Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for lærere

Fransk 1, 8. - 13. trinn

Nettbasert videreutdanning for deg som er lærer og vil ha undervisningskompetanse i fransk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet med frist 1. mars hvert år.

Fransk 1-  videreutdanning for lærere
Fransk 1 - nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i fransk på ungdomstrinnet eller i videregående skole.
Foto/ill.:
Phil Riley, Pixabay

Hovedinnhold

God franskundervisning krever faglig trygge og reflekterte lærere, som kan bruke forskningsbasert kunnskap til å utforske og utvikle egen praksis. 

Fransk 1 er et nettbasert videreutdanningstilbud for deg som ønsker undervisningskompetanse i fransk på ungdomstrinnet. Du kan også ta Fransk 1 som de første 30 av totalt 60 studiepoeng, dersom du ønsker å kvalifisere deg for undervisning i videregående skole. 

Fransk 1 inngår i den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet og hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Søknadsfristen hos Utdanningsdirektoratet er 1. mars hvert år. 

Innhold i studiet

Fransk 1 tar utgangspunkt i den nye læreplanen for fremmedspråk og tar opp sentrale språklige-, kulturelle, litterære- og språkdidaktiske problemstillinger. Gjennom hele Fransk 1 skal vi se på hvordan vi kan dekke kompetansemål, kjerneelementer og tverrfaglige tema i fagfornyelsen for fremmedspråk. Du skal få et bevisst forhold til både din egen og elevenes språklæring, samt i likheter og forskjeller mellom fransk og norsk.

Studiet skal gi deg økt muntlig og digital kompetanse, som du kan utvikle videre i samhandling med andre kolleger på skolen og i klasserommet. Vi ønsker å fremme innovasjon i språkopplæringen, blant annet ved hjelp av spillpedagogikk. 

Vi legger også vekt på at studentene skal vurdere egen praksis i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning. Hvis du ikke selv underviser i fransk er det derfor ønskelig at du har mulighet til å « låne » en klasse.

Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng: 

FRANSK621 tar opp tema innen fransk språk, litteratur, kultur og didaktikk, med særskilt vekt på:

  • Bruk av digitale ressurser i undervisningen
  • Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og språkopplæring
  • Utvikling av muntlige- og digitale ferdigheter

Undervisningen er delt inn i 4 moduler, som tar utgangspunkt i kjernelementene i faget. Les mer om undervisningsplan under.

FRANSK622 viderefører tema fra det første emnet, og legger samtidig vekt på hvordan kulturelle- og estetiske uttrykk kan tas inn allerede fra starten av franskundervisningen i skolen. Emnet vil særlig ta for seg:

  • Litteratur og film i den fransktalende verden
  • Bruk av digitale ressurser i undervisningen
  • Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisningen
  • Utvikling av muntlig og digital ferdighet

Opptakskrav

For hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet er det et krav at du har godkjent lærerutdanning og er tilsatt i skolen.

Dersom du søker på eventuelle ledige plasser i lokalt suppleringsopptak krever vi fortsatt at du kan dokumentere godkjent lærerutdanning, men det er da ikke et krav at du jobber i skolen akkurat nå.  

Både for hovedopptak via Utdanningsdirektoratet og evt. lokalt suppleringsopptak krever vi at du har grunnleggende franskkunnskaper fra før, tilsvarende det som tidligere het B-språk eller vg2-nivå fra videregående skole eller nivå A2 i felles europeisk rammeverk for språk

Eventuelle spørsmål kan rettes til UiB Videre eller Institutt for fremmedspråk, du finner kontaktinformasjon i kolonnen til høyre.  

Organisering og undervisning

Fransk 1 er et 100 % nettbasert deltidsstudium med undervisning over 12 uker per semester, i to semestre. Den nettbaserte undervisningen foregår via UiBs læringsplattform Mitt UiB.

Hvert emne er delt inn i 4 moduler som går over 3 uker hver, totalt 12 uker pr semester. All undervisning foregår via læringsplattformen Mitt UiB med en økt à 90 minutter hver uke. Her veksler vi mellom ulike undervisningsaktiviteter, som forelesninger, nettmøter, gruppearbeid og prosjekter. 

Undervisningsplan 2022-2023 (gjelder begge emner høst og  vår):

Du kan velge mellom to ulike grupper, som vi ha undervisning på to ulike dager: 

  • Tirsdager kl. 18.00 - 19.30
  • Torsdager kl. 18.00 - 19.30 

Undervisningsplan for studieåret 2023-2024 kommer i løpet av våren.

Vurdering og eksamen

Vi krever at du deltar på min. 80% av de organiserte, nettbaserte undervisningsaktivitetene. I høstemnet FRANSK621 skal du levere og få godkjent 3 obligatoriske innleveringsoppgaver: muntlig oppgave, språklæring og undervisningsopplegg. Avsluttende mappevurdering med 4 valgfrie tekster knyttet til de 4 modulene.

I våremnet FRANSK622 skal studentene gjennomføre et felles prosjekt i form av ett eller flere undervisningsopplegg som tar for seg kjerneelementene fra læreplanen. Dette fellesprosjektet danner grunnlag for3 obligatoriske innleveringsoppgaver: muntlig, språklæring og undervisningsopplegg. Det samme fellesprosjektet er utgangspunkt for sluttvurderingen, som består av en individuell skriftlig prosjektoppgave og en individuell muntlig eksamen. 

Mer om obligatoriske arbeidskrav og vurdering finner du i emneplanene for hvert av de to emnene.