Hjem
Etter- og videreutdanning
Starter høsten 2021

Ta gratis nettkurs ved UiB

Vil du lære mer om programmering eller statistikk? UiB starter opp gratis nettkurs til høsten, primært for deg som er nyutdannet og har lite arbeidserfaring, eller som er arbeidsledig og permittert. Søknadsfrister i august.

Gratis nettkurs ved UiB
Nytt opptak til gratis nettkurs ved UiB høsten 2021, primært for deg som er ung, nyutdannet eller har lite arbeidserfaring, eller er arbeidsledig/permittert.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Det har det siste året vært stor interesse for gratis nettkurs som UiB har utviklet med støtte fra Kompetanse Norge. Kursene har gått i flere runder høsten 2020 og våren 2021, rettet mot ulike bransjer og prioriterte grupper.

Kursene som tilbys høsten 2021 er rettet primært deg som:

  • er under 25 år og er nyutdannet eller har lite arbeidserfaring etter endt utdanning (mindre enn 1 år) eller
  • er arbeidsledig/permittert

Disse gruppene vil bli prioritert for opptak, deretter vil vi kunne ta opp andre søkere. 

Følgende kurs er åpne for søknader nå, flere tilbud kommer fortløpende:

Statistikk - 10 studiepoeng

Grunnkurset i statistikk skal gi en innføring i sannsynlighetsregning og gi praktisk forståelse for sannsynslighetsbegrepet slik det brukes i samfunnsdebatten. Kurset egner seg for deg som trenger større kompetanse i statistisk metode og dataanalyse og som ønsker praktisk forståelse av hvordan sannsynlighetsbegrepet og statistisk metode brukes i arbeid med å tolke og fremstille data. 

Du må ha generell studiekompetanse fra videregående skole og ha forkunnskaper i matematikk tilsvarende min. R1 eller S1 + S2 fra videregående skole. 

Les mer og søk plass innen 1. august

Programmering - 5+5 studiepoeng

Nettbasert innføringskurs i to moduler, hvor du får lære grunnleggende programmering i Python. Etter gjennomført kurs vil du kunne implementere enkle dataprogram og være i stand til å bruke Python som støtteverktøy i ulike fagområder. Du vil også lære å bruke tilgjengelige programbibliotek og få et innblikk i hvordan man utvider og tilpasser eksisterende kode. 

Du må ha generelle studiekompetanse fra videregående skole eller tilsvarende realkompetanse.

Les mer og søk plass innen 15. august