Hjem
Etter- og videreutdanning
Gratis nettkurs

Havvind: nettbasert introduksjonskurs

Hva er havvind og hvordan foregår produksjonen? Hva sier det norske og internasjonale lovverket om havvind og hvordan vil havvindutbygging påvirke miljø og samfunn? Bergen Offshore Wind Centre (BOW) tilbyr gratis, nettbasert introduksjonskurs, åpent for alle interesserte. Løpende påmelding.

Havvind - nytt videreutdanningskurs ved UiB
Havvind er en raskt voksende industri, med stort markedspotensiale. Nytt nettkurs ved UiB gir deg en grunnleggende introduksjon.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Havvind er et viktig forskningsfelt for Universitetet i Bergen, med utgangspunkt i FNs 7. bærekraftsmål: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris.  Norge har dessuten et stort eksportpotensial for tjenester og produkter innen havvind i et stadig voksende marked. Dette vil kreve en kraftig oppskalering av kapasitet og kompetanse innenfor alle aspekter av offshore vindenergi i årene fremover.

Universitetet i Bergen har samlet sin satsing på havvind i Bergen Offshore Wind Centre (BOW) som sammen med partnere innen industri og forskning har utviklet et helt nytt nettbasert introduksjonskurs om havvind. Kurset skal gi en grunnleggende innføring i havvind og forståelse for de tekniske, juridiske, miljø- og samfunnsