Hjem
Etter- og videreutdanning
Språkstudier på nett

Italiensk nettstudier

Lyst til å lære deg italiensk? Ta nybegynnerkurs som nettstudium på deltid fra høsten 2021. Søknadsfrist 1. juni.

Nytt nettstudium i italiensk starter ved UiB høsten 2021
Nytt nettstudium for deg som er interessert i Italia, italiensk språk og kultur. Her fra Firenze.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen starter opp et helt nytt nettstudium på deltid som skal gi grunnleggende innføring i moderne italiensk. Kurset er 100 % nettbasert og gir 10 studiepoeng. 

Innhold i kurset

Du skal lære grunnleggende italiensk ordforråd, grammatikk og uttale og bli i stand til å kommunisere på italiensk på et elementært nivå. Du skal også få en viss innsikt i kultur og samfunnsforhold i Italia. 

Kurset er på nybegynnernivå og det er derfor ingen krav til forkunnskaper, men det vil likevel være en fordel om du har noe kjennskap til italiensk før du tar kurset. 

Ellers gjelder de generelle opptakskravene for etter- og videreutdanningskurs ved UiB: generell studiekompetanse (gsk) for deg som er under 25 år, eller realkompetanse for deg som er over 25 år. Les mer om generelle opptakskrav og krav til dokumentasjon

Les hele emnebeskrivelsen

Organisering og undervisning

All undervisning foregår i form av videoforelesninger og seminararbeid via UiBs digitale læringsplattform Mitt UiB.

Vi legger opp til en dobbelttime (90 min) seminarundervisning hver uke over en periode på 10 uker i høstsemesteret. I tillegg vil alle studenter få tilgang til en forberedelsespakke på kurssiden i Mitt UiB, med videoforelesninger, skriftlig materiale og øvingsoppgaver.

Seminarundervisning høsten 2021:
Torsdager kl. 18.15 - 19.45 (uke 34 - 44, ingen undervisning i høstferien uke 41)

I den ukentlige seminarundervisningen skal vi følge opp tema fra videoundervisningen og løse oppgaver. Vi forutsetter at du som student deltar aktiv i seminarundervisningen for å nå læringsmål og få utbytte av kurset, og vi stiller derfor krav om min. 80 % oppmøte på disse seminarene. 

Alle studentene skal dessuten levere 3 obligatoriske oppgaver knyttet til ulike tema for undervisningen. Disse oppgavene må være godkjent før du kan ta eksamen. 

Eksamen

Den avsluttende vurderingen på kurset består av en 2-timers skriftlig digital hjemmeeksamen, med 1 time teknisk tilleggstid (totalt 3 timer).