Hjem
Etter- og videreutdanning
Nettstudier

Digital kompetanse - påbygningsemner

Påbygningsemner om data og databehandlingsprosesser. Emnene er åpne for deg som allerede har tatt innføringsemnet DIGI 610 Fantastiske data, eller tilsvarende. Søk plass nå!

Illustrasjonsbilde påbygningsemner digital kompetanse
Nettbasert påbygningsemner om data og databehandlingsprosesser, for deg som allerede har tatt ett av innføringsemnene.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen tilbyr nå en rekke små, nettbaserte emner som skal gi grunnleggende innsikt i ulike tema knyttet til digitalisering og digital teknologi. 

Introduksjonsemnet DIGI 610

Dette emnet skal gi deltakerne grunnleggende kunnskap i hva data og digitalisering gjør med oss og samfunnet vi er del av, hva slags teknologi som ligger bak og hva du selv kan gjøre for å få en hånd på rattet. Deltakerne vil også tilegne seg nødvendige grunnleggende ferdigheter for å utføre kritisk tenkning over datas roller i samfunnet. Innhold i kurset inkluderer tema relatert til hva er data, digitalisering, datafisering, data livssyklusen, og «data literacy». Dette emnet har tidligere hatt emnekode LSCI 652A, men har nå fått ny kode: DIGI 610. Emnet overlapper også med det identiske campusemnet DIGI 110. 

DIGI 610 inngår nå i en en større pakke med såkalte digi-emner, som blant annet retter seg mot små- og mellomstore bedrifter på Vestlandet. Les mer om digi-emner her:Digital kompetanse for arbeidslivet

Ta påbygningsemner? 

Dersom du allerede har tatt innføringsemnet DIGI 610 og ønsker å fordype deg enda mer, kan du søke plass på ett av to påbygningsemner som starter hhv. 16. og 23. april: 

  • LSCI 652B Nyttige data
  • LSCI 652D Datareisen prosjektarbeid

Les mer om hvert av påbygningsemnene: 

LSCI 652B Nyttige data

Innhold

Emnet skal gi deltakerne kunnskap om databehandlingsprosesser som anvendes i verden rundt oss, teknologiske prosesser som gir dataene mening på fleksible måter, regler og medfølgende tiltak som bidrar til sikring av data i trygge rammer, samt hvordan data er selve arnesteinen for virksomheter på veien mot et bærekraftig samfunn.

Deltakerne vil tilegne seg nødvendige ferdigheter til å organisere data og, gjennom spørringer, anvende dataene på dynamiske måter der ønsket data kan sorteres fra uønsket og frembringes som nyttig informasjon i sammenhengen som gjelder. Deltakerne skal kunne forstå presentasjon av data, være i stand til å vurdere hvilke data som kan anvendes til hvilke formål, samt forstå strategier for sikring av sensitive data.

Les hele emnebeskrivelsen

Organisering og undervisning

Emnet er 100% nettbasert og går på deltid over ca 5 uker via UiBs læringsplattform Mitt UiB. Dette emnet gir 2,5 studiepoeng.

Digitalt oppstartsmøte 16. april kl. 18.00 - 19.00

Deretter slipper vi hver uke en ny modul med forelesninger og oppgaver som deltakerne jobber med i sitt eget tempo. For hvert tema/hver modul vil det være en obligatorisk quiz og for noen tema en obligatoriske oppgave om sentrale tematikker.

Emnet er fullført og bestått når alle obligatoriske quizer/oppgaver er godkjent av faglærer. 

LSCI 652D Datareisen Prosjektarbeid

Innhold

I løpet av dette emnet skal deltakerne jobbe sammen i grupper med å avdekke bruksområder, nytteverdi, og/eller problemstillinger med datalagring, oppbevaring, prosessering, og presentasjon i samfunnet rundt oss. Når emnet er gjennomført skal deltakerne kunne avdekke, beskrive, og analysere konkret bruk av data som anvendt i digitalsamfunnet og virksomheter gjennom fordypning i et eller flere av temaene omtalt i de to andre emnene.

Les hele emnebeskrivelsen

Organisering og undervisning

Dette emnet er også 100% nettbasert og går på deltid over ca 6 uker via UiBs læringsplattform Mitt UiB. Emnet gir 2 studiepoeng.

Digitalt oppstartsmøte 23. april kl. 18.00 - 19.00. 

Deretter åpner vi nye moduler hver uke, hvor deltakerne jobber sammen i grupper og får tilbud om veiledning. Mot slutten av perioden skal gruppen presentere en felles oppgave.

Gruppepresentasjoner/eksamen: 28. mai 2024 kl. 18.00 - 19.30

Opptakskrav påbygningsemner

Hvert av de to påbygningsemnene er på bachelornivå. Opptakskravene er generell studiekompetanse eller realkompetanse (dersom du er over 25 år). I tillegg må du ha bestått introduksjonsemnet DIGI 610. 

Har du tatt campusvarianten DIGI 110 eller det nå nedlagte emnet LSCI652 A er du også kvalifisert for å søke opptak. 

Fra og med 2024 er det også et krav at alle som søker et emne med studieavgift må ha minimum to års fulltids arbeidserfaring. Har du jobbet deltid, må samlet omfang tilsvare to års fulltidsarbeid. Du krysser av for at du har dette når du registrerer søknaden din. Det er ikke nødvendig å sende inn noen form for attest eller annen dokumentasjon på dette. UiB kan foreta stikkprøver og eventuelt be om dokumentasjon. 

Kostnader

Påbygningsemnene er betalingsemner, det vil si at hvert emne har en studieavgift på kr 4 000,- Studieavgiften blir fakturert etter oppstart.

I tillegg skal alle studenter ved UiB betale en personlig studieavgift på kr 650,-. Denne går til å dekke felles velferdsgoder for alle studenter ved UiB.

Mer informasjon om betaling av studieavgift og semesteravgift får du i forbindelse med opptak til emnene.