Hjem
Etter- og videreutdanning
Språkstudier på nett

Italiensk nettstudier

Lyst til å lære deg italiensk? Ved UiB kan du ta italiensk som nettstudier på deltid. Innføringsemne går om høsten, påbygningsemne om våren. Påbygningsemnet våren 2023 er nå fullt og vi tar ikke mot nye søknader.

Nytt nettstudium i italiensk starter ved UiB høsten 2021
Nye nettstudier i italiensk for deg som er interessert i Italia, italiensk språk og kultur. Her fra Firenze.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Ved UiB kan du ta nettstudier på deltid og få grunnleggende innføring i moderne italiensk. Innføringsemnet går i høstsemesteret. Deretter kan du bygge videre med et påbygningsemne i vårsemesteret for deg som har tatt innføringsemnet eller har tilsvarende forkunnskaper i italiensk, og ytterligere ett påbygningsemne i påfølgende høstsemester.

Hvert av de tre emnene gir 10 studiepoeng og er 100 % nettbaserte. 

ITAL 620 Innføring i italienskstudium

På dette innføringsemnet skal du skal lære grunnleggende italiensk ordforråd, grammatikk og uttale og bli i stand til å kommunisere på italiensk på et elementært nivå. Du skal også få en viss innsikt i kultur og samfunnsforhold i Italia. 

Emnet er på nybegynnernivå og det er derfor ingen krav til forkunnskaper, men det vil likevel være en fordel om du har noe kjennskap til italiensk før du tar emnet. 

Ellers gjelder de generelle opptakskravene for etter- og videreutdanningsemner ved UiB: generell studiekompetanse (gsk) for deg som er under 25 år, eller realkompetanse for deg som er over 25 år. Les mer om generelle opptakskrav og krav til dokumentasjon

Les hele emnebeskrivelsen

Organisering og undervisning

All undervisning på innføringsemnet ITAL620 foregår i form av videoforelesninger og seminararbeid via UiBs digitale læringsplattform Mitt UiB.

Vi legger opp til en dobbelttime seminarundervisning hver uke over en periode på 10 uker i høstsemesteret. I tillegg vil alle studenter få tilgang til en forberedelsespakke på emnesiden i Mitt UiB, med videoforelesninger, skriftlig materiale og øvingsoppgaver.

Undervisningsplan høsten 2022:

Seminarundervisning: Torsdager kl. 18.15 - 20.00 

Første gang 25. august, siste gang 3. november. Ingen undervisning i høstferien uke 41. 

I den ukentlige seminarundervisningen skal vi følge opp tema fra videoundervisningen og løse oppgaver. Vi forutsetter at du som student deltar aktivt i seminarundervisningen for å nå læringsmål og få utbytte av kurset, og vi stiller derfor krav om min. 80 % oppmøte på disse seminarene. 

Alle studentene skal dessuten levere 3 obligatoriske oppgaver knyttet til ulike tema for undervisningen. Disse oppgavene må være godkjent før du kan ta eksamen. 

Eksamen

Den avsluttende vurderingen på innføringsemnet består av en 2-timers skriftlig digital hjemmeeksamen, med 1 time teknisk tilleggstid (totalt 3 timer).  

Eksamensdato høsten 2022: Tirsdag 22. november kl. 0900-12.00

ITAL 621 Italiensk språk 1

Påbygningsemnet går i vårsemesteret og skal gi deg en første systematisk innføring i italiensk grammatikk. Vi integrerer grammatikkøvelser i studier av enklere tekster, slik at du øver opp evnen til å forstå- og kunne uttrykke deg på italiensk. 

Det er ingen formelle krav til italienskkunnskaper, men vi anbefaler at du har tatt innføringsemnet ITAL620 eller har tilsvarende forkunnskaper før du tar dette emnet. Studenter som har tatt ITAL620 ved UiB vil bli prioritert for opptak til ITAL621.

Ellers gjelder de generelle opptakskravene for etter- og videreutdanningsemner ved UiB: generell studiekompetanse (gsk) for deg som er under 25 år, eller realkompetanse for deg som er over 25 år. Les mer om generelle opptakskrav og krav til dokumentasjon

Organisering og undervisning

All undervisning på påbygningsemnet ITAL621 foregår i form av videoforelesninger og seminararbeid via UiBs digitale læringsplattform Mitt UiB.

Undervisningsplan våren 2023:

Vi legger opp til en dobbelttime seminarundervisning hver onsdag fra 18.15 - 20.00, over en periode på 10 uker i vårsemesteret (uke 3-15, minus vinterferieukene 8-9 og påskeferien uke 14)

I den ukentlige seminarundervisningen skal vi følge opp tema fra videoundervisningen og løse oppgaver. Vi forutsetter at du som student deltar aktivt i seminarundervisningen for å nå læringsmål og få utbytte av kurset, og vi stiller derfor krav om min. 80 % oppmøte på disse seminarene. I tillegg vil alle studenter få tilgang til en forberedelsespakke på emnesiden i Mitt UiB, med videoforelesninger, skriftlig materiale og øvingsoppgaver.

Alle studentene skal dessuten levere 3 obligatoriske oppgaver knyttet til ulike tema for undervisningen. Disse oppgavene må være godkjent før du kan ta eksamen. 

Eksamen 

Den avsluttende vurderingen på påbygningsemnet består av en 4-timers skriftlig digital hjemmeeksamen, med 1 time teknisk tilleggstid (totalt 5 timer).  Eksamensoppgaven kan besvares på enten norsk eller italiensk. 

Eksamensdato våren 2023 kommer

NYTT! Italiensk språk 2

Påbygningsemnet ITAL624 er helt nytt og går første gang høsten 2022. Emnet skal gi deg en andre del av den systematiske innføringen i italiensk grammatikk.  Vi integrerer grammatikkøvelser i studier av muntlige og skriftlige tekster,  slik at du øver opp evnen til å forstå- og kunne uttrykke deg på italiensk.  

Vi anbefaler at du har tatt ITAL621 eller har tilsvarende forkunnskaper, det vil si har språkferdigheter tilsvarende nivå A2, før du tar dette emnet. 

Studenter som tar ITAL621 våren 2022 vil bli prioritert for opptak til ITAL624

Organisering og undervisning

Undervisningsplan høsten 2022:

Seminarundervisning: Onsdager kl. 18.15 - 20.00 

Første gang 31. august, siste gang 9. november. Ingen undervisning i høstferien uke 41. 

Eksamen 

Den avsluttende vurderingen på dette påbygningsemnet er digital muntlig eksamen på ca. 30 minutter. Du kan bruke både italiensk g norsk. 

Eksamensdato høsten 2022 kommer.

SEK 600 Sammenlignende europeiske kulturstudier

Dette er et helt nytt emne som tilbys på tvers av flere fremmedspråk. Emnet skal gi innblikk i sentrale begreper, debatter og historiske oppbrudd som har preget den kulturelle utviklingen i Europa fra renessansen til vår egen tid. Vi skal se på hvordan disse blir formidlet først og fremst i litteraturen men også i andre kulturuttrykk.

Noen sentrale begreper som tas opp: Verdensbilde, europeer, nasjon, opplysning, revolusjon, kolonialisme og postkolonialisme, individualisme, totalitarisme, isolasjonisme, globalisering, minoritet og rasisme.

Emnet vil belyse et utvalg epoker og oppbruddstider i europeisk historie der nye ideer, begreper og tenkemåter har blitt til eller skiftet innhold på måter som har påvirket den kulturelle utviklingen og skjønnlitteraturen. Emnet vil ta for seg ulike epoker i et sammenlignende perspektiv, konsentrert om noen begrepshistoriske utviklingslinjer. 

Les hele emnebeskrivelsen

Undervisningsplan:

VideoforelesningerInnspilte forelesninger á 90 min.Legges ut ukentlig på UiBs læringsplattform Mitt UiB
Nettmøter4 torsdager kl. 19.15 - 20.00 (uke 37, 39, 42 og 44)
Kollokvier4 onsdager kl. 18.15 - 20.00 (uke 37, 39, 42 og 44)
Eksamen6 timers skriftlig digital hjemmeeksamen 18. november 2022 (skrives på norsk eller engelsk). 


Du skal i tillegg levere inn en obligatorisk oppgave på 750 - 1000 ord, som kan skrives på enten engelsk, fransk, tysk, italiensk, russisk eller norsk og blir vurdert til bestått/ikke bestått. Oppgaven må være godkjent før du kan ta avsluttende eksamen.