Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for lærere

Fransk 1, 8. - 13. trinn

Nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i fransk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Dette studiet er desverre avlyst for 2020-2021. Vi planlegger nytt opptak for 2021-2022, søknadsfrist 1. mars 2021.

Fransk 1-  videreutdanning for lærere
Fransk 1 - nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i fransk på ungdomstrinnet eller i videregående skole.
Foto/ill.:
Phil Riley, Pixabay

God franskundervisning krever faglig trygge og reflekterte lærere, som kan bruke forskningsbasert kunnskap til å utforske og utvikle egen praksis. 

Fransk 1 er en helt ny, nettbasert videreutdanning for deg som ønsker undervisningskompetanse i fransk på ungdomstrinnet. Du kan også ta Fransk 1 som første del, dersom du ønsker å kvalifisere deg for undervisning i videregående skole. 

Studiet vil desverre ikke komme i gang for studieåret 2020-2021, og vil vil derfor heller ikke kunne ta opp nye søkere til restplasser. Vi planlegger ny utlysning for neste skoleår 2021-2022, med hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet innen 1. mars 2021. Vi vil også kunne lyse ut ledige restplasser i mai 2021, forutsatt at studiet skal igangsettes og at vi har ledige plasser da. 

Innhold i studiet

Fransk 1 tar utgangspunkt i den nye læreplanen for fremmedspråk og tar opp sentrale språklige-, kulturelle, litterære- og språkdidaktiske problemstillinger. Studiet skal gi deg økt faglig og digital kompetanse, som du kan utvikle videre i samhandling med andre kolleger på skolen og i klasserommet.  

Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, som begge har fokus på det franske språket i tillegg til tema innenfor språklæring, kommunikasjon, kultur/litteratur og samfunn knyttet til fagfornyelsen og andre sentrale styringsdokumenter. 

  • FRANSK621 – Fransk språk, kultur, litteratur og språkdidaktikk 1
  • FRANSK622 – Fransk språk, kultur, litteratur og språkdidaktikk 2

FRANSK621 går i høstsemesteret og FRANSK622 går i vårsemesteret. Begge emnene legger stor vekt på utvikling av muntlig og digital kompetanse og vi ønsker å fremme innovasjon i språkopplæringen, blant annet ved hjelp av spillpedagogikk. Vi legger også vekt på at studentene skal vurdere egen praksis i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning. Hvis du ikke selv underviser i fransk er det derfor ønskelig at du har mulighet til å « låne » en klasse. 

I vårsemesteret har vi tilbud om en ukes studieopphold i Caen, med 1 dags utflukt til Paris. Det er frivillig om du vil delta på denne. Dekning av utgifter til reise og opphold må du avklare med din arbeidsgiver. Studieturen vil bli trolig lagt til rundt uke 9.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi foretar nytt opptak til Fransk 1 for studieåret 2021-2022.

Undervisning

Fransk 1 er et 100 % nettbasert deltidsstudium med undervisning over 12 uker per semester, i to semestre. Hvert emne er delt inn i 4 moduler som går over 3 uker hver. All undervisning foregår via læringsplattformen Mitt UiB med en økt à 90 minutter hver uke. Du kan velge mellom to ulike grupper, som vi ha undervisning på to ulike dager: 

  • Tirsdager kl. 18.00 - 19.30
  • Torsdager kl. 18.00 - 19.30. 

Undervisning i uke 35 - 46. Ingen undervisning i høstferien uke 41. Pensum vil være klart innen 1. juni hvert år på emnesiden for høstemnet FRANSK621.

Søknad og opptak

Hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Søknadsfrist 1. mars hvert år, neste gang 1. mars 2021.

For ordinært opptak gjennom Utdanningsdirektoratet må du ha godkjent lærerutdanning/pedagogisk utdanning og være tilsatt i skolen, samt ha grunnleggende franskkunnskaper fra før, tilsvarende vg2-nivå fra videregående skole eller nivå A2 i felles europeisk rammeverk for språk, for eksempel fra et lengre opphold i et fransktalende land.

Dersom det blir ledige plasser etter at hovedopptaket er gjort, vil vi foreta lokalt suppleringsopptak. Informasjon om eventuelle ledige restplasser blir kunngjort her på våre nettsider så snart som mulig.

For opptak til eventuelt ledige restplasser krever vi også godkjent lærerutdanning/pedagogisk utdanning og grunnleggende franskkunnskaper som nevnt over, men det er da ikke et krav at du er tilsatt i skolen. Søknad om opptak til restplass skal sendes direkte til UiB. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til UiB Videre eller Institutt for fremmedspråk, du finner kontaktinformasjon i kolonnen til høyre.