Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning og deltidsstudier

Samfunnsvitenskap, jus og ledelse

Hovedinnhold

Masterprogrammer i forvaltning og ledelse

Geografi og samfunnsplanlegging

Master i gravejournalistikk

Master i demokratibygging

Religion og sosialantropologi 

Juridiske fag 

Noen av studietilbudene under er utviklet av Det juridiske fakultet for eksterne oppdragsgivere. Disse emnene er ikke åpne for eksterne søkere.