Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for lærere

Fransk 1, 8. - 13. trinn

Nettbasert videreutdanning for deg som er lærere og vil ha undervisningskompetanse i fransk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Søknadsfrister for både hovedopptak og lokalt suppleringsopptak for 2021-2022 er nå gått ut.

Fransk 1-  videreutdanning for lærere
Fransk 1 - nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i fransk på ungdomstrinnet eller i videregående skole.
Foto/ill.:
Phil Riley, Pixabay

Hovedinnhold

God franskundervisning krever faglig trygge og reflekterte lærere, som kan bruke forskningsbasert kunnskap til å utforske og utvikle egen praksis. 

Fransk 1 er et nettbasert videreutdanningstilbud for deg som ønsker undervisningskompetanse i fransk på ungdomstrinnet. Du kan også ta Fransk 1 som de første 30 av totalt 60 studiepoeng, dersom du ønsker å kvalifisere deg for undervisning i videregående skole. 

Fransk 1 inngår i den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet og hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. UiB tar deretter opp søkere til eventuelle restplasser gjennom lokalt suppleringsopptak. 

Har du fått innvilget studieplass via Utdanningsdirektoratet, blir du kontaktet av UiB for registrering og formelt opptak. 

Har du godkjent lærerutdanning kan du også søke på eventuelt ledige restplasser via lokalt suppleringsopptak direkte til UiB, selv om du ikke nødvendigvis er ansatt i skolen akkurat nå. 

Søknadsfrister for hovedopptak og lokalt suppleringsopptak for 2021-2022 er nå gått ut. 

Innhold i studiet

Fransk 1 tar utgangspunkt i den nye læreplanen for fremmedspråk og tar opp sentrale språklige-, kulturelle, litterære- og språkdidaktiske problemstillinger. Gjennom hele Fransk 1 skal vi se på hvordan vi kan dekke kompetansemål, kjerneelementer og tverrfaglige tema i fagfornyelsen for fremmedspråk. Du skal få et bevisst forhold til både din egen og elevenes språklæring, samt i likheter og forskjeller mellom fransk og norsk.

Studiet skal gi deg økt muntlig og digital kompetanse, som du kan utvikle videre i samhandling med andre kolleger på skolen og i klasserommet. Vi ønsker å fremme innovasjon i språkopplæringen, blant annet ved hjelp av spillpedagogikk. 

Vi legger også vekt på at studentene skal vurdere egen praksis i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning. Hvis du ikke selv underviser i fransk er det derfor ønskelig at du har mulighet til å « låne » en klasse.

Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng: 

FRANSK621 tar opp tema innen fransk språk, litteratur, kultur og didaktikk, med særskilt vekt på:

  • Bruk av digitale ressurser i undervisningen
  • Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og språkopplæring
  • Utvikling av muntlige- og digitale ferdigheter

Undervisningen er delt inn i 4 moduler, som tar utgangspunkt i kjernelementene i faget. Les mer om undervisningsplan under.

FRANSK622 viderefører tema fra det første emnet, og legger samtidig vekt på hvordan kulturelle- og estetiske uttrykk kan tas inn allerede fra starten av franskundervisningen i skolen. Emnet vil særlig ta for seg:

  • Litteratur og film i den fransktalende verden
  • Bruk av digitale ressurser i undervisningen
  • Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisningen
  • Utvikling av muntlig og digital ferdighet

Vi planlegger også å tilby en ukes studieopphold i Caen, inkludert 1 dags utflukt til Paris, trolig i uke 9. Vi tar forbehold om eventuelle fortsatte reiserestriksjoner på grunn av Covid19-situasjonen. 

Det er frivillig om du ønsker å reise på studieopphold. Dekning av utgifter til reise og opphold må du avklare med din arbeidsgiver. 

Opptakskrav

For hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet er det et krav at du har godkjent lærerutdanning og er tilsatt i skolen.

Dersom du søker på en ledig restplass senere på våren er det fortsatt et krav at du har godkjent lærerutdanning og fyller evt. krav til faglige forkunnskaper, men det er da ikke et krav at du for tiden er ansatt i skolen. 

Både for hovedopptak via Utdanningsdirektoratet og evt. lokalt suppleringsopptak krever vi at du har grunnleggende franskkunnskaper fra før, tilsvarende det som tidligere het B-språk eller vg2-nivå fra videregående skole eller nivå A2 i felles europeisk rammeverk for språk

Eventuelle spørsmål kan rettes til UiB Videre eller Institutt for fremmedspråk, du finner kontaktinformasjon i kolonnen til høyre.  

Organisering og undervisning

Fransk 1 er et 100 % nettbasert deltidsstudium med undervisning over 12 uker per semester, i to semestre. Den nettbaserte undervisningen foregår via UiBs læringsplattform Mitt UiB.

Hvert emne er delt inn i 4 moduler som går over 3 uker hver, totalt 12 uker pr semester. All undervisning foregår via læringsplattformen Mitt UiB med en økt à 90 minutter hver uke. Her veksler vi mellom ulike undervisningsaktiviteter, som forelesninger, nettmøter, gruppearbeid og prosjekter. 

Du kan velge mellom to ulike grupper, som vi ha undervisning på to ulike dager: 

  • Tirsdager kl. 18.00 - 19.30
  • Torsdager kl. 18.00 - 19.30 

Undervisning uke 34 - 46. Ingen undervisning i høstferien uke 41. Pensum for høstemnet vil være klart innen 1. juni, og innen 1. desember for våremnet. 

Vurdering og eksamen

Vi krever at du deltar på min. 80% av de organiserte, nettbaserte undervisningsaktivitetene. I høstemnet FRANSK621 skal du levere og få godkjent 3 obligatoriske innleveringsoppgaver: muntlig oppgave, språklæring og undervisningsopplegg. Avsluttende mappevurdering med 4 valgfrie tekster knyttet til de 4 modulene. 

I våremnet FRANSK622 skal studentene gjennomføre et felles prosjekt i form av ett eller flere undervisningsopplegg som tar for seg kjerneelementene fra læreplanen. Dette fellesprosjektet danner grunnlag for3 obligatoriske innleveringsoppgaver: muntlig, språklæring og undervisningsopplegg. Det samme fellesprosjektet er utgangspunkt for sluttvurderingen, som består av en individuell skriftlig prosjektoppgave og en individuell muntlig eksamen. 

Mer om obligatoriske arbeidskrav og vurdering finner du i emneplanene for hvert av de to emnene. 

Opptakskrav

For å få opptak til Fransk 1, 8.-13. trinn gjennom Utdanningsdirektoratet krever vi at du har godkjent lærerutdanning og er ansatt i skolen. 

Dersom du søker på eventuelle ledige restplasser senere på våren, krever vi fortsatt at du kan dokumentere godkjent lærerutdanning, men det er da ikke et krav at du jobber i skolen akkurat nå. 

Både for hovedopptak via Utdanningsdirektoratet og evt. lokalt suppleringsopptak krever vi at du har grunnleggende franskkunnskaper fra før, tilsvarende det som tidligere het B-språk eller vg2-nivå fra videregående skole eller nivå A2 i felles europeisk rammeverk for språk

Eventuelle spørsmål kan rettes til UiB Videre eller Institutt for fremmedspråk, du finner kontaktinformasjon i kolonnen til høyre.