Hjem
Etter- og videreutdanning
Engelskspråklig nettbasert master

Master of Arts Religious Minorities

Er du interessert i få en bred forståelse av religiøse minoriteters situasjon i ulike deler av verden, i en kulturell, sosial og politisk kontekst? Universitetet i Bergen har utviklet et 100% nettbasert, engelskpråklig masterprogram som du kan ta på deltid. Neste opptak blir etter planen våren 2023, med studiestart i august 2023.

What is Religious Discrimination?

Hovedinnhold

Master of Arts-programmet i religiøse minoriteter er et erfaringsbasert masterprogram som skal utforske religiøse minoriteter i deres religiøse, sosiopolitiske og kulturelle omgivelser på tvers av tid og rom. Programmet tar sikte på å gi en grundig forståelse av betydningen av religiøse minoritetsspørsmål i moderne kulturelle og politiske kontekster.

Programmet er 100 % nettbasert og gir 90 studiepoeng. Programmet består av faste fellesemner og en rekke valgfrie emner. Du kan velge mellom å ta programmet som fulltidsstudium over 1,5 år eller som  deltidsstudium 50 %, det vil si over inntil 3 år. 

Studieprogrammet har en studieavgift på kr 60 000. Denne vil bli delt opp i tre rater á kr 20 000 pr semester.

Les mer om masterprogrammet på engelskpråklig nettside

NB: Det blir ikke tatt opp nye studenter høsten 2022. Neste opptak blir etter planen våren 2023, med studiestart i august. Du kan sende oss en epost, så skal vi holde deg orientert når vi åpner for nye søknader.

Ja, jeg vil gjerne motta informasjon