Hjem
Etter- og videreutdanning
Nettbasert kurs

Natural Resources Management

Vil du lære mer om forvaltning av naturressurser som for eksempel vannreservoarer, fiskerier, skog eller dyrebesetninger, og lære mer om hvordan produkt- og kvotemarkeder fungerer? Ta engelskspråklig, nettbasert kurs ved UiB. Løpende påmelding.

Online course in Natural Resources Management
Ta nettbasert kurs i Natural Resources Management og lær mer om god og effektiv forvaltning av naturressurser.
Foto/ill.:
Reiner Schaufler

Hovedinnhold

Nettkurset skal gi solid forståelse for teorier og prinsipper som ligger til grunn for forvaltning av naturressurser. Etter endt kurs skal du også ha tilegnet deg ferdigheter og kompetanse som er nødvendig for å kunne forvalte ulike naturressurser som for eksempel vannreservoarer, fiskerier, skog eller dyrebestander. Du skal også forstå hvordan man opererer i produkt- og kvotemarkeder. 

Hvordan er kurset lagt opp?

Kurset er på engelsk, er 100% nettbasert og foregår via læringsplattformen Canvas. Du kan melde deg på når som helst og ta kurset i det tempoet du ønsker.

  • Kurset er åpent fra 10. januar - 10. juni i vårsemesteret, og fra 1. juli - 20. desember i høstsemesteret. 
  • Hvis du ikke rekker å fullføre hele kurset ett semester, kan du registrere deg på nytt og ta kurset om igjen neste semester. 
  • Det er en øvre grense for antall deltakere. Når denne grensen er nådd, vil registreringen stenges. 
  • Det er ingen kursavgift. 

Kurset er delt inn i 6 moduler. Fire moduler handler om ressursforvaltning og to moduler tar for seg markeder og politikk for å håndtere store problemstillinger. Undervisningen består av ulike læringsaktiviteter som for eksempel simulatorer, spill, videoer, quizer og cases som skal løses. 

Les hele emnebeskrivelsen

PÅMELDING NATURAL RESOURCES MANAGEMENT MOOC

Ta kurset med eller uten eksamen til slutt

Du kan velge om du vil følge kurset uten å  ta eksamen/studiepoeng, eller om om du ønsker å ta avsluttende 3 timers digital eksamen  og få 10 studiepoeng. Du må gjennomføre hele kurset og gjøre alle oppgaver før du kan melde deg opp for å ta avsluttende eksamen.

For å kunne melde deg opp til eksamen må du i tillegg tilfredsstille følgende krav:

  • Er du under 25 år? Du må dokumentere at du har generell studiekompetanse
  • Er du over 25 år? Da trenger du ikke legge ved noen dokumentasjon på tidligere utdanning/erfaring

Mer informasjon om hvordan du registrerer deg for å ta eksamen og få 10 studiepoeng fra UiB får du underveis i kurset.