Hjem
Etter- og videreutdanning
Nytt kurs ved UiB

Data science med R: nettbasert grunnkurs

Nettbasert grunnkurs i data science, med hovedvekt på bruk og koding i statistikkprogrammet R starter opp ved UiB til høsten. Kurset går på deltid og det er ingen studieavgift. Søk før 1. august.

Nytt kurs ved UiB: Data Science med R
UiB starter opp nytt nettbasert kurs høsten 2020, som skal gi en solid introduksjon til feltet data science, med spesielt fokus på praktisk bruk av verktøy for data science gjennom programmet R.
Foto/ill.:
Colourbox

I det moderne samfunnet blir det lagret og generert store mengder data hele tiden fra de fleste områder som medisin, økonomi, miljø, forvaltning og industri. En stor utfordring er hvordan vi kan utnytte informasjonen i de store mengder data som samles inn på best mulig måte.

Kursinnhold og organisering

Fagfeltene statistikk og data science handler om prinsippene og metodene for å samle inn, behandle og analysere data ved hjelp av spesialisert programvare.

Dette innføringskurset vil gi en solid introduksjon til feltet data science, med spesielt fokus på praktisk bruk av verktøy for data science, nemlig programmet R.

  • Hvordan importerer vi data fra forskjellige kilder til R?
  • Hvordan strukturere og transformere data ved hjelp av forskjellige metoder i R?
  • Hvordan visualisere/fremstille data grafisk ved hjelp av ulike R-pakker
  • Introduksjon til grunnleggende modelleringsteknikker i statistikk/data science

Kurset gir 5 studiepoeng, og går på deltid over ett semester høsten 2020. Kurset er 100 % nettbasert og undervisning og læringsaktiviteter vil foregå via UiBs læringsplattform Mitt UiB. Vi går gjennom ulike tema via video og kursdeltakerne skal gjøre ukentlige øvingsoppgaver, med støtte fra undervisningsassistenter og faglærere.

Vi har også med oss eksterne gjesteforelesere fra blant annet finans, forsikring og medisinsk statistikk, som vil vise hvordan ulike organisasjoner benytter sine tilgjengelige data for å få mer innsikt og ta bedre beslutninger.

Pensumlitteraturen vil være digitalt tilgjengelig gjennom UiBs biblioteksavtaler. Videre legger vi til rette for at deltakere kan få tilgang til materiale på DataCamp via kortvarige lisenser.

Parallellt med statistikkurset starter vi også opp et eget nettbasert grunnkurs i statistikk, les mer om statistikkurset her.

Hvem kan søke?

I et stadig mer digitalisert arbeidsliv vil kompetanse i statistikk og data science være ettertraktet og gi mange muligheter innen de fleste bransjer.

Tilbudet vil være spesielt egnet for ingeniører for eksempel fra oljebransjen eller andre som ønsker ny kompetanse/omskolering til arbeid som data scientist, og som eventuelt vurderer videre utdanning innen dette fagfeltet. Dette kurset vil kunne gi en forsmak på videre studier og hvilke typer arbeidsoppgaver en data scientist har i praksis.

Kurset er utviklet med støtte fra Diku og Kompetanse Norge, som ett av flere kompetansetiltak rettet mot permitterte og arbeidsledige som følge av Covid19-pandemien. Søkere som er permitterte og arbeidsledige vil derfor bli prioritert for opptak, og deretter vil vi gi opptak til alle andre som ellers fyller de faglige opptakskravene. 

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse fra videregående skole, og i tillegg ha matematikkunnskaper tilsvarende R1 + R2 eller tilsvarende. Du laster opp dokumentasjon på at du fyller opptakskravene, samtidig som du søker plass på kurset.

Søk plass

Om statistikkmiljøet ved UiB

Statistikkgruppen ved Matematisk institutt, UiB, er et av de største statistiske fagmiljø i landet, med et bredt kontaktnett mot næringsliv og offentlig forvaltning. Faglig ansvarlig for innføringskurset i Data Science med R er førsteamanuensis Bård Støve