Hjem
Etter- og videreutdanning
Nytt kurstilbud

Pandemi og krisepsykologi - reaksjoner, støtte og mestring

Hvordan reagerer vi mennesker i en krisesituasjon? Hvordan tar vi best mulig vare på utsatte grupper og arbeidstakere i samfunnsviktige funksjoner gjennom støttetiltak, personalomsorg og ledelse? Helt nytt nettbasert kurs starter ved Senter for krisepsykologi høsten 2020, søk innen 1. august.

Nettbasert kurs Pandemi, Pandemi og krisepsykologi: reaksjoner, støtte og mestring
Hvordan ivareta utsatte grupper og de som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner i møte med en pandemi? Det er noen av temaene i det nye nettbaserte kurset som starter ved Senter for krisepsykologi til høsten.
Foto/ill.:
Colourbox

Senter for krisepsykologi starter nå opp et helt nytt nettbasert kurs, som skal gi økt kunnskap og kompetanse om krisepsykologi, reaksjoner, støttetiltak og mestring hos særlig utsatte grupper og hos ulike grupper arbeidstakere i kritiske samfunnsfunksjoner eller som opplever permittering og arbeidsledighet.  

Kurset Pandemi og krisepsykologi - reaksjoner, støtte og mestring tar utgangspunkt i Covid19-pandemien og kursdeltakernes ulike erfaringer knyttet til denne, men vil også trekke inn forskning og kliniske eksempler fra andre krisesituasjoner. 

Kurset går på deltid og består av et grunnkurs på 5 studiepoeng med avsluttende eksamen som kan bygges ut med en prosjektoppgave som gir ytteligere 5 studiepoeng, totalt 10 studiepoeng. Det er også mulig å gjennomføre grunnkurset uten studiepoeng, kun kursbevis. Les mer om dette nedenfor. 

Kursinnhold og organisering

Kurset vil gå i to runder høsten 2020. Hver gjennomføringsrunde går over 6 uker og er delt opp i 3 moduler med en undervisningsdag via nett for hver modul via UiBs læringsplattform Mitt UiB. Hver modul må være gjennomført før man kan ta den neste.

  1. Introduksjon til krisepsykologi og pandemi - hvordan reagerer vi mennesker på krise, belastninger og uventede livshendelser?
  2. Reaksjoner og utfordringer hos spesielt utsatte grupper, støttetiltak som fremmer konstruktiv mestring
  3. Reaksjoner, mestring og støttetiltak til ulike grupper arbeidstakere - betydningen av personalomsorg og ledelse under en pandemi

Målgrupper

Kurset er utviklet med støtte fra Diku og Kompetanse Norge, som ett av flere kompetansetiltak rettet mot permitterte og arbeidsledige som følge av Covid19- pandemien. Søkere som er permitterte og arbeidsledige vil derfor bli prioritert for opptak, og deretter vil vi gi opptak til alle andre som ellers fyller opptakskravene. 

Kurset vil være aktuelt for deg som ønsker praktisk kunnskap om krisepsykologi og pandemi, og hvordan vi møter mennesker som opplever å stå i en krisesituasjon. Kurset vil være særlig aktuelt for ansatte i helse- og omsorgsyrker, i barnehage/skole, eller som jobber med HR og personalspørsmål i offentlig- eller privat virksomhet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Dersom du er under 25 år, må du laste opp dokumentasjon på at du har generell studiekompetanse samtidig som du registrerer søknaden din. Er du over 25 år vil du få opptak på grunnlag av realkompetanse, og du trenger ikke dokumentere noe.

Ingen krav om spesielle forkunnskaper/fagbakgrunn ellers. 

Kursbevis eller studiepoeng

Som kursdeltaker kan du velge mellom 3 ulike varianter for gjennomføring, ut fra om du ønsker 5 eller 10 studiepoeng eller kun kursbevis:

  1. Kursbevis: Gjennomført og bestått oppgavesett som gis i etterkant av hver kursdag
     
  2. 5 studiepoeng: Gjennomført og bestått alle oppgaver som over, og i tillegg bestå avsluttende skriftlig hjemmeeksamen (1 uke)
     
  3. 10 studiepoeng: Gjennomført og bestått alle oppgaver som over, skriftlig hjemmeeksamen og deretter en skriftlig oppgave hvor deltakerne skal anvende kunnskap fra grunnkurset. Man kan samarbeide to og to om denne oppgaven, og få individuell veiledning underveis. 

Du trenger ikke ta stilling til hvilke variant du ønsker, før du er i gang med kurset.

Søkere får i utgangspunktet plass på Runde 1 (se undervisningsplan under). Dersom du søker nå men spesifikt ønsker plass på Runde 2 ber vi om at du sender oss en epost om det i tillegg til å registrere søknad, send til: videre@uib.no

Kursplan høsten 2020

Runde 1: Uke 35 - 39

27. august kl. 09.00 - 16.00Introduksjon til krisepsykologi og pandemi
10. september kl. 09.00 - 16.00Reaksjoner og støttetiltak til ulike berørte grupper
24. september kl. 09.00 - 16.00Reaksjoner og støttetiltak til ulike grupper arbeidstakere

Runde 2: Uke 40 - 44 

1. oktober kl. 09.00 - 16.00Introduksjon til krisepsykologi og pandemi
15. oktober kl. 09.00 - 16.00Reaksjoner og støttetiltak til ulike berørte grupper
29. oktober kl. 09.00 - 16.00Reaksjoner og støttetiltak til ulike grupper arbeidstakere