Hjem
Etter- og videreutdanning
Tildeling til UiB

To millioner til nettbasert utdanning for permitterte og ledige

Alle fire søknader fra UiB om midler til nettbasert utdanning for arbeidsledige og permitterte har fått tildelt midler, til sammen over 2,3 millioner kroner. Nye søknadsrunder med frist 5. og 15. juni.

Digital undervisning og vurdering ved UiB
UiB har fått tildeling fra regjeringens kompetansepakke for for å tilby nettbaserte, fleksible utdanningstilbud rettet mot permitterte og arbeidsledige.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

- Dette er veldig gledelig, og all honnør til fagmiljøene som har snudd seg raskt rundt og planlagt relevante utdanningstilbud rettet mot denne gruppen, sier viserektor for utdanning Oddrun Samdal.

99 søknader innvilget

Regjeringen bevilget i første omgang 50 millioner kroner for at utdanningstilbydere raskt skulle kunne tilby fleksibel, nettbasert opplæring til arbeidsledige og permitterte som følge av Koronasituasjonen. Denne potten er nå fordelt på 99 av de totalt 137 søknadene som kom inn før første frist 15. mai. Flere andre universiteter og høyskoler har også fått tilslag, sammen med en rekke private utdanningstilbydere.

Fra UiB har følgende 4 prosjekter fått tildelt støtte:

  • Introduksjon til Data Science med R, Matematisk institutt
  • Grunnkurs i statistikk, Matematisk institutt
  • Innføring i programmering, Institutt for informatikk
  • Pandemi og krisepsykologi: reaksjoner, støtte og mestring, Senter for krisepsykologi

Deler pandemikunnskap

- Vi er i gang med en rekke forskningsprosjekter knyttet til koronapandemien. Midlene vi nå har fått gir oss mulighet til å starte opp et kurs rettet mot helsepersonell og andre yrkesgrupper, slik at vi kan gi grunnleggende innføring og dele av vår forskning og kliniske erfaring med krisepsykologi og pandemi, sier leder Jarle Eid ved Senter for krisepsykologi.

Se hele listen over alle tildelte prosjekter

Nye 50 millioner i potten – frist 5. og 15. juni

Det er bevilget nye 50 millioner til oppskalering av digitale, fleksible utdanningstilbud med søknadsfrister 5. juni og 15. juni. Søknader bør gjøre rede for hvordan tilbudet møter behov og etterspørsel blant ulike grupper permitterte og arbeidsledige, og kunne tilbys raskt.

UiB Videre gir veiledning i søknadsprosessen, kontakt: Roald Valle eller Ann Margret Hauknes.

Se hele utlysningen