Hjem
Etter- og videreutdanning
Gratis nettkurs for deg som jobber i olje- og gassindustrien:

Programmering: Nettbasert grunnkurs

Jobber du innen olje, gass eller leverandørindustri eller er arbeidsledig/permittert fra bransjen? Vi tar opp nye studenter til nettbasert grunnkurs i programmering, som starter 4. november. Kurset er gratis.

Nettbasert kurs i programmering med Python
Ta nettbasert innføringskurs i grunnleggende programmering med Python.
Foto/ill.:
Colourbox

Næringsliv og forvaltning i Norge gjennomgår i dag en omfattende digitalisering. Det fører til stor etterspørsel etter kompetanse innen programmering og forståelse for hvordan programvare fungerer, selv for de som ikke spesialiserer seg innen IT.

UiB tar nå opp nye deltakere til vårt nettbaserte innføringskurs, hvor du får lære grunnleggende programmering i Python. Etter gjennomført kurs vil du kunne implementere enkle dataprogram og være i stand til å bruke Python som støtteverktøy i ulike fagområder. Du vil også lære å bruke tilgjengelige programbibliotek og få et innblikk i hvordan man utvider og tilpasser eksisterende kode. 

Kurset er finansiert med støtte fra Kompetanse Norge gjennom bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien. Det er derfor primært for deg som jobber eller er permittert/arbeidsledig innenfor olje-, gass- eller leverandørindustri.

Les studenters erfaringer med kurset her

Kursinnhold og organisering

Innføringskurset i programmering går senhøsten 2020, med oppstart 4. november. Kurset vil ta for seg følgende tema:

  • Grunnleggende datastrukturer som variabler, tabeller og oppslagsverk
  • Grunnleggende kontrollflyt i programkode, så som betingelser, løkker og funksjoner

Kurset er 100 % nettbasert og undervisning og læringsaktiviteter vil foregå via UiBs læringsplattform Mitt UiB og videoplattformen Zoom. Mer informasjon om brukerkonto osv. får du innen studiestart. 

Avsluttende eksamen over 1 dag i slutten av uke 51 (dato kommer).

Undervisning

Det blir felles undervisning en eller to ettermiddager i uken over ca 6 uker, fra og med 4 november. Undervisningsøktene blir tatt opp og lagt ut på kurssiden i Mitt UiB, slik at du kan se den på et senere tidspunkt, dersom oppsatt dag og tid ikke passer. Det vil i tillegg bli gruppeundervisning en ettermiddag i uken, på minst to valgfrie tidspunkter. Ukedag/klokkeslett er ikke fastsatt. 

Vi går gjennom ulike tema via video og du skal gjøre ukentlige øvingsoppgaver, med støtte fra undervisningsassistenter og faglærere. I løpet av kurset skal du levere inn 2 obligatoriske øvelser i hver del, med veiledning og hjelp fra undervisningsassistenter. Disse må være godkjent før du kan avlegge eksamen. En gang i uken kl. 14.00 - 18.00 vil "Digitalt orakel" være tilgjengelig for å hjelpe med oppgaveløsning. Pensumlitteraturen vil være digitalt tilgjengelig gjennom UiBs biblioteksavtaler. 

Opptakskrav og prioriterte grupper

Dersom du er under 25 år må du ha generell studiekompetanse fra videregående skole. Du laster opp dokumentasjon på at du har generell studiekompetanse samtidig som du søker plass på kurset. 

Dersom du er over 25 år vil du få opptak på grunnlag av realkompetanse, det vil si at vi anser summen av yrkeserfaring og eventuell tidligere utdanning som tilstrekkelig grunnlag. Du trenger ikke dokumentere noe av dette.

Tilleggskrav: Kurset retter seg primært mot deg som er ansatt eller permittert/arbeidsledig innen olje-, gass- eller leverandørindustrien. Vi ber deg derfor krysse av for dette i selve søknadsportalen. Dersom vi har ledige plasser, vil vi kunne ta opp andre søkere, da fortrinnsvis permitterte/arbeidsledige innen andre bransjer. 

Prioriteringsrekkefølge:

1) Ansatte/permitterte/ledige innen olje-, gass- eller leverandørindustrien
2) Permitterte/ledige i andre bransjer
3) I jobb i andre bransjer

Vi tar opp kronologisk i den rekkefølgen søknaden er registrert. 

SØK PLASS HER

Påbygning - Modul II

Vi har også en påbygningsmodul på 5 studiepoeng, som etter planen skal gå vinter/vår 2021. Modul 2 bygger på kunnskaper og ferdigheter fra Modul 1, slik at man må ha fullført og bestått Modul 1 for å kunne ta Modul 2. Mer informasjon om Modul 2 og frister for å søke opptak til denne kommer i løpet av desember.

Innhold i Modul 2: 

  • Filbehandling
  • Unntakshåndtering
  • Bruk av ferdige programpakker
  • Enkel plotting av data

Om informatikkmiljøet ved UiB

Institutt for informatikk, UiB, er gjennom flere tiår rangert som et av de fremste fagmiljø innen informatikk i landet, med et bredt kontaktnett mot næringsliv og offentlig forvaltning. Faglig ansvarlig for innføringskurset i programmering er professor Dag Haugland.