Hjem
Etter- og videreutdanning
Gratis nettkurs

Nettkurs for olje/gass og maritim sektor

Jobber du innen olje/gass-industrien eller i maritim næring? Søk plass på nettkurs innen programmering, energiomstilling eller CCUS/karbonfangst med oppstart i mars/april.

Gratis nettkurs ved UiB
Gratis nettkurs for deg som jobber- eller er permittert/arbeidsledig fra olje/gassindustri eller i maritime næringer.
Foto/ill.:
Colourbox

Main content

Det har vært stor interesse for å delta på nettbaserte kurs høsten 2020 og vinteren 2021, og Universitetet i Bergen starter derfor en ny kursrunde nå til våren. Kursene er primært rettet mot deg som er ansatt eller permittert/arbeidsledig fra følgende bransjer:

 • Olje/gass-industri eller tilknyttet leverandørindustri
 • Maritime næringer

Dersom vi får ledige studieplasser på kursene etter at søkere fra prioriterte grupper har fått plass, vil vi kunne ta opp andre søkere. Merk at det også kan være faglige opptakskrav som må fylles, for at vi kan tilby deg plass.

Alle kursene er finansiert med støtte fra Kompetanse Norge og bransjeprogrammene for hhv. olje-, gass- og leverandørindustrien og maritime næringer og og er dermed gratis for kursdeltakere

Programmering

Nettbasert innføringskurs om programmering med Python - to kursmoduler a 5 studiepoeng som går fortløpende etter hverandre. Du søker plass på hver modul. 

Etter gjennomført kurs vil du kunne implementere enkle dataprogram og være i stand til å bruke Python som støtteverktøy i ulike fagområder. Du vil også lære å bruke tilgjengelige programbibliotek og få et innblikk i hvordan man utvider og tilpasser eksisterende kode. 

Les mer om nettbasert grunnkurs i programmering og søk plass på Modul 1 her

Søknadsfrist Modul 1: 6. april

CCUS-kurs: CO2 fangst, bruk og lagring

Engelskspråklig nettkurs over 10 uker om CO2 fangst, -bruk og -lagring (CCUS). Kurset vil ta for seg hele CCUS-veridkjeden med vekt på følgende hovedtema:

 • Energi- og klimaperspektiv
 • Teknologi for COfangst og -frakt
 • Lavutslippsløsnnger ved bruk av CO2 i petroleumsproduksjon
 • CO2 lagring i Nordsjøen
 • Hydrogen og CO2 -handtering

Kurset er på teknisk masternivå, og du må derfor ha teknisk ingeniørutdanning eller annen teknisk utdanning på minimum bachelornivå.

Les mer om CCUS-kurset

Søknadsfristen gikk ut 22. mars - kurset er fullt

Energiomstilling

Nettbasert kurs som skal gi innføring i energiomstilling og fornybare energiressurser og forståelse for de viktigste tverrfaglige utfordringene: 

 • Hva er de viktigste driverne som motiverer til energiomstilling?
 • Hvilke teknologiske muligheter har vi?
 • Hva er fordeler og ulemper med ulike bærekraftige energiressurser?
 • Hva er de viktigste utfordringene, og hva er mulige konsekvenser? 

Les mer om Energiomstillings-kurset og søk plass her

Søknadsfrist: 6. april