Hjem
Etter- og videreutdanning
Nettbasert kurs

Pandemi og krisepsykologi

Hvordan reagerer vi mennesker i en krisesituasjon? Hvordan tar vi best mulig vare på utsatte grupper og arbeidstakere i samfunnsviktige funksjoner gjennom støttetiltak, personalomsorg og ledelse? Nytt kurs starter høsten 2021, søknadsfrist 1. juni.

Nettbasert kurs Pandemi, Pandemi og krisepsykologi: reaksjoner, støtte og mestring
Hvordan ivareta utsatte grupper og de som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner i møte med en pandemi?
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Senter for krisepsykologi har utviklet et nettbasert kurs som skal gi økt kunnskap og kompetanse om krisepsykologi, reaksjoner, støttetiltak og mestring hos særlig utsatte grupper og hos ulike grupper arbeidstakere i kritiske samfunnsfunksjoner eller som opplever permittering og arbeidsledighet.  

Kurset Pandemi og krisepsykologi tar utgangspunkt i Covid19-pandemien og kursdeltakernes ulike erfaringer knyttet til denne, men vil også trekke inn forskning og kliniske eksempler fra andre krisesituasjoner. 

Kurset er 100% nettbasert, går på deltid over ett semester og gir 5 studiepoeng. 

Les hele emnebeskrivelsen

Kursinnhold og organisering

Kurset går over 6 uker og er delt opp i 3 moduler med en undervisningsdag via nett for hver modul via UiBs læringsplattform Mitt UiB. Hver modul må være gjennomført før man kan ta den neste. Datoer for hver modul kommer snart. 

1Introduksjon til krisepsykologi og pandemi -
hvordan reagerer vi mennesker på krise, belastninger og uventede livshendelser?
2Reaksjoner og utfordringer hos spesielt utsatte grupper,
støttetiltak som fremmer konstruktiv mestring
3Reaksjoner, mestring og støttetiltak til ulike grupper arbeidstakere -
betydningen av personalomsorg og ledelse under en pandemi


Kurset avsluttes med en 10-dagers skriftlig hjemmeeksamen. 

Praktisk informasjon om undervisning og eksamen vil dere få i forbindelse med oppstart på kurset. 

Målgrupper

Kurset vil være aktuelt for deg som ønsker praktisk kunnskap om krisepsykologi og pandemi, og hvordan vi møter mennesker som opplever å stå i en krisesituasjon. Kurset vil være særlig aktuelt for ansatte i helse- og omsorgsyrker, i barnehage/skole, eller som jobber med HR og personalspørsmål i offentlig- eller privat virksomhet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Dersom du er under 25 år, må du laste opp dokumentasjon på at du har generell studiekompetanse samtidig som du registrerer søknaden din. Er du over 25 år vil du få opptak på grunnlag av realkompetanse, og du trenger ikke dokumentere noe.

Ingen krav om spesielle forkunnskaper/fagbakgrunn ellers.