Hjem
Etter- og videreutdanning
Nyhet

I gang med masterstudier i kommunal ledelse

Hvilket handlingsrom har du som leder i kommunal sektor? Dette er tema for den første modulen i UiBs nye Executive masterprogram for kommunale ledere, hvor første kull er i gang høsten 2021.

Studenter på masterstudier i kommunal ledelse
Ledere og mellomledere fra kommuner rundt om i Norge er i gang med deltidsstudier i kommunal ledelse.
Foto/ill.:
Marianne Lundanes, UiB

Hovedinnhold

Anne Berit Birkeland jobber innenfor byggesak, tilsyn og miljøforvaltning i Øygarden kommune og har denne høsten tatt fatt på mastermodulen Rettslig, politisk og økonomisk handlingsrom for kommunale ledere sammen med 30 medstudenter fra hele landet.

– Jeg jobber innenfor et fagfelt der det er betydelig press fra politisk hold, på flere områder, og kunnskap om samspill og spilleregler som gjelder politikk/administrasjon er derfor viktig, sier Birkeland. 

Mandana Zadeh jobber som kulturkoordinator i Austevoll kommune og forteller at hun lenge har lett etter en masterutdanning i ledelse, uten å finne noe som var relevant nok. 

– Det spesielle med denne videreutdanningen er at fagstoffet er såpass konkret og direkte knyttet opp mot utfordringene en møter i arbeidshverdagen i kommunal sektor, sier Mandana, som tar sikte på å bygge ut med de neste modulene og skrive en avsluttende masteroppgave.

– Allerede nå etter første samling kan jeg skimte konturene av hva jeg ønsker å skrive om i masteroppgaven, nemlig kommunal kulturforvaltning og hvordan den blir organisert og administrert i kommune-Norge generelt, og på min arbeidsplass spesielt. 

Statsforvalteren og kommunene med på laget

– Kommuner og fylkeskommuner står overfor omfattende omstillinger og kommunale ledere på ulike nivå må derfor ha en bred og sammensatt kompetanse for å kunne bidra til å drifte, utvikle og forbedre komplekse organisasjoner gjennom endring og omstillingsprosesser, sier førsteamanuensis Roald Hopsnes.

Han er faglig ansvarlig for den første modulen og programansvarlig for det samlede masterprogrammet i kommunal ledelse, som er et tverrfaglig samarbeid mellom Det juridiske fakultet, Institutt for økonomi og Senter for krisepsykologi. 

Den første modulen tar for seg de rettslige, politiske og økonomiske rammene for ledelse av kommuner og fylkeskommuner. På den første samlingen ved UiB har studentene blant annet fordypet seg i temaer som kommunen som lokaldemokratisk arena, forholdet mellom stat og kommune og rettslige rammer rundt organisering av kommunal virksomhet. Nå skal studentene jobbe videre med fagstoffet via nett, både individuelt og i grupper, før de samles igjen i Bergen i desember.

Initiativet til å utvikle en erfaringsbasert master som er tverrfaglig og skreddersydd for ledere i kommunal sektor bygger på et mangeårig samarbeid med Statsforvalteren om utvikling av etter- og videreutdanningstilbud blant annet ved Det juridiske fakultet. 

– I tillegg har vi hatt en god dialog om kompetansebehovene i kommunene og fylkeskommunene, sier Hopsnes. 

God bredde i studentkullet

Roald Hopsnes forteller at fagmiljøene som står bak masterprogrammet var spent på hvordan det nye studietilbudet ville bli mottatt. Det meldte seg hele 54 søkere, hvorav 31 fikk plass. 

– Vi er veldig fornøyde med bredden og mangfoldet blant studentene på dette første kullet. Studentene kommer fra ulike deler av landet og fra ulike områder og nivåer i kommunal sektor, og det tror vi vil bidra til brede og gode faglige diskusjoner.