Hjem
Etter- og videreutdanning
Nettstudier

Data science med R

Vil du lære mer om data science og praktiske verktøy for dataanalyse? Nettbasert innføringsemne starter i september. Søk plass nå!

Nytt kurs ved UiB: Data Science med R
Våre nettbaserte emner innen Data Science skal gi kompetanse i praktisk bruk av verktøy for data science gjennom programmet R.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Innenfor alle samfunnsområder blir det generert og lagret store mengder data hele tiden. En sentral utfordring er hvordan vi kan utnytte informasjonen i alle disse dataene på best mulig måte.

Fagfeltene statistikk og data science handler om prinsippene og metodene for å samle inn, behandle og analysere data ved hjelp av spesialisert programvare. 

UiB tilbyr et nettbasert innføringsemne som skal gi en solid introduksjon til feltet data science, med spesielt fokus på praktisk bruk av verktøy for data science gjennom bruk av programmet R.

Emnet gir 5 studiepoeng og går på deltid over en periode på ca 10 uker. Neste oppstart er i september 2024, og vi har nå åpnet for søknader. 

Innhold

Innføringsemnet vil ta for seg følgende tema: 

  • Hvordan importerer vi data fra forskjellige kilder til R?
  • Hvordan strukturere og transformere data ved hjelp av forskjellige metoder i R?
  • Hvordan visualisere/fremstille data grafisk ved hjelp av ulike R-pakker
  • Introduksjon til grunnleggende modelleringsteknikker i statistikk/data science

Les hele emnebeskrivelsen

Organisering og undervisning

Emnet er 100 % nettbasert og all undervisning og øvrige læringsaktiviteter vil foregå via UiBs læringsplattform Mitt UiB, som du får tilgang til når du er tatt opp som student ved emnet. Du får se ukentlige videoleksjoner og gjøre øvingsoppgaver med støtte fra undervisningsassistenter og faglærere.

Digitalt oppstartsmøte:Torsdag 5. september kl. 14.15-16.00
Digitale møter med faglærer
(orakelsesjoner):
Torsdager kl 14.15-16.00:

12. 19. og 26. september
17. 24. og 31. oktober
7. 14. og 21. november
Skriftlig, digital hjemmeeksamen (tre dager):Mandag-onsdag 9. - 12. desember


Alle undervisningsleksjoner og øvingsoppgaver vil være tilgjengelig på emnesiden i Mitt UiB fra og med oppstartsmøtet. Du kan da gå gjennom det faglige innholdet i den farten som passer for deg. Ni torsdager gjennom semesteret vil faglærere være tilgjengelige for å svare på spørsmål om øvingsoppgaver etc.

Alle studenter skal levere inn øvingsoppgaver hver uke og minst halvparten av disse må være godkjente før du kan gå opp til avsluttende eksamen. 

Vi har også med oss eksterne gjesteforelesere fra blant annet finans, forsikring og medisinsk statistikk, som vil vise hvordan ulike organisasjoner benytter sine tilgjengelige data for å få mer innsikt og ta bedre beslutninger.

Pensumlitteraturen vil være digitalt tilgjengelig gjennom UiBs biblioteksavtaler. Videre legger vi til rette for at deltakere kan få tilgang til materiale på DataCamp via kortvarige lisenser. 

Eksamen

Emnet avsluttes med en digital, skriftlig hjemmeeksamen over tre dager 9. - 12. desember. 

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse fra videregående skole, inkludert matematikkunnskaper tilsvarende R1 + R2 eller tilsvarende, som for eksempel matematikk eller annen realfaglig høyere utdanning fra universitet/høyskole. 

Dersom du har lang yrkeserfaring fra arbeid med statistikk/dataanalyse kan dette eventuelt erstatte kravet om generell studiekompetanse og R1+R2 matematikk. For å få opptak på grunnlag av realkompetanse må du legge ved CV og kort tjenestebeskrivelse fra arbeidsgiver som viser at du har arbeidserfaring fra fagfeltet. 

Opptaksprosess

Vi har 30 studieplasser på emnet og tar opp kvalifiserte søkere etter førstemann til møllen-prinsippet, det vil si etter dato for registrert søknad.