Hjem
Etter- og videreutdanning
Nytt kurs ved UiB

Programmering: Nettbasert grunnkurs

Ønsker du å lære programmering? Nytt nettbasert grunnkurs i programmering med Python starter opp ved UiB til høsten. Kurset går på deltid og det er ingen studieavgift. Søk før 1. august.

Nettbasert kurs i programmering med Python
Ta nettbasert innføringskurs i grunnleggende programmering med Python. Starter opp ved UiB høsten 2020.
Foto/ill.:
Colourbox

Næringsliv og forvaltning i Norge gjennomgår i dag en omfattende digitalisering. Det fører til stor etterspørsel etter kompetanse innen programmering og forståelse for hvordan programvare fungerer, selv for de som ikke spesialiserer seg innen IT.

UiB starter nå opp et nettbasert kurs hvor deltagerne lærer grunnleggende programmering i Python. Etter gjennomført kurs vil du kunne implementere enkle dataprogram og være i stand til å bruke Python som støtteverktøy i ulike fagområder. Du vil også lære å bruke tilgjengelige programbibliotek og få et innblikk i hvordan man utvider og tilpasser eksisterende kode. 

Kurset egner seg for deg som vil lære å programmere, enten som del av en fullverdig IT-utdanning eller som supplement til en utdanning innen et annet fagområde. Kurset retter seg i hovedsak mot deg som er permittert eller arbeidsledig som følge av Covid19-pandemien, men er åpent også for andre interesserte.

Kursinnhold og organisering

Kurset gir 10 studiepoeng (5 + 5) over 1 semester høsten 2020 og vil ta for seg følgende tema:

Del 1, 5 studiepoeng:

  • Grunnleggende datastrukturer som variabler, tabeller og oppslagsverk
  • Grunnleggende kontrollflyt i programkode, så som betingelser, løkker og funksjoner.

Del 2, 5 studiepoeng:

  • Filbehandling
  • Unntakshåndtering
  • Bruk av ferdige programpakker
  • Enkel plotting av data

Det vil bli avholdt eksamen i oktober for første del og i desember for andre del. Del 2 bygger på kunnskapen du tilegner deg i del 1. Det er derfor en forutsetning at du har fullført og bestått del 1, før du kan søke opptak til del 2. 

Kurset er 100 % nettbasert og undervisning og læringsaktiviteter vil foregå via UiBs læringsplattform Mitt UiB og videoplattformen Zoom. Mer informasjon om brukerkonto osv. får du innen studiestart. 

Vi går gjennom ulike tema via video og du skal gjøre ukentlige øvingsoppgaver, med støtte fra undervisningsassistenter og faglærere. I løpet av semesteret skal du levere inn 2 obligatoriske øvelser i hver del, med veiledning og hjelp fra undervisningsassistenter. Disse må være godkjent før du kan avlegge eksamen. En gang i uken kl. 14.00 - 18.00 vil "Digitalt orakel" være tilgjengelig for å hjelpe med oppgaveløsning. Pensumlitteraturen vil være digitalt tilgjengelig gjennom UiBs biblioteksavtaler. 

Kursdeltakerne vil også kunne få individuell veiledning for å diskutere kursets yrkesrelevans og for eventuelt innpassing i videre bachelorstudier i informatikk. 

Hvem kan søke?

Kurset egner seg for alle som trenger å skrive egne dataprogram eller som ønsker å forstå hvordan dataprogram fungerer. Kunnskapen kan brukes som en del av en fullverdig utdanning i programmering eller som støtteverktøy i andre fagområder. Har du først lært deg å programmere i et programmeringsspråk er overgangen til å lære seg andre språk ofte ikke så stor.

Kurset er utviklet med støtte fra Diku og Kompetanse Norge, som ett av flere kompetansetiltak rettet mot permitterte og arbeidsledige som følge av Covid19- pandemien. Søkere som er permitterte og arbeidsledige vil derfor bli prioritert for opptak, og deretter vil vi gi opptak til alle andre som ellers fyller opptakskravene. 

Søk plass her

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse fra videregående skole. Du laster opp dokumentasjon på at du har generell studiekompetanse samtidig som du søker plass på kurset. 

Om informatikkmiljøet ved UiB

Institutt for informatikk, UiB, er gjennom flere tiår rangert som et av de fremste fagmiljø innen informatikk i landet, med et bredt kontaktnett mot næringsliv og offentlig forvaltning. Faglig ansvarlig for innføringskurset i programmering er stipendiat Knut Anders Stokke.