Hjem
Etter- og videreutdanning
Nettstudier

Data science med R

Nettbasert grunnkurs i Data Science med R og påbygningskurs i anvendt prediktiv modellering. Nytt opptak til grunnkurset nå, primært for ansatte i maritim sektor. Søknadsfrist 25. februar.

Nytt kurs ved UiB: Data Science med R
Våre nettkurs innen Data Science skal gi en solid introduksjon med spesielt fokus på praktisk bruk av verktøy for data science gjennom programmet R.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

I det moderne samfunnet blir det lagret og generert store mengder data hele tiden fra de fleste områder som medisin, økonomi, miljø, forvaltning og industri. En stor utfordring er hvordan vi kan utnytte informasjonen i de store mengder data som samles inn på best mulig måte.

Fagfeltene statistikk og data science handler om prinsippene og metodene for å samle inn, behandle og analysere data ved hjelp av spesialisert programvare. 

Vi tar nå opp nye deltakere til det nettbaserte emnet STAT621 Introduksjon til Data Science med R. Søknadsfrist 25. februar 2023.

Emnet er støttet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Bransjeprogrammet for maritim næring og vi vil derfor prioritere søkere som som er ansatt- eller permittert/arbeidsledig fra maritime næringer. 

Les mer om opptakskrav og prioriteringsrekkefølge under. 

Mer om Introduksjon til Data Science med R 

Dette innføringsemnet vil gi en solid introduksjon til feltet data science, med spesielt fokus på praktisk bruk av verktøy for data science gjennom bruk av programmet R.

Emnet gir 5 studiepoeng, og går på deltid over en periode på ca 10 uker.

  • Oppstartsmøte tirsdag 14. mars kl. 12.15
  • Ukentlige digitale "orakelmøter" med faglærer: Tirsdager kl. 12.15 . 14.00 i uke 12-22 (minus uke 14 og 20)
  • 3-dagers hjemmeeksamen: 12. juni kl 09.00 - 14. juni kl. 15.00

Emnet er 100 % nettbasert og all undervisning og øvrige læringsaktiviteter vil foregå via UiBs læringsplattform Mitt UiB, som du får tilgang til når du er tatt opp som student ved emnet. Vi går gjennom ulike tema via video og deltakerne skal gjøre ukentlige øvingsoppgaver, med støtte fra undervisningsassistenter og faglærere.

  • Hvordan importerer vi data fra forskjellige kilder til R?
  • Hvordan strukturere og transformere data ved hjelp av forskjellige metoder i R?
  • Hvordan visualisere/fremstille data grafisk ved hjelp av ulike R-pakker
  • Introduksjon til grunnleggende modelleringsteknikker i statistikk/data science

Alle undervisningsøkter/videoer, øvingsoppgaver mm vil være tilgjengelig på emnesiden i Mitt UiB fra og med oppstartsmøtet. Du kan da gå gjennom det faglige innholdet i den farten som passer for deg. Hver tirsdag vil faglærere være tilgjengelige for å svare på spørsmål om øvingsoppgaver etc. Alle deltakere skal levere inn øvingsoppgaver hver uke og minst fem av disse må være godkjente før du kan gå opp til avsluttende eksamen. 

Vi har også med oss eksterne gjesteforelesere fra blant annet finans, forsikring og medisinsk statistikk, som vil vise hvordan ulike organisasjoner benytter sine tilgjengelige data for å få mer innsikt og ta bedre beslutninger.

Pensumlitteraturen vil være digitalt tilgjengelig gjennom UiBs biblioteksavtaler. Videre legger vi til rette for at deltakere kan få tilgang til materiale på DataCamp via kortvarige lisenser. 

Les hele emnebeskrivelsen

Opptakskrav

Våren 2023 er STAT621 primært forbeholdt deg som er ansatt- eller permittert/arbeidsledig fra maritim sektor. Vi ber deg derfor krysse av for om du tilhører maritim bransje, samt oppgi arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus i forbindelse med søknad. Dersom vi har ledige plasser vil vi også kunne ta opp søkere fra andre bransjer.  

