Hjem
Etter- og videreutdanning
Nytt opptak pågår nå

Data science med R: nettbasert grunnkurs

Jobber du innen olje, gass eller leverandørindustri eller er arbeidsledig/permittert fra bransjen? Vi tar opp nye studenter til gratis, nettbasert grunnkurs i Data Science, med hovedvekt på bruk og koding i statistikkprogrammet R. Søknadsfrist 15. november, studiestart i januar. Kurset er fullt.

Nytt kurs ved UiB: Data Science med R
Nettkurset i Data Science skal gi en solid introduksjon med spesielt fokus på praktisk bruk av verktøy for data science gjennom programmet R.
Foto/ill.:
Colourbox

I det moderne samfunnet blir det lagret og generert store mengder data hele tiden fra de fleste områder som medisin, økonomi, miljø, forvaltning og industri. En stor utfordring er hvordan vi kan utnytte informasjonen i de store mengder data som samles inn på best mulig måte.

Fagfeltene statistikk og data science handler om prinsippene og metodene for å samle inn, behandle og analysere data ved hjelp av spesialisert programvare. Dette innføringskurset vil gi en solid introduksjon til feltet data science, med spesielt fokus på praktisk bruk av verktøy for data science, nemlig programmet R.

Kurset er finansiert med støtte fra Kompetanse Norge gjennom bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien. Det er derfor primært for deg som jobber eller er permittert/arbeidsledig innenfor olje-, gass- eller leverandørindustri.

Vi har 30 studieplasser. Dersom ikke alle kursplassene fylles opp av søkere fra hovedmålgruppen over, vil vi kunne ta inn andre som fyller de formelle opptakskravene, se lenger ned om Opptakskrav. 

Kursinnhold og organisering

Kurset gir 5 studiepoeng, og går på deltid over ett semester våren 2021. Kurset er 100 % nettbasert og undervisning og læringsaktiviteter vil foregå via UiBs læringsplattform Mitt UiB. Vi går gjennom ulike tema via video og kursdeltakerne skal gjøre ukentlige øvingsoppgaver, med støtte fra undervisningsassistenter og faglærere.

  • Hvordan importerer vi data fra forskjellige kilder til R?
  • Hvordan strukturere og transformere data ved hjelp av forskjellige metoder i R?
  • Hvordan visualisere/fremstille data grafisk ved hjelp av ulike R-pakker
  • Introduksjon til grunnleggende modelleringsteknikker i statistikk/data science
     
KursstartDigitalt oppstartsmøte torsdag 7. januar kl 12.15 - 13.00
Live orakelTorsdager kl. 12.15 - 13/14 - uke 2 - 10
EksamenDigital hjemme-eksamen 23.- 25. mars


Alle undervisningsøkter/videoer, øvingsoppgaver mm vil være tilgjengelig på kurssiden fra og med oppstartsmøtet torsdag 7. januar. Du kan da gå gjennom kursinnholdet i den farten som passer for deg. Hver torsdag vil faglærere være tilgjengelige fra kl. 12.15, for å svare på spørsmål om øvingsoppgaver etc. Alle kursdeltakere skal levere inn øvingsoppgaver hver uke, minst fem av disse må være godkjente før du kan gå opp til endelig eksamen. 

Vi har også med oss eksterne gjesteforelesere fra blant annet finans, forsikring og medisinsk statistikk, som vil vise hvordan ulike organisasjoner benytter sine tilgjengelige data for å få mer innsikt og ta bedre beslutninger.

Pensumlitteraturen vil være digitalt tilgjengelig gjennom UiBs biblioteksavtaler. Videre legger vi til rette for at deltakere kan få tilgang til materiale på DataCamp via kortvarige lisenser. 

Les mer i emnebeskrivelsen

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse fra videregående skole, og i tillegg ha matematikkunnskaper tilsvarende R1 + R2 eller tilsvarende. Du laster opp dokumentasjon på at du fyller opptakskravene, samtidig som du søker plass på kurset. Der ber vi deg også krysse av for om du er arbeidsledig/permittert, og om du er-/har vært ansatt innen olje-, gass- eller leverandørindustri. 

Om statistikkmiljøet ved UiB

Statistikkgruppen ved Matematisk institutt, UiB, er et av de største statistiske fagmiljø i landet, med et bredt kontaktnett mot næringsliv og offentlig forvaltning. Faglig ansvarlig for innføringskurset i Data Science med R er førsteamanuensis Bård Støve