Hjem
Etter- og videreutdanning

Kultur, historie og religion

Jobber du i museumssektoren og er interessert i å lære mer om forskning? Samlingsbaserte deltidsstudier starter hver høst og vår. Vi har også utviklet et nettbasert, engelskspråklig masterprogram som tar for seg religiøse minoriteters situasjon rundt om i verden.