Hjem
Etter- og videreutdanning
Nytt opptak nå

Design Thinking

Design Thinking er en videreutdanning i skjæringspunktet mellom design, teknologi og økonomi som gjennomføres med åtte intensive samlinger over ett år. Studiet er et samarbeid mellom UiB, HVL og NHH. Søknadsfrist: 24. september.

Design Thinking - deltidsstudium ved UiB, NHH og HVL 2021
Design Thinking er en praktisk, menneske-sentrert, prototype-drevet metode for innovasjon som tilnærmer seg organisatoriske utfordringer ved bruk av kreative metoder.
Foto/ill.:
NHH

Design Thinking er en videreutdanning i skjæringspunktet mellom design, teknologi og økonomi. Studiet er på masternivå, gir 30 studiepoeng og er et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole, Høgskolen på Vestlandet, Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen og Design Region Bergen.

Gjennom studiet utvikler du praktisk kompetanse til å fasilitere innovasjonsprosjekter og drive endring i egen organisasjon. Du vil lære å ta i bruk nye og kreative metodikker for å løse relevante og reelle innovasjonsutfordringer.

Design Thinking er en praktisk, menneske-sentrert, prototype-drevet metode for innovasjon som tilnærmer seg organisatoriske utfordringer ved bruk av kreative metoder. Disse utfordringene kan omfatte utvikling av nye produkter, tjenester, utformingen av nye forretningsmodeller eller strukturering av nye organisatoriske prosesser.

Studiet passer for designere, ingeniører, teknologer så vel som for ledere, fagfolk, og offentlige fagpersoner i ulike felt.

Undervisningen foregår på NHH, HVL, KMD gjennom åtte intensive samlinger over ett år.

Les mer om studiet og søk opptak innen 24. september