Hjem
Etter- og videreutdanning
Nytt opptak for høsten 2021

Programmering - nettbasert grunnkurs

Vil du lære grunnleggende programmering? Nytt opptak til nettbasert grunnkurs for høsten 2021, for deg som er nyutdannet og har lite arbeidserfaring, eller er arbeidsledig/permittert. Kurset er nå fullt.

Nettbasert kurs i programmering med Python
Nettbasert kurs i grunnleggende programmering med Python.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Næringslivet gjennomgår i dag en omfattende digitalisering. Det fører til stor etterspørsel etter kompetanse innen programmering og forståelse for hvordan programvare fungerer, selv for de som ikke er spesialisert innen IT.

UiB tilbyr nettbasert innføringskurs i to moduler, hvor du får lære grunnleggende programmering i Python. Etter gjennomført kurs vil du kunne implementere enkle dataprogram og være i stand til å bruke Python som støtteverktøy i ulike fagområder. Du vil også lære å bruke tilgjengelige programbibliotek og få et innblikk i hvordan man utvider og tilpasser eksisterende kode. 

Hvem kan søke?

Kurset er utviklet med støtte fra Kompetanse Norge og skal bidra til å styrke jobbmulighetene for deg som enten: 

  • er under 25 år og er nyutdannet eller har lite arbeidserfaring etter endt utdanning (mindre enn 1 år) eller
  • er arbeidsledig/permittert 

Vi ber deg derfor krysse av for hva som gjelder deg når du registrerer søknaden din.

Vi prioriterer søkere som kan svare ja på minst ett av spørsmålene over. Innenfor disse prioriterte gruppene er det førstemann til møllen, det vil si at vi tar opp etter dato for registrert søknad. 

Deretter vil vi kunne tilby plass til andre søkere.

Det er totalt 120 plasser på dette kurset.

Opptakskrav

Dersom du er under 25 år må du ha generell studiekompetanse fra videregående skole. Du laster opp dokumentasjon på at du har generell studiekompetanse samtidig som du søker plass på kurset. Dersom du allerede står registrert med generell studiekompetanse trenger du ikke laste opp noe på nytt. Dette vil du se når du er logget inn i søknadsportalen for å registrere søknad. 

Dersom du er over 25 år vil du få opptak på grunnlag av realkompetanse, det vil si at vi anser summen av yrkeserfaring og eventuell tidligere utdanning som tilstrekkelig grunnlag. Du trenger ikke dokumentere noe av dette.

I tillegg vil vi altså prioritere søkere som er innenfor de prioriterte gruppene, se avsnittet over. 

Organisering

Innføringskurset består av to separate moduler à 5 studiepoeng. Hver modul går over en periode på 6-8 uker, med 2 timer forelesninger og 2 timer gruppearbeid pr uke. Begge moduler er 100 % nettbasert og undervisning og læringsaktiviteter vil foregå via UiBs læringsplattform Mitt UiB og videoplattformen Zoom. Mer informasjon om IT-brukerkonto og pålogging til Mitt UiB osv. får du innen studiestart. 

Modul 1 går fra uke 35-40, og etter en liten pause fortsetter Modul 2 fra uke 43-50. 

Du må søke opptak til hver modul for seg. Det er med andre ord mulig å ta bare den første modulen dersom du ønsker det. De som tar Modul 1 vil få beskjed om når vi åpner for å registrere seg for Modul 2, og er garantert plass videre. 

Dersom vi har eventuelt har ledige plasser igjen på Modul 2, vil vi evt kunne ta opp søkere som har tatt Modul 1 i tidligere kursrunder, og som etter litt opphold ønsker å fullføre Modul 2. Vi åpner for evt. suppleringsopptak til Modul 2 i begynnelsen av oktober. 

Innhold i hver modul

Modul 1

I den første modulen skal du lære å utvikle enkle dataprogram, kunne lese enkel programkode og forstå hva programmet gjør. I denne modulen går vi gjennom: 

  • Grunnleggende datastrukturer som variabler, funksjoner, kontrollflyt, lister og oppslagsverk
  • Grunnleggende kontrollflyt i programkode, så som betingelser, løkker og funksjoner

Avsluttende eksamen over 1 dag (3 timer): 21. oktober kl 0900 - 1200

Les hele emnebeskrivelsen for INF620 

Modul 2

Denne modulen går litt videre og her skal du lære å benytte ferdige programpakker i utvikling av programvare. I denne modulen går vi gjennom:

  • Enkel filbehandling
  • Enkel plotting av data
  • Hvordan bruke dokumentasjon for å lære å bruke nye pakker
  • Ulike ferdige programpakker

Avsluttende eksamen over 1 dag (dato kommer).

Les hele emnebeskrivelsen for INF621

Når og hvordan foregår undervisningen?

Undervisningsøktene med forelesninger går til fast tidspunkt en ettermiddag i uken, og blir i tillegg tatt opp og lagt ut på kurssiden i Mitt UiB, slik at du kan se den på et senere tidspunkt, dersom oppsatt dag og tid ikke passer. Det vil i tillegg bli gruppeundervisning en ettermiddag i uken.

ForelesningTirsdager kl 14.15 - 16.00 
GruppeundervisningTidspunkt kommer


Vi går gjennom ulike tema via video og du skal gjøre ukentlige øvingsoppgaver, med støtte fra undervisningsassistenter og faglærere. I løpet av kurset skal du levere inn 2 obligatoriske øvelser i hver del, med veiledning og hjelp fra undervisningsassistenter. Disse må være godkjent før du kan avlegge eksamen. 

Pensumlitteraturen vil være digitalt tilgjengelig gjennom UiBs biblioteksavtaler. 

Om informatikkmiljøet ved UiB

Institutt for informatikk, UiB, er gjennom flere tiår rangert som et av de fremste fagmiljø innen informatikk i landet, med et bredt kontaktnett mot næringsliv og offentlig forvaltning. Faglig ansvarlig for innføringskurset i programmering er professor Dag Haugland.

Les studenters erfaringer med kurset her