Hjem
Etter- og videreutdanning
Gratis nettkurs

Data science med R: nettbasert grunnkurs

Nettbasert grunnkurs i Data Science og statistikkprogrammet R. Kurset er primært rettet mot ansatte i olje/gass/leverandørindustri samt maritime næringer. Nytt kurs starter 30. november med søknadsfrist 15. november.

Nytt kurs ved UiB: Data Science med R
Nettkurset i Data Science skal gi en solid introduksjon med spesielt fokus på praktisk bruk av verktøy for data science gjennom programmet R.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

I det moderne samfunnet blir det lagret og generert store mengder data hele tiden fra de fleste områder som medisin, økonomi, miljø, forvaltning og industri. En stor utfordring er hvordan vi kan utnytte informasjonen i de store mengder data som samles inn på best mulig måte.

Fagfeltene statistikk og data science handler om prinsippene og metodene for å samle inn, behandle og analysere data ved hjelp av spesialisert programvare. Dette innføringskurset vil gi en solid introduksjon til feltet data science, med spesielt fokus på praktisk bruk av verktøy for data science, nemlig programmet R.

Første kurs høsten 2021 er i gang, og nå åpner vi for søknader til kursrunde nr 2 som starter 30. november. 

Begge kursrundene høsten 2021 er finansiert med støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennom bransjeprogrammene for hhv. for olje-, gass- og leverandørindustrien og maritime næringer. Vi vil derfor prioritere søkere som jobber- eller er permittert/arbeidsledig innenfor olje-, gass- eller leverandørindustri eller maritime næringer. 

NB: Vi tar opp deltakere i den rekkefølgen søknadene er registrert. Vi har til sammen 30 studieplasser og kurset pleier å bli raskt fulltegnet, så det er lurt å registrere søknad så tidlig som mulig, slik at du kommer lengst mulig frem i køen. 

Dersom ikke alle kursplassene fylles opp av søkere fra hovedmålgruppene over, vil vi kunne ta inn andre som fyller de formelle opptakskravene, se lenger ned om Opptakskrav. 

Kursinnhold og organisering

Kurset gir 5 studiepoeng, og går på deltid over ett semester høsten 2021. Kurset er 100 % nettbasert og undervisning og læringsaktiviteter vil foregå via UiBs læringsplattform Mitt UiB. Vi går gjennom ulike tema via video og kursdeltakerne skal gjøre ukentlige øvingsoppgaver, med støtte fra undervisningsassistenter og faglærere.

  • Hvordan importerer vi data fra forskjellige kilder til R?
  • Hvordan strukturere og transformere data ved hjelp av forskjellige metoder i R?
  • Hvordan visualisere/fremstille data grafisk ved hjelp av ulike R-pakker
  • Introduksjon til grunnleggende modelleringsteknikker i statistikk/data science
     
KursstartDigitalt oppstartsmøte tirsdag 30. november 2021
Live orakelTorsdager kl. 12.15 - 14.00 (uke 49-50 og uke 1-7, totalt 9 ganger)
EksamenDigital hjemme-eksamen 2. - 4. mars 2022


Alle undervisningsøkter/videoer, øvingsoppgaver mm vil være tilgjengelig på kurssiden fra og med oppstartsmøtet tirsdag 30. november. Du kan da gå gjennom kursinnholdet i den farten som passer for deg. Hver torsdag vil faglærere være tilgjengelige fra kl. 12.15, for å svare på spørsmål om øvingsoppgaver etc. Alle kursdeltakere skal levere inn øvingsoppgaver hver uke, minst fem av disse må være godkjente før du kan gå opp til endelig eksamen. 

Vi har også med oss eksterne gjesteforelesere fra blant annet finans, forsikring og medisinsk statistikk, som vil vise hvordan ulike organisasjoner benytter sine tilgjengelige data for å få mer innsikt og ta bedre beslutninger.

Pensumlitteraturen vil være digitalt tilgjengelig gjennom UiBs biblioteksavtaler. Videre legger vi til rette for at deltakere kan få tilgang til materiale på DataCamp via kortvarige lisenser. 

Les mer i emnebeskrivelsen

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse fra videregående skole, og i tillegg ha matematikkunnskaper tilsvarende R1 + R2 eller tilsvarende. Du laster opp dokumentasjon på at du fyller opptakskravene, samtidig som du søker plass på kurset. Der ber vi deg også krysse av for om du er arbeidsledig/permittert, og om du er-/har vært ansatt innen olje-, gass- eller leverandørindustri eller i maritime næringer og oppgi nåværende- evt. siste arbeidsgiver. 

Om statistikkmiljøet ved UiB

Statistikkgruppen ved Matematisk institutt, UiB, er et av de største statistiske fagmiljø i landet, med et bredt kontaktnett mot næringsliv og offentlig forvaltning. Faglig ansvarlig for innføringskurset i Data Science med R er professor Bård Støve