Hjem
Etter- og videreutdanning
Gratis nettkurs for deg som jobber i olje- og gassindustrien:

Programmering - nettbasert grunnkurs

Jobber du innen olje/gass eller maritime næringer og trenger kompetanse om programmering? Nettbasert innføringskurs i to moduler våren 2021. Modul 1 er nå helt full og vi tar ikke mot flere søknader.

Nettbasert kurs i programmering med Python
Nettbasert innføringskurs i grunnleggende programmering med Python.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Næringslivet gjennomgår i dag en omfattende digitalisering. Det fører til stor etterspørsel etter kompetanse innen programmering og forståelse for hvordan programvare fungerer, selv for de som ikke er spesialisert innen IT.

UiB tar nå opp nye deltakere til nettbasert innføringskurs i to moduler, hvor du får lære grunnleggende programmering i Python. Etter gjennomført kurs vil du kunne implementere enkle dataprogram og være i stand til å bruke Python som støtteverktøy i ulike fagområder. Du vil også lære å bruke tilgjengelige programbibliotek og få et innblikk i hvordan man utvider og tilpasser eksisterende kode. 

Kurset er finansiert med støtte fra Kompetanse Norge gjennom bransjeprogrammene for hhv. for olje-, gass- og leverandørindustrien og maritime næringer. Vi vil derfor prioritere søkere som jobber- eller er permittert/arbeidsledig innenfor olje-, gass- eller leverandørindustri eller maritime næringer. 

NB: Vi tar opp deltakere i den rekkefølgen søknadene er registrert. Vi har til sammen 100 studieplasser og kursene pleier å bli raskt fulltegnet, så det er lurt å registrere søknad så tidlig som mulig, slik at du kommer lengst mulig frem i køen. 

Dersom vi har ledige plasser etter søknadsfristen, vil vi også kunne ta opp andre søkere. 

SØK MODUL 1 HERKurset er fullt
SØK MODUL 2 HER (åpner i april)Søknadsfrist: 5. mai

 

Organisering

Innføringskurset består av to separate moduler à 5 studiepoeng. Hver modul går over en periode på ca 7 uker, med 2 timer forelesninger og 4 timer gruppearbeid pr uke. 

Modul 1 går fra 29. mars til ca 15. mai, og Modul 2 fortsetter umiddelbart etterpå fra ca 15. mai frem til 1. juli. 

Du må søke opptak til hver modul for seg. Det er med andre ord mulig å ta bare Modul 1 dersom du ønsker det. Når vi åpner opptaket til Modul 2 vil vi prioritere dem som er i ferd med å avslutte den første modulen. Dersom vi har ledige plasser når alle disse har fått tilbud om plass, vil vi kunne ta opp søkere som har tatt Modul 1 i tidligere kursrunder, og som etter litt opphold ønsker å fullføre Modul 2. 

Begge moduler er 100 % nettbasert og undervisning og læringsaktiviteter vil foregå via UiBs læringsplattform Mitt UiB og videoplattformen Zoom. Mer informasjon om brukerkonto osv. får du innen studiestart. 

Innhold i hver modul

Modul 1

I den første modulen skal du lære å utvikle enkle dataprogram, kunne lese enkel programkode og forstå hva programmet gjør. I denne modulen går vi gjennom: 

  • Grunnleggende datastrukturer som variabler, funksjoner, kontrollflyt, lister og oppslagsverk
  • Grunnleggende kontrollflyt i programkode, så som betingelser, løkker og funksjoner

Avsluttende eksamen over 1 dag i uke 19 eller 20 (dato kommer).

Les hele emnebeskrivelsen for INF620 

Modul 2

Denne modulen går litt videre og her skal du lære å benytte ferdige programpakker i utvikling av programvare. I denne modulen går vi gjennom:

  • Enkel filbehandling
  • Enkel plotting av data
  • Hvordan bruke dokumentasjon for å lære å bruke nye pakker
  • Ulike ferdige programpakker

Avsluttende eksamen over 1 dag i uke 26 eller 27 (dato kommer).

Les hele emnebeskrivelsen for INF621

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningsøktene med forelesninger går til fast tidspunkt en ettermiddag i uken, og blir i tillegg tatt opp og lagt ut på kurssiden i Mitt UiB, slik at du kan se den på et senere tidspunkt, dersom oppsatt dag og tid ikke passer. Det vil i tillegg bli gruppeundervisning en ettermiddag i uken, på minst to valgfrie tidspunkter. Ukedag/klokkeslett er ikke fastsatt. 

Vi går gjennom ulike tema via video og du skal gjøre ukentlige øvingsoppgaver, med støtte fra undervisningsassistenter og faglærere. I løpet av kurset skal du levere inn 2 obligatoriske øvelser i hver del, med veiledning og hjelp fra undervisningsassistenter. Disse må være godkjent før du kan avlegge eksamen. En gang i uken kl. 14.00 - 18.00 vil "Digitalt orakel" være tilgjengelig for å hjelpe med oppgaveløsning. Pensumlitteraturen vil være digitalt tilgjengelig gjennom UiBs biblioteksavtaler. 

Les studenters erfaringer med kurset her

Opptakskrav og prioriterte grupper

Dersom du er under 25 år må du ha generell studiekompetanse fra videregående skole. Du laster opp dokumentasjon på at du har generell studiekompetanse samtidig som du søker plass på kurset. Dersom du allerede står registrert med generell studiekompetanse trenger du ikke laste opp noe på nytt. Dette vil du se når du er logget inn i søknadsportalen for å registrere søknad. 

Dersom du er over 25 år vil du få opptak på grunnlag av realkompetanse, det vil si at vi anser summen av yrkeserfaring og eventuell tidligere utdanning som tilstrekkelig grunnlag. Du trenger ikke dokumentere noe av dette.

Tilleggskrav: Kurset er primært forbeholdt søkere som er ansatte eller permittert/arbeidsledig innen olje-, gass- eller leverandørindustri eller innen maritime næringer. Vi ber deg derfor krysse av for dette i selve søknadsportalen, samt oppgi nåværende/siste arbeidsgiver. Vi vil bare kunne ta opp andre søkere utenfor disse bransjene, dersom vi har ledige plasser etter at alle søkere fra prioriterte grupper har fått tilbud om plass. 

Om informatikkmiljøet ved UiB

Institutt for informatikk, UiB, er gjennom flere tiår rangert som et av de fremste fagmiljø innen informatikk i landet, med et bredt kontaktnett mot næringsliv og offentlig forvaltning. Faglig ansvarlig for innføringskurset i programmering er professor Dag Haugland.