Du må dessuten ha generell studiekompetanse fra videregående skole og fortrinnsvis ha matematikkunnskaper tilsvarende R1 + R2 eller tilsvarende, som for eksempel matematikk eller annen realfaglig høyere utdanning fra universitet/høyskole. Vi kan også ta opp søkere uten R1/R2, på bakgrunn av yrkeserfaring, dersom vi har ledig kapasitet. 

Rangeringskriterier:

Vi har 30 studieplasser på STAT621 Introduksjon til Data Science med R. Vi tar opp søkere i denne rekkefølgen:

1) Søkere fra maritime næringer som har enten R1 og R2, eller høyere utdanning innen matematikk/realfag som kan sidestilles med R1 og R2

2) Søkere fra maritime næringer uten formell matematikkbakgrunn som beskrevet over, men som kan dokumentere lang og relevant yrkeserfaring

4) Søkere fra andre bransjer som har matematikk-forkunnskaper

5) Søkere fra andre bransjer uten formelle matematikk-forkunnskaper

MERK: Vi holder av inntil 5 studieplasser for søkere fra Gass-Co, i henhold til avtale mellom bedriften og UiB. 

Hva må du legge ved søknaden:

Hva vi trenger av dokumentasjon avhenger av om du har R1 og R2 fra videregående skole, eller om du søker opptak på annet grunnlag, som beskrevet over. 

1) Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse og R1+R2:
Vi kan hente dette frem automatisk via ditt vitnemål fra videregående skole, som vi har tilgang til. Du trenger ikke sende inn eller laste opp ytterligere dokumentasjon på dette. 

2) Opptak på grunnlag av matematikk eller annen realfaglig høyere utdanning:
Tidligere utdanning fra UiB henter vi frem automatisk, det samme gjelder utdanning fra de fleste norske læresteder. Du trenger ikke laste opp dokumentasjon. Har du imidlertid utdanning fra før 1995, fra private høyskoler eller fra utlandet har vi ikke tilgang til dette. Du må da laste opp vitnemål/karakterutskrift

3) Opptak på grunnlag av relevant yrkeserfaring:
Du må laste opp CV, som viser bransje/arbeidsgivere og arbeids-/ansvarsområder, slik at vi kan gjøre en realkompetansevurdering. 

Påbygning: Data Science med R - anvendt prediktiv modellering 

MERK: Påbygningsemnet STAT623 Data Science med R - anvendt prediktiv modellering skal etter planen gå høsten 2023. Dette emnet bygger på STAT621 eller tilsvarende forkunnskaper. Mer informasjon om søknadsfrist etc. kommer i løpet av våren 2023

Data Science med R - anvendt prediktiv modellering vil presentere ulike avanserte metoder innen data science for prediktiv modellering og tilhørende bruk av programmet R.

Emnet gir 5 studiepoeng, og går på deltid over en periode på ca 10 uker. Emnet er 100 % nettbasert og undervisning og alle læringsaktiviteter vil foregå via UiBs læringsplattform Mitt UiB. Vi går gjennom ulike tema via video og alle deltakerne skal gjøre ukentlige øvingsoppgaver, med støtte fra undervisningsassistenter og faglærere. Minst fem av disse oppgavene må være godkjent før du kan gå opp til avsluttende eksamen. 

Tema som tas opp:

  • Metoder for regresjon, deriblandt ikke-lineær regresjon og generaliserte additive modeller
  • Ulike metoder for klassifisering, deriblandt trær, boosting og støttevektor-maskine
  • Praktisk bruk av R, uten å gå detaljert inn på underliggende matematisk teori

Om statistikkmiljøet ved UiB

Statistikkgruppen ved Matematisk institutt, UiB, er et av de største statistiske fagmiljø i landet, med et bredt kontaktnett mot næringsliv og offentlig forvaltning. Faglig ansvarlig for innføringskurset i Data Science med R er professor Bård Støve og førsteamanuensis Oleg Nenadic.