Hjem
Etter- og videreutdanning
Nettstudier

Religious Minorities Studies

Er du interessert i få en bred forståelse av religiøse minoriteters situasjon i ulike deler av verden? Se nærmere på våre engelskspråklige, nettbaserte enkeltemner, som også kan settes sammen til erfaringsbasert master. Søknadsfristen er nå ute og vi tar ikke mot nye søkere.

Christians in China - one of the Religious Minorities across the world
Masteremnene i Religious Minorities Studies skal gi innsikt og dybdeforståelse for religiøse minoriteters situasjon i ulike deler av verden.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen har utviklet en rekke nettbaserte emner på masternivå, som skal utforske religiøse minoriteter i deres religiøse, sosiopolitiske og kulturelle omgivelser, på tvers av tid og rom. 

Du kan velge å ta ett- eller flere enkeltemner, eller sette sammen til en erfaringsbasert mastergrad på til sammen 60 studiepoeng. Samtlige emner er nettbaserte og all undervisning foregår på engelsk. 

Les mer og søke studieplass på engelskpråklig nettside

 

What is Religious Discrimination?