Hjem
Etter- og videreutdanning
Gratis nettkurs for deg som jobber i olje- og gassindustrien:

Programmering - nettbasert grunnkurs

Jobber du innen olje, gass eller leverandørindustri eller er arbeidsledig/permittert fra bransjen? Vi tar nå opp nye deltakere til gratis nettbasert grunnkurs i programmering. Modul 1 starter i januar og Modul 2 starter i mars.

Nettbasert kurs i programmering med Python
Nettbasert innføringskurs i grunnleggende programmering med Python.
Foto/ill.:
Colourbox

Næringsliv og forvaltning i Norge gjennomgår i dag en omfattende digitalisering. Det fører til stor etterspørsel etter kompetanse innen programmering og forståelse for hvordan programvare fungerer, selv for de som ikke spesialiserer seg innen IT.

UiB tar nå opp nye deltakere til nettbasert innføringskurs i to moduler, hvor du får lære grunnleggende programmering i Python. Etter gjennomført kurs vil du kunne implementere enkle dataprogram og være i stand til å bruke Python som støtteverktøy i ulike fagområder. Du vil også lære å bruke tilgjengelige programbibliotek og få et innblikk i hvordan man utvider og tilpasser eksisterende kode. 

Kurset er finansiert med støtte fra Kompetanse Norge gjennom bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien. Det er derfor primært for deg som jobber eller er permittert/arbeidsledig innenfor olje-, gass- eller leverandørindustri.

Dersom vi har ledige plasser etter søknadsfristen, vil vi også kunne ta opp andre søkere. Prioriteringsrekkefølgen blir dermed som følger:

  1. Ansatte- og permitterte/arbeidsledige innen olje-, gass- og leverandørindustri
  2. Permitterte/arbeidsledige innen andre bransjer
  3. Andre søkere (i jobb etc.)

NB: Innad i hver prioritert gruppe tar vi opp deltakere i den rekkefølgen søknadene er registrert. Disse kursene pleier å bli raskt fulltegnet, så det er lurt å registrere søknad så tidlig som mulig, slik at du kommer lengst mulig frem i køen. 

SØK MODUL 1Søknadsfrist: 5. januar 2021
SØK MODUL 2Søknadsfrist: 1. mars 2021

Organisering

Innføringskurset består av to separate moduler à 5 studiepoeng. Hver modul går over en periode på ca 7 uker, med 2 timer forelesninger og 4 timer gruppearbeid pr uke. Modul 1 går fra 18. januar til ca 15. mars, mens Modul 2 går fra 22. mars til ca 25. mai.

Du må søke opptak til hver modul for seg. Det er med andre ord mulig å ta bare Modul 1 dersom du ønsker det. Dersom du har tatt Modul 1 i løpet av høsten 2020 og nå ønsker å bygge på med mer kunnskap, kan du søke opptak på Modul 2. 

Begge moduler er 100 % nettbasert og undervisning og læringsaktiviteter vil foregå via UiBs læringsplattform Mitt UiB og videoplattformen Zoom. Mer informasjon om brukerkonto osv. får du innen studiestart. 

Innhold i hver modul

Modul 1

I den første modulen skal du lære å utvikle enkle dataprogram, kunne lese enkel programkode og forstå hva programmet gjør. I denne modulen går vi gjennom: 

  • Grunnleggende datastrukturer som variabler, funksjoner, kontrollflyt, lister og oppslagsverk
  • Grunnleggende kontrollflyt i programkode, så som betingelser, løkker og funksjoner

Avsluttende eksamen over 1 dag i løpet av uke 10 (dato kommer).

Se emnebeskrivelsen 

Modul 2

Denne modulen går litt videre og her skal du lære å benytte ferdige programpakker i utvikling av programvare. I denne modulen går vi gjennom:

  • Enkel filbehandling
  • Enkel plotting av data
  • Hvordan bruke dokumentasjon for å lære å bruke nye pakker
  • Ulike ferdige programpakker

Avsluttende eksamen over 1 dag i løpet av midten/slutten av mai (dato kommer).

Se emnebeskrivelsen

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningsøktene med forelesninger går til fast tidspunkt en ettermiddag i uken, og blir i tillegg tatt opp og lagt ut på kurssiden i Mitt UiB, slik at du kan se den på et senere tidspunkt, dersom oppsatt dag og tid ikke passer. Det vil i tillegg bli gruppeundervisning en ettermiddag i uken, på minst to valgfrie tidspunkter. Ukedag/klokkeslett er ikke fastsatt. 

Vi går gjennom ulike tema via video og du skal gjøre ukentlige øvingsoppgaver, med støtte fra undervisningsassistenter og faglærere. I løpet av kurset skal du levere inn 2 obligatoriske øvelser i hver del, med veiledning og hjelp fra undervisningsassistenter. Disse må være godkjent før du kan avlegge eksamen. En gang i uken kl. 14.00 - 18.00 vil "Digitalt orakel" være tilgjengelig for å hjelpe med oppgaveløsning. Pensumlitteraturen vil være digitalt tilgjengelig gjennom UiBs biblioteksavtaler. 

Les studenters erfaringer med kurset her

Opptakskrav og prioriterte grupper

Dersom du er under 25 år må du ha generell studiekompetanse fra videregående skole. Du laster opp dokumentasjon på at du har generell studiekompetanse samtidig som du søker plass på kurset. 

Dersom du er over 25 år vil du få opptak på grunnlag av realkompetanse, det vil si at vi anser summen av yrkeserfaring og eventuell tidligere utdanning som tilstrekkelig grunnlag. Du trenger ikke dokumentere noe av dette.

Tilleggskrav: Kurset retter seg primært mot deg som er ansatt eller permittert/arbeidsledig innen olje-, gass- eller leverandørindustrien. Vi ber deg derfor krysse av for dette i selve søknadsportalen. Dersom vi har ledige plasser, vil vi kunne ta opp andre søkere. Prioriteringsrekkefølgen står beskrevet lenger oppe på denne siden. 

Om informatikkmiljøet ved UiB

Institutt for informatikk, UiB, er gjennom flere tiår rangert som et av de fremste fagmiljø innen informatikk i landet, med et bredt kontaktnett mot næringsliv og offentlig forvaltning. Faglig ansvarlig for innføringskurset i programmering er professor Dag Haugland.