Hjem
Etter- og videreutdanning
Nytt kurstilbud ved UiB

Ta gratis nettkurs ved UiB

Er du permittert eller arbeidsledig som følge av Covid19-situasjonen og ønsker mer kompetanse for å komme deg tilbake til arbeidslivet? UiB starter opp gratis nettkurs fra høsten av. Søk før 1. august!

Ta gratis nettkurs ved UiB høsten 2020
UiB starter opp flere gratis nettkurs høsten 2020, spesielt rettet mot deg som er permittert eller arbeidsledig som følge av Covid19-pandemien.
Foto/ill.:
Colourbox

Samfunnet blir i økende grad digitalisert og dette genererer store datamengder. Både næringsliv og offentlig sektor har dermed behov for arbeidstakere med kompetanse i å behandle og fremstille data som ligger til grunn for ulike typer statistikk og som inngår i ulike typer algoritmer. Det er også økende behov for arbeidstakere med generell forståelse for hvordan programvare fungerer og har som har grunnleggende kompetanse i programmering. 

Nye nettkurs starter i høst

UiB starter opp tre nye nettbaserte kurs høsten 2020. Kursene er utviklet med støtte fra Diku og Kompetanse Norge og retter seg primært mot permitterte og arbeidsledige, for å kunne gi nødvendig kompetanseheving på vei tilbake til arbeidslivet. Vi vil også kunne ta opp andre, som ellers tilfredsstiller opptakskravene for det enkelte kurset.

Kursene er gratis, går på deltid over en periode på ca 6-12 uker og er 100% nettbaserte. Felles søknadsfrist: 1. august

Data science med R

Fagfeltene statistikk og data science handler om prinsippene og metodene for å samle inn, behandle og analysere data ved hjelp av spesialisert programvare.

Dette innføringskurset vil gi en solid introduksjon til feltet data science, med spesielt fokus på praktisk bruk av verktøy for data science, nemlig programmet R. Kurset gir 5 studiepoeng.

Les mer om Data science med R og søk plass

Statistikk

Grunnkurset i statistikk skal gi deg en innføring i sannsynlighetsregning og gi praktisk forståelse for sannsynslighetsbegrepet slik det brukes i samfunnsdebatten. Etter endt kurs skal du kunne utføre og tolke statistiske analyser. Kurset gir 10 studiepoeng.

Les mer om grunnkurs i statistikk og søk plass

Programmering

Innføringskurset skal lære deg grunnleggende programmering i Python. Etter gjennomført kurs vil du kunne implementere enkle dataprogram og være i stand til å bruke Python som støtteverktøy i ulike fagområder. Du vil også lære å bruke tilgjengelige programbibliotek og få et innblikk i hvordan man utvider og tilpasser eksisterende kode. Kurset består av to moduler, hver på 5 studiepoeng, som begge gjennomføres i løpet av høsten 2020. Når du har fullført og bestått Modul 1 kan du søke plass på Modul 2.

Les mer om innføringskurs i programmering og søk plass på Modul 1