Hjem
Etter- og videreutdanning
Nettstudier

Avmystifisering av kunstig intelligens

Hva er egentlig kunstig intelligens (AI)? Hva kan vi bruke det til, både generelt og i arbeidet med SMART cities spesielt? Nettbasert kurs for ansatte i renovasjons- og gjenvinningsbransjen starter ved UiB i oktober. Søknadsfrist 13. oktober.

Nytt nettkurs ved UiB: Avmystifisering av kunstig intelligens
Nytt nettkurs for renovasjons- og gjenvinningsbransjen skal gi en introduksjon til kunstig intelligens (AI) og gi forståelse for hvilke gevinster, begrensninger og utfordringer som knytter seg til bruk av AI. 
Foto/ill.:
Turbotape Games

Hovedinnhold

Dette kurset skal gi en introduksjon til kunstig intelligens (AI) og gi forståelse for hvilke gevinster, begrensninger og utfordringer som knytter seg til bruk av AI. 

Du skal få oversikt over viktige nøkkelfunksjoner og ulike bruksområder som:

  • robotisering
  • prosessautomatisering
  • selvstyrte kjøretøy/enheter
  • maskinsyn
  • applikasjoner for maskinlæring
  • språkapplikasjoner

Vi skal også se nærmere på roller og relasjoner mellom mennesker og AI applikasjoner, samt personvern, datasikkerhet og etisk- og ansvarlig bruk av AI.

Les hele emnebeskrivelsen

NB: Kurset vil bli holdt på engelsk.

Hvem kan søke?

Dette kurset er utviklet for ansatte i renovasjons- og avfallsbransjen. Du krysser av for bransje og oppgir arbeidsgiver når du registrerer søknad i vår søknadsportal.

Søk plass her

Du må ha generell studiekompetanse fra videregående skole. Dersom du er over 25 år og ikke har generell studiekompetanse, vil du i stedet kunne få opptak på bakgrunn av realkompetanse. 

Vi tar opp kvalifiserte søkere etter førstemann til mølla-prinsippet, det vil si etter dato for registrert søknad. 

Kurset kan tas for seg, men inngår også som en del av kurspakken Digital kompetanse for renovasjon- og gjenvinningsbransjen, som er et samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, BIR, RfD (Renovasjonsselskapet for Drammen) og Turbo Tape Games. 

Pilotfasen 2020-2021 er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og det er derfor ingen studieavgift for deltakerne. 

Hvordan er kurset lagt opp? 

Kurset er 100% nettbasert og går på deltid over 9 uker via UiBs læringsplattform Mitt UiB.  

Kurset består av 5 moduler som hver går over 1 uke. Du skal jobbe med digitalt lærestoff i form av artikler og bokkapitler som skal leses og videoer du skal se. Du skal også løse oppgaver som hører til hver modul, både individuelt og i grupper. 

I løpet av kurset vil det være 3 undervisningsøkter som foregår i sanntid til oppsatte tidspunkter, se oversikt under. Disse er det obligatorisk å delta på. 

Uke 42: 18. oktober kl. 18.00Oppstart/ Felles undervisningsøkt
Uke 431. modul
Uke 442. modul
Uke 45: 8. november kl. 18.00Felles undervisningsøkt
Uke 463. modul
Uke 474. modul
Uke 48: 29. november kl. 18.00Felles undervisningsøkt
Uke 49Arbeid med gruppeprosjekter
Uke 50: 15. desemberEksamen: Gruppepresentasjoner
Uke 51: 17. desemberEksamen: Innlevering refleksjonsnotat

Eksamen og vurdering

Den avsluttende vurderingen består av en presentasjon av et gruppearbeid samt innlevering av et individuelt refleksjonsnotat (ca 1000 ord). De to delene teller 50% hver, og blir vurdert til bestått/ikke bestått.