Hjem
Etter- og videreutdanning
Nyhet

Deltidsstudier ved UiB høsten 2022

Er du på jakt etter mer kompetanse? Noe du trenger mer kunnskap om for å løse viktige oppgaver i jobben din, eller kanskje du snuser på nye karrieremuligheter? Se oversikten over videreutdanninger og deltidsstudier ved UiB og søk studieplass nå, så kan du starte til høsten!

Videreutdanning og deltidsstudier ved Universitetet i Bergen
Mange av våre deltidsstudier er enten 100% nettbaserte, eller kombinerer nettundervisning med noen få samlinger ved UiBs campus i Bergen.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen har et bredt tilbud av videreutdanninger og deltidsstudier, som du kan ta ved siden av jobb og andre forpliktelser.

Se oversikt over alle videreutdanninger og deltidstudier ved UiB

Fra enkeltemner til masterprogram

Vi har alt fra små emner på 5-10 studiepoeng som går over inntil ett semester, til erfaringsbaserte masterprogram som kan strekke seg over flere år.

Noen av tilbudene har en studieavgift, mens andre er gratis tilbud der du kun betaler inn semesteravgift på kr 590,-. 

Nettstudier eller samlingsbaserte studier

Mange av fagtilbudene er mer eller mindre rene nettstudier, slik at du kan studere hvor som helst fra. Andre fagtilbud kombinerer nettundervisning med 1-4 fysiske samlinger ved UiB i Bergen. 

Hvordan søker jeg? 

Alle våre deltidsstudier som starter høsten 2022 er nå åpne for søknader. Du finner lenke til søknadsportalen på nettsiden for det aktuelle studietilbudet. 

Mange har studietilbudene har løpende opptak frem til 1. august, så lenge vi har ledige plasser.

Enkelte av studietilbudene har imidlertid fast søknadsfrist, hvor vi eventuelt tar et suppleringsopptak i august dersom vi ser at vi fremdeles har ledige plasser. 

Les mer om søknadsprosessen for videreutdanning og deltidsstudier