Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for journalister

Mastergradsemner i undersøkende journalistikk

Universitetet i Bergen og Senter for undersøkende journalistikk er i gang med å utvikle fleksible mastergradsemner innenfor undersøkende journalistikk, rettet mot journalister i arbeid. De neste emnene tilbys vinteren og våren 2022. Fortløpende opptak.

UiB tilbyr fleksible mastergradsemner i undersøkende journalistikk
UiB tilbyr fleksible mastergradsemner i undersøkende journalistikk. Fortløpende opptak.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Norsk mediebransje har de siste ti årene gått gjennom omfattende endringer og mange medieorganisasjoner melder om stort behov for å styrke medarbeidernes kompetanse innen undersøkende journalistikk, digitalisering og datastøttet journalistikk. 

Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB og Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) er nå i ferd med å utvikle en rekke emner på masternivå innen disse temaene, som kan tas enkeltvis og etterhvert også kunne inngå i en erfaringsbasert mastergrad som er under planlegging. Emnene er utviklet i samarbeid med sentrale medieaktører som Schibsted, TV2/Egmont, NRK, Fagpressen og Landslaget for lokalaviser. 

Samtlige emner retter seg mot redaksjonelle medarbeidere som er i jobb i ulike deler av landet og er derfor fleksibelt lagt opp med en kombinasjon av fysiske samlinger ved UiB i Bergen og nettbasert undervisning. 

Hvordan er emnene lagt opp? 

En rekke emner er planlagt, hvert på 10 studiepoeng. Deltakere som fullfører seks emner kan søke opptak til en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng og oppnå en erfaringsbasert mastergrad på totalt 90 studiepoeng. Mer informasjon om opptak til masteroppgaven og eventuelle muligheter for innpass av annen utdanning kommer. 

Hvem kan søke? 

Alle emnene er på masternivå og vi krever derfor at søkere har bachelorgrad, cand.mag.-grad eller annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang. Søkere må også dokumentere minst to års yrkeserfaring som journalist. Lang og relevant erfaring kan etter nærmere vurdering erstatte inntil ett år av utdanningskravet. 

Les mer om hvert emne: 

UJO 664: Journalistikk, store data og digitale verktøy

Det første emnet startet høsten 2021 og skal gi deltakerne en grunnleggende forståelse av data som journalistisk verktøy i hele den journalistiske prosessen, med et særleg fokus på behovene i undersøkende journalistikk. Emnet går i dybden på fire faser i et datajournalistisk prosjekt: innhenting og import av data, vasking av data, analyse av data og presentasjon av data. 

Les hele emnebeskrivelsen

Emnet blir gjennomført første gang høsten 2021, som en pilot med 10 deltakere fra NRK. Mer informasjon om neste opptak kommer. 

UJO 665: Programmering i Python

I januar 2022 tar vi opp studenter til et nytt emne i programmering i Python, som skal grunnlag for avansert bruk av data i journalistisk arbeid.

På dette emnet lærer du å skrive enkle program og kunne forstå grunnleggende begreper i et moderne programmeringsspråk, blant annet variable tall- og tekstoperasjoner, valg- og løkkestrukturer, funksjoner, iterasjon, samlingsstrukturer, filer og klasser.

Vi kommer til å legge ekstra vekt på typer av data og moduler som er relevante for journalistisk arbeid, som tekst og regneark. 

Undervisning og eksamen:

Vi planlegger to fysiske samlinger i Bergen i tillegg til digital undervisning i form av ukentlige videoleksjoner og gruppeveiledninger. Undervisningsvideoene legges ut hver tirsdag i perioden uke 4-14. Tidspunkt for gruppeveiledning avtales med studentene i forbindelse med oppstartssamlingen i januar. Hver student vil også få en times individuell veiledning, som avtales nærmere.

Oppstartssamling i Bergen: torsdag 20. – fredag 21. januar 
Ukentlige videoleksjoner og gruppeundervisning i perioden uke 4-14

Alle studenter må få godkjent et obligatorisk arbeidskrav før eksamen.
Avsluttende samling i Bergen:  onsdag 4. mai, etterfulgt av skriftlig 4-timers skoleeksamen torsdag 5. mai kl 0900 - 1300

Vi tar opp inntil 10 studenter på dette emnet. Søkere fra partnerbedrifter vil bli prioritert, etter nærmere avtale. 

Pr 15.12 er de fleste plassene fylt opp. Ta kontakt med Astrid Dalehaug Norheim for informasjon om evt. ventelisteplass.

UJO 661: Å reportasjelede undersøkende journalistikk 

I februar 2022 tilbyr vi et nytt masteremne i å lede undersøkende journalistikk. Gjennom studiet lærer du deg å lede undersøkende journalistiske prosjekter og videreutvikle deg som reportasjeleder. Studiet er for deg som er journalist og reportasjeleder/redaktør og som ønsker å lære og videreutvikle deg som reportasjeleder av undersøkende prosjekter. 

Innhold

Ledelse av undersøkende journalistikk er et eget fag, der metodebruk, etikk og ledelse står sentralt. På dette emnet lærer du arbeidsmetodikker for gjennomføring av undersøkende journalistiske prosjekter, i rollen som journalist eller som reportasjeleder/redaktør. Du får innføring i hvordan man skal arbeide systematisk gjennom de forskjellige fasene i et undersøkende prosjekt, fra idé til publisert arbeid. Vi kommer til å legge ekstra vekt på ledelsesutfordringer, sammensetning av team og hvordan man kan sikre kvalitet i alle ledd. Studentene vil reflektere over hva som kjennetegner undersøkende journalistikk og sette egne erfaringer inn i en større sammenheng.  

Deler av studiet vil bestå av gruppearbeid med andre erfarne journalister og reportasjeledere. Gruppens samlede erfaring vil være en viktig basis i refleksjons- og læringsarbeidet.  

Etter studiet skal studenten ha avanserte kunnskaper om ledelse, roller og rollefordeling i undersøkende journalistiske prosjekt. Vi tar opp inntil 15 studenter på dette emnet. Søkere fra partnerbedrifter vil bli prioritert, etter nærmere avtale.  

Les hele emnebeskrivelsen

Organisering

Studiet består av tre samlinger våren 2022 med gruppearbeid. Redaktør Gry Egenes i Dagens Næringsliv er gjesteforeleser. Hun står bak noen av de mest dagsordensettende avsløringene i Norge og blir med for å dele sine erfaringer. Samling 1 og 2 er fysiske todagerssamlinger i Media City Bergen, samling 3 foregår digitalt.  

  • Samling 1: 14.-15. februar 2022 (Merk: endret ifht. opprinnelig oppsatt dato 17.-18. februar)
  • Samling 2: 14.-15. mars 2022 
  • Samling 3 (digitalt): 25.-26. april 2022 

Underveis i studiet skal alle studenter levere en deloppgave under veiledning.  

Eksamensform: Emneoppgave 

Kommende emner

De neste emnene er under planlegging og det vil komme mer informasjon fortløpende om disse:

  • Historiefortelling i et undersøkende prosjekt
  • Researchfasen i undersøkende prosjekt
  • Etikk i et undersøkende prosjekt
  • Utvikling av et graveprosjekt - fra idè til publisering