Hjem
Etter- og videreutdanning
Ny kurspakke for næringslivet

Teknologi for forretningsutvikling

Trenger du mer kompetanse om teknologi og drivere for digital omstilling? UiB og HVL tilbyr en kurspakke for ledere og ansatte i næringslivet som vil lære mer om programmering, stordata, maskinlæring og datasikkerhet. Pakken består av fleksible moduler som kan tas på deltid ved siden av jobb.

Ny kurspakke for næringslivet: Teknologi for forretningsutvikling
Ny kurspakke fra UiB og HVL skal gi økt digital kompetanse til bedrifter på Vestlandet
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Den digitale transformasjonen stiller næringslivet overfor nye utfordringer og byr samtidig på nye muligheter for forretningsutvikling med utgangspunkt i ny teknologi som stordata, maskinlæring, blokkjeder, osv. Økt digital kompetanse er sentralt for videre forretningsutvikling og gir viktige konkurransefortrinn.

Universitetet i Bergen og Høgskolen på Vestlandet har i samarbeid med Bergen Næringsråd og Vestland fylkeskommune utviklet kurspakken Teknologi for forretningsutvikling, rettet mot ledere og ansatte i bedrifter på Vestlandet.

Teknologi for forretningsutvikling - 4 moduler

Kurspakken består av 4 frittstående kurs à 5-10 studiepoeng, som vil gå etter hverandre over 4 semestre/ 2 år, med oppstart i januar 2021. Kursene er nettbaserte. 

Du søker på ett og ett kurs direkte til UiB eller HVL (se oversikt under) og får uttelling for hvert bestått kurs, inntil 25 studiepoeng. Det vil også være mulig å ta en avsluttende prosjektoppgave (5 studiepoeng) og dermed oppnå 30 studiepoeng totalt.

Prosjektet er utviklet med støtte fra Kompetanse Norge, og blir derfor tilbudt gratis for kursdeltakerne i pilotfasen 2021-2022. 

KursNårInstitusjonSøke plass
Innføring i programmering - 10 studiepoengVår 2021UiBFULLT
Innføring i maskinlæring - 5 studiepoengHøst 2021HVLSøk via Søknadsweb *
Innføring i stordata - 5 studiepoengVår 2022HVL 
Innføring datasikkerhet - 5 studiepoengHøst 2022UiB 
Avsluttende prosjektoppgave - 5 studiepoengVår 2023HVL/UiB 

* Vi prioriterer søkere som har bestått den første modulen Innføring i programmering ved UiB våren 2021, og tar deretter opp nye søkere som har tilsvarende forkunnskaper. Du søker via Søknadsweb, velg Høgskolen på Vestlandet og etter innlogging vil du finne Innføring i Maskinlæring under Videreutdanning, deretter Videreutdanning teknologiske fag, logistikk, mm. 
 

Innføring i programmering

Dette kurset dekker grunnleggende elementer i programmering som variabler, tall- og tekst-operasjoner, lagring, funksjoner, betingede handlinger og iterasjon. Kursdeltakerne skal lære å skrive programmer i Python. 

Les emnebeskrivelsen her

Innføringskurset i programmering gir et godt grunnlag for å søke seg inn på de påfølgende kursene. 

Innføring i maskinlæring

På dette kurset skal deltakerne få en innføring i kunstig intelligens og de viktigste paradigmene innen maskinlæring, det være seg veiledet læring (regresjon, klassifisering), ikke-veiledet læring (clustering), neurale nettverk og anbefalingsystemer. Kursdeltakerne lærer også å anvende biblioteker for maskinlæring i Python, samt å forstå og forklare hvordan disse er bygget opp.

Les emnebeskrivelsen her

Innføring i stordata

Kurset skal gi en enkel innføring i behandling og analyse av store datamengder ved hjelp av Python. Emnet dekker også innsamling av data gjennom scraping og online API, formatering og presentasjon av data, samt en grunnleggende innføring i kjøretidsanalyse og verktøy for effektiv analyse som map-reduce.

Innføring i datasikkerhet

Gjennom dette kurset skal deltakerne få en innføring i datasikkerhet. Her står sikring og digital trygghet sentralt. Kursdeltakerne lærer seg å beskrive typiske trusler mot moderne digitale system og teknikker for forsvar.

Målgrupper og opptakskrav

Kurspakken retter seg mot ledere/mellomledere og øvrige ansatte som er involvert i forretningsutvikling, innkjøp eller har andre digitale roller i bedrifter på Vestlandet. 

Søkere må ha enten generell studiekompetanse eller realkompetanse, det vil si at relevant arbeidserfaring kan erstatte kravet om generell studiekompetanse. Vi ber derfor søkere om å laste opp CV som viser arbeidserfaring og nåværende arbeidsgiver, sammen med selve søknaden. 

Vi tar opp kvalifiserte søkere i den rekkefølgen søknadene blir registrert hos oss, så langt vi ha ledige plasser.