Hjem
Etter- og videreutdanning
Gratis nettkurs

Havvind - Nettbasert introduksjonskurs

Nysgjerrig på hva havvind er og hvilke muligheter som ligger i offshore havvindindustri? Bergen Offshore Wind Centre (BOW) har utviklet et 6-ukers nettbasert introduksjonskurs, sammen med partnere fra forskningsinstituttet NORCE og Høgskulen på Vestlandet.

Havvind - nytt videreutdanningskurs ved UiB
Havvind er en raskt voksende industri, med stort markedspotensiale. Nytt nettkurs gir deg en grunnleggende introduksjon.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Det er økende interesse for å investere i offshore havvindenergi og det er derfor behov for å styrke kunnskapen om muligheter og utfordringer innen havvind.

Bergen Offshore Wind Centre (BOW) som sammen med partnere fra forskningsinstituttet NORCE og Høgskulen på Vestlandet (HVL) utviklet et nettbasert introduksjonskurs om havvind, som skal gi en grunnleggende innføring i havvind og de tekniske, juridiske, miljø- og samfunnsmessige utfordringene og mulighetene ved havvindutbygging.

Kurset dekker går over 6 uker og består av følgende moduler:

  • Introduksjon, perspektiver og konsepter for offshore vindenergi
  • Hvordan utvinne energi fra vinden og hva er vind?
  • Vind, kjølvann og marine grunnforhold
  • Juridiske rammer og sameksistens
  • Hvordan påvirkes havmiljøet
  • Elektriske systemer

Kurset er engelskspråklig og tilbys via vår samarbeidspartner www.futurelearn.com

MERK: Dersom du ønsker å ta kurset gratis uten å betale kursavgift, velger du varianten "Limited Access - Free" når du registrerer deg på kursplattformen. Du har da tilgang til kurset i 6 uker fremover. Perioden på 6 uker begynner å løpe fra og med den dagen du registrerer deg, etter dette mister du tilgangen til kurset. Det er derfor lurt å vente med å registrere deg til du er klar for å sette av litt tid til å følge kurset over 6 påfølgende uker. 

Du kan også velge en av de andre variantene som gir deg lenger tilgang, da mot en kursavgift. 

Les mer om Havvindkurset og meld deg på