Hjem
Etter- og videreutdanning
Nettstudier

Pandemi og krisepsykologi - hva har vi lært?

Hvordan reagerer vi mennesker på uventede hendelser og krisesituasjoner? Hvordan tar vi best mulig vare på utsatte grupper og arbeidstakere i samfunnsviktige funksjoner gjennom støttetiltak, personalomsorg og ledelse, og hva kan vi lære av Covid19-pandemien med tanke på fremtidig beredskap?

Pandemi og krisepsykologi - nettkurs ved UiB høsten 2022
Hvordan ivareta utsatte grupper og de som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner i møte med en pandemi eller tilsvarende krevende situasjoner?
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Senter for krisepsykologi har utviklet et nettbasert kurs som skal gi grunnleggende innføring i-og praktisk nyttig kunnskap om krisepsykologi i møte med uventede hendelser, med fokus på pandemier.

Emnet tar for seg temaer som krisereaksjoner, aktuelle hjelpetiltak, hvordan man identifiserer stressreaksjoner og risikofaktorer som særlig knytter seg til en pandemi og hvordan man kan etablere en god praksis for å ivareta medmennesker og kolleger på egen arbeidsplass i en pandemisituasjon. 

Kurset tar utgangspunkt i kliniske erfaringer og forskning fra pandemien som vi nå er i ferd med å legge bak oss. Hvordan kan denne kunnskapen gjøres oss bedre forberedt på fremtidige uventede hendelser? 

Les hele emnebeskrivelsen

Oppdatering 4. august:

På grunn av for få søkere vil dette emnet desverre ikke starte opp som planlagt høsten 2022. Det er foreløpig ikke avklart når- eller om emnet blir satt opp på nytt. 

Undervisning

Undervisningen på emnet består av 4 digitale heldagssamlinger.

1. samlingKriser, belastninger og uventede livshendelser
2. samlingMestring, tilpasning og betydning av personalomsorg
og ledelse i krisesituasjoner
​​​​​​​3. samlingReaksjoner og utfordringer hos spesielt utsatte grupper
og ulike støttetiltak som kan fremme konstruktiv mestring
​​​​​​​4. samlingHvordan har pandemien påvirket familie, fritid og sosialt liv -
gi rom for refleksjon over deltakernes personlige erfaringer

Undervisningen består av forelesninger, gruppediskusjoner via nett samt individuelle oppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

Det er obligatorisk å delta i nettundervisningen og minimum 3 av de 4 heldagssamlingene med påfølgende quizoppgaver. 

Du skal også levere et refleksjonsnotat på 1500-2000 ord etter den fjerde samlingen. Mot slutten av semesteret skal du levere en individuell oppgave på rundt 3000 ord. 

Vurdering

Emnet er godkjent og bestått når du har deltatt på- og fått godkjent alle de obligatoriske aktivitetene som nevnt over. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Er du under 25 år må du dokumentere at du har generell studiekompetanse, dersom du ikke allerede er registrert med dette. 

Er du over 25 år blir du tatt opp på grunnlag av realkompetanse eller generell studiekompetanse. Du behøver ikke legge ved noen form for dokumentasjon. 

Det er totalt 36 plasser, og vi tar opp kvalifiserte søkere i den rekkefølgen søknadene er registrert.