Hjem
Etter- og videreutdanning
Nettstudier

Fantastiske data

Data finnes overalt, men hva er data, hvor kommer de fra, og hva kan de brukes til? Nettbasert emnerekke om data og digitalisering starter høsten 2023.

Illustrasjonsbilde til nettbasert emne om Fantastiske data
Nettbaserte introduksjonsemner skal gi deltakerne kunnskap om hva data er, datas livssyklus og om hvordan jobbe med data.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Høsten 2023 starter UiB opp en rekke med tre mindre emner som tar for seg data og digitalisering. Første emne ut er introduksjonsemnet Fantastiske data, som er 100% nettbasert og går over 7 uker fra august til oktober 2023. Emnet gir 3 studiepoeng. 

Innhold

Emnet skal gi deltakerne grunnleggende kunnskap i hva data og digitalisering gjør med oss og samfunnet vi er del av, hva slags teknologi som ligger bak og hva du selv kan gjøre for å få en hånd på rattet.

Deltakerne vil også tilegne seg nødvendige grunnleggende ferdigheter for å utføre kritisk tenkning over datas roller i samfunnet. Innhold i kurset inkluderer tema relatert til hva er data, digitalisering, datafisering, data livssyklusen, og «data literacy».

Les hele emnebeskrivelsen

Målgruppe og opptakskrav

Emnet retter seg mot alle som ønsker større kunnskap om- og forståelse for data og digitalisering. Emnet er på bachelornivå og krever ingen spesielle forkunnskaper, utover generell studiekompetanse fra videregående skole. Er du over 25 år og ikke har generell studiekompetanse, vil du i stedet kunne få opptak på bakgrunn av realkompetanse, det vil si at vi anser summen av tidligere utdanning og yrkeserfaring som likestilt med generell studiekompetanse. 

Vi tar opp søkere etter førstemann til mølla-prinsippet, det vil si etter dato for registrert søknad. 

Organisering og undervisning

Emnet er 100% nettbasert og går på deltid over 7 uker via UiBs læringsplattform Mitt UiB. 

Det er to digitale samlinger i løpet av denne perioden:

  • 22. august kl. 1800 - 1900
  • 3. oktober kl. 1800 - 1900

I tillegg slipper vi hver uke en ny modul med forelesninger og oppgaver som deltakerne jobber med i sitt eget tempo. For hvert tema/hver modul vil det være en obligatorisk quiz og for noen tema en obligatoriske oppgave om sentrale tematikker.

Emnet er fullført og bestått når alle obligatoriske quizer/oppgaver er godkjent av faglærer. 

Bygge på med flere emner? 

Når du har fullført introduksjonsemnet LSCI652A Fantastiske data kan du gå videre og ta ett eller to påbygningsemner, les mer om hvert av disse under.

NB: Du kan registrere søknad til ett eller begge påbygningsemnene allerede nå, men du vil ikke få bekreftelse på opptak til disse før du har fullført og bestått introduksjonsemnet LSCI652A

LSCI 652B Nyttige data

Dette emnet tar for seg hvordan vi henter nyttig informasjon fra de stadig økende mengdene data vi omgir oss med. Hvordan organiserer, tolker, og presenterer vi dataene til interessenter og beslutningstakere? 

Innhold

Emnet skal gi deltakerne kunnskap om databehandlingsprosesser som anvendes i verden rundt oss, teknologiske prosesser som gir dataene mening på fleksible måter, regler og medfølgende tiltak som bidrar til sikring av data i trygge rammer, samt hvordan data er selve arnesteinen for virksomheter på veien mot et bærekraftig samfunn.

Deltakerne vil tilegne seg nødvendige ferdigheter til å organisere data og, gjennom spørringer, anvende dataene på dynamiske måter der ønsket data kan sorteres fra uønsket og frembringes som nyttig informasjon i sammenhengen som gjelder. Deltakerne skal kunne forstå presentasjon av data, være i stand til å vurdere hvilke data som kan anvendes til hvilke formål, samt forstå strategier for sikring av sensitive data.

Les hele emnebeskrivelsen

Organisering og undervisning

Dette emnet er også 100% nettbasert og går på deltid over 5 uker via UiBs læringsplattform Mitt UiB. Dette emnet gir 2,5 studiepoeng. 

Det er en digital samling:

  • 17. oktober kl. 1800 - 1900

I tillegg slipper vi hver uke en ny modul med forelesninger og oppgaver som deltakerne jobber med i sitt eget tempo. For hvert tema/hver modul vil det være en obligatorisk quiz og for noen tema en obligatoriske oppgave om sentrale tematikker.

Emnet er fullført og bestått når alle obligatoriske quizer/oppgaver er godkjent av faglærer. 

Opptakskrav

Emnet er på bachelornivå og opptakskravene er generell studiekompetanse eller realkompetanse (dersom du er over 25 år). I tillegg må du ha bestått LSCI652A Fantastiske data for å få opptak til dette emnet. 

LSCI 652C Datareisen Prosjektarbeid

Dette emnet er også 100% nettbasert og gir 2 studiepoeng. Emnet bygger videre på introduksjonsemnet LSCI652A Fantastiske data, som må være bestått før du kan ta dette emnet. Det vil også være en fordel om du har gjennomført LSCI652B Nyttige data, men det er ikke et krav for å få opptak til dette emnet. 

Innhold

I løpet av dette emnet skal deltakerne jobbe sammen i grupper med å avdekke bruksområder, nytteverdi, og/eller problemstillinger med datalagring, oppbevaring, prosessering, og presentasjon i samfunnet rundt oss. Når emnet er gjennomført skal deltakerne kunne avdekke, beskrive, og analysere konkret bruk av data som anvendt i digitalsamfunnet og virksomheter gjennom fordypning i et eller flere av temaene omtalt i de to andre emnene.

Les hele emnebeskrivelsen

Organisering og undervisning

Emnet er organisert som et prosjektarbeid over 4 uker: uke 44-47. Digitale samlinger:

  • 30. oktober kl. 1800-1900
  • 14. eller 21. november kl. 1800-1900 

Deltakerne jobber sammen i grupper og får tilbud om veiledning. Mot slutten av perioden skal gruppen presentere en felles oppgave. 

Opptakskrav

Emnet er på bachelornivå og opptakskravene er generell studiekompetanse eller realkompetanse (dersom du er over 25 år). I tillegg må du ha bestått LSCI652A Fantastiske data for å få opptak til dette emnet. Vi anbefaler også at du har tatt