Hjem
Etter- og videreutdanning
Samlingsbasert videreutdanning

Radiologi for manuellterapeuter

Intensivt grunnkurs i radiologi med fokus på nerve-, muskel- og skjelettradiologi for deg som er- eller utdanner deg til manuellterapeut. Nytt kurs går våren 2024, søknadsfrist 31. januar.

Radiologikurs for manuellterapeuter ved UiB
Intensivt grunnkurs i radiologi for deg som er- eller skal bli manuellterapeut.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen arrangerer et intensivt ukeskurs i radiologi, med fokus på nerve-, muskel- og skjelettradiologi, rettet mot deg som er autorisert fysioterapeut og i tillegg enten er ferdig utdannet manuellterapeut eller er i gang med slik utdanning. 

I løpet av kurset skal du få en grundig innføring i bildediagnostikk med relasjon til nerve-, muskel- og skjelettradiologi. Bildetolking
er relatert til de viktigste sykdommene innenfor bevegelsesapparatet og differensialdiagnostiske vurderinger. Bilder fra en rekke kasus eller pasienter inngår i undervisningen. 

Kurset går på full tid over 1 uke, neste gang 18. - 24. mars 2024

Kurset avsluttes med en 2-timers skriftlig eksamen med flervalgsoppgaver, der du må få min. 60 % rett for å få bestått. 

Hvem kan søke?

Kurset er for deg som har norsk autorisasjon som fysioterapeut og i tillegg har påbegynt- eller fullført et mastergradsstudium i manuellterapi som tilsvarer klinisk mastergradsstudium i manuellterapi ved Universitetet i Bergen.

Når du registrerer søknaden din må du laste opp følgende dokumentasjon:

  • Vitnemål/karakterutskrift som viser at du har bachelorgrad i fysioterapi eller tilsvarende 
  • Vitnemål/karakterutskrift som viser fullført- eller påbegynt mastergradsstudium i manuellterapi

Har du tatt/er i gang med mastergradsstudiet ved UiB er det ikke nødvendig å legge ved dokumentasjon på det, da finner vi dette i våre systemer. 

I tillegg ber vi deg oppgi ditt autorisasjonsnummer. 

Prioriteringskriterier

Vi har 24 studieplasser på dette kurset. Søkere som har fullført mastergrad i manuellterapi prioriteres først, dernest søkere som har påbegynt studium. Dersom vi får flere søkere enn vi har plasser til, vil vi ta opp kvalifiserte søkere etter dato for registrert søknad.