Hjem
Etter- og videreutdanning
Kurspakke for næringslivet

Teknologi for forretningsutvikling

Trenger du mer kompetanse om teknologi og drivere for digital omstilling? UiB og HVL tilbyr en fleksibel kursrekke for ledere og ansatte i næringslivet som vil lære mer om programmering, maskinlæring, stordata og datasikkerhet.

Ny kurspakke for næringslivet: Teknologi for forretningsutvikling
Ny kurspakke fra UiB og HVL skal gi økt digital kompetanse til bedrifter på Vestlandet
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Den digitale transformasjonen stiller næringslivet overfor nye utfordringer og byr samtidig på nye muligheter for forretningsutvikling med utgangspunkt i ny teknologi som stordata, maskinlæring, blokkjeder, osv. Økt digital kompetanse er sentralt for videre forretningsutvikling og gir viktige konkurransefortrinn.

Universitetet i Bergen og Høgskolen på Vestlandet har i samarbeid med Bergen Næringsråd og Vestland fylkeskommune utviklet en nettbasert kursrekke kalt Teknologi for forretningsutvikling. Pakken består av fleksible moduler som kan tas på deltid ved siden av jobb.

Studietilbudet er særlig aktuelt for deg som er involvert i forretningsutvikling, innkjøp eller har andre digitale roller i din virksomhet. Se nærmere om opptakskrav og rangeringskriterier lenger ned. 

Teknologi for forretningsutvikling - 4 moduler

Kurspakken består av 4 frittstående moduler som hver gir 5-10 studiepoeng. Modulene vil gå etter hverandre over 4 semestre/ 2 år. Alle modulene er nettbaserte. 

Du søker på en og en modul, direkte til UiB eller HVL (se oversikt under) og får uttelling for hver bestått modul, til sammen inntil 25 studiepoeng. Du kan også ta en avsluttende prosjektoppgave (5 studiepoeng) og dermed oppnå 30 studiepoeng totalt.

Prosjektet er utviklet med støtte fra Kompetanse Norge, og første runde av hvert modul blir derfor tilbudt gratis for deltakerne i pilotfasen 2021-2022. 

KursNårInstitusjonSøke plass
Innføring datasikkerhet
(5 studiepoeng)
Høst 2022UiBSØK PLASS UiB
Søknadsfrist: 1. september
Innføring i maskinlæring
(5 studiepoeng)
Høst 2022HVLSØK PLASS HVL
Søknadsfrist: 21. august
Innføring i stordata
(5 studiepoeng)
 HVLUsikkert når neste kurs vil gå.
Mer informasjon kommer høsten 2022
Innføring i programmering
(10 studiepoeng)
 UiBUsikkert når neste kurs vil gå.
Mer informasjon kommer høsten 2022
Avsluttende prosjektoppgave
(5 studiepoeng)
Vår 2023HVL/UiBMer informasjon kommer høsten 2022

Les mer om hver modul: 

Innføring i datasikkerhet

Denne modulen skal gi innføring i datasikkerhet, med vekt på fundamentale sikkerhetsegenskaper, sårbarheter, trusler og mekanismer for å sikre datasystemer. Denne modulen tilbys av Universitetet i Bergen høsten 2022 og tema som inngår er:

  • Sikkerhetsegenskaper, verktøy og terminologi
  • Brukerautentisering, metoder og prinsipper
  • Adgangskontroll, prinsipper og roller til tilgangskontroll

Innenfor datasikkerhet skal vi ta for oss spesielt skadelig programvare, både typer og spredning, og vi skal se på tekniske, organisatoriske og atferdsmessige tiltak. Når det gjelder nettverkssikkerhet skal vi se på internett og nettverksbaserte angrep og gi en oversikt over mottiltak. 

Undervisning og eksamen høsten 2022:

Forelesning på tirsdager kl.16.15 - 18.00Første gang 13. september, siste gang 8. november.
NB: Kurset er forskjøvet en uke, ifht opprinnelig fastsatt start/slutt
GruppeundervisningUkedag/klokkeslett ikke fastsatt
Innlevering skriftlig oppgaveFrist: 13. november
3-timers digital eksamen (hjemme)Tirsdag 6. desember

Vi prioriterer søkere som har tatt ett eller flere av de første emnene i rekken og bare mangler dette siste for å ha fullført hele kursrekken. 

Deretter tar vi opp nye søkere så lenge vi har ledige plasser, vi har 200 plasser totalt.

Siste søknadsfrist: 1. september 

Innføring i maskinlæring 

Kurset utforsker maskinlæring på et praktisk, prosjektbasert, hands-on vis, med fokus på å løse problemer fra den virkelige verden. 

Kurset gir deg en solid forståelse av de fundamentale ideene i feltet.Du vil få erfaring med å takle virkelig-verden-problemer ved bruk av standard arbeidsflyt og moderne verktøy og rammeverk fra data-analyse og maskinlæring. Du vil også få kjennskap til feltets begrensninger, når det kan anvendes og ikke, og hvordan det er relatert til ultimate målsettinger innen kunstig intelligens. 

Denne modulen tilbys av Høgskulen på Vestlandet høsten 2022.

Les mer og søk plass via HVLs nettsider

Innføring i programmering

Dette kurset dekker grunnleggende elementer i programmering som variabler, tall- og tekst-operasjoner, lagring, funksjoner, betingede handlinger og iterasjon. Kursdeltakerne skal lære å skrive programmer i Python. Les hele emnebeskrivelsen her

Innføringskurset i programmering tilbys av Universitetet i Bergen og gir deg et godt grunnlag for å søke deg inn på de neste modulene i rekken. Det er foreløpig ikke helt avklart når dette emnet vil gå neste gang, mer informasjon kommer i løpet av høsten 2022.

Innføring i stordata

Kurset skal gi en enkel innføring i behandling og analyse av store datamengder ved hjelp av Python. Emnet dekker også innsamling av data gjennom scraping og online API, formatering og presentasjon av data, samt en grunnleggende innføring i kjøretidsanalyse og verktøy for effektiv analyse som map-reduce. 

Denne modulen tilbys av Høgskulen på Vestlandet. Mer informasjon om neste kurs kommer i løpet av høsten 2022. 

Opptakskrav og krav til dokumentasjon

Du må ha enten generell studiekompetanse fra videregående skole eller realkompetanse, det vil si at relevant arbeidserfaring kan erstatte kravet om generell studiekompetanse. 

Generell studiekompetanse: 

Når du logger inn for å registrere søknad, vil du se om du allerede står registrert med generell studiekompetanse. I så fall trenger du ikke laste opp noe fra videregående skole.

Dersom du har generell studiekompetanse, men dette ikke står registrert på deg fra før, må du laste opp vitnemål eller kompetansebevis fra videregående skole som vedlegg til din søknad. 

Realkompetanse: 

Dersom du ikke har generell studiekompetanse, må vi ha dokumentasjon på tidligere utdanning og arbeidserfaring for å vurdere din realkompetanse.

Du må da laste opp din CV samt en attest fra nåværende- eller tidligere relevant arbeidsforhold, eller en arbeidsbekreftelse fra eksempelvis nærmeste leder/HR som dokumenterer arbeidsforholdet (stilling og varighet/omfang).

Arbeidsavtale/CV er ikke tilstrekkelig dokumentasjon alene.

Rangering av søkere:

Vi tar opp kvalifiserte søkere i den rekkefølgen søknadene blir registrert hos oss, så langt vi har ledige plasser. 

Kursavgift og faktura

For kurs med studieavgift: Du oppgir fakturainformasjon i forbindelse med registrering av søknad. Det er mulig å registrere søknad først og logge inn igjen senere for å legge til fakturainformasjon. Faktura blir utstedt og sendt til deg personlig dersom du ikke registrerer arbeidsgiver som fakturamottaker og oppgir fakturainformasjon innen den fristen som blir oppgitt. 

Kurset blir fakturert etter kursstart. 

Alle deltakere på UiBs emner må betale individuell semesteravgift på kr 590,- uavhengig av om det er kursavgift eller ikke på selve kurset. Mer informasjon om dette får du i forbindelse med opptak til emnet.