Hjem
Etter- og videreutdanning
Nettbasert kurs

Natural Resources Management

Vil du lære mer om forvaltning av naturressurser som for eksempel vannreservoarer, fiskerier, skog eller dyrebesetninger, og lære mer om hvordan produkt- og kvotemarkeder fungerer? Løpende påmelding til engelskspråklig, nettbasert kurs.

Online course in Natural Resources Management
Ta nettbasert kurs i Natural Resources Management og lær mer om god og effektiv forvaltning av naturressurser.
Foto/ill.:
Reiner Schaufler

Hovedinnhold

Nettkurset skal gi solid forståelse for teorier og prinsipper som ligger til grunn for forvaltning av naturressurser. Etter endt kurs skal du også ha tilegnet deg ferdigheter og kompetanse som er nødvendig for å kunne forvalte ulike naturressurser som for eksempel vannreservoarer, fiskerier, skog eller dyrebestander. Du skal også forstå hvordan man opererer i produkt- og kvotemarkeder. 

Hvordan er kurset lagt opp?

Kurset er på engelsk, er 100% nettbasert og foregår via læringsplattformen Canvas. Du kan melde deg på når som helst og ta kurset i det tempoet du ønsker.

  • Kurset er åpent fra 10. januar - 10. juni i vårsemesteret, og fra 1. juli - 20. desember i høstsemesteret. 
  • Hvis du ikke rekker å fullføre hele kurset ett semester, kan du registrere deg på nytt og ta kurset om igjen neste semester. 
  • Det er en øvre grense for antall deltakere. Når denne grensen er nådd, vil registreringen stenges. 
  • Det er ingen kursavgift. 

Les mer om kurset og hvordan du melder deg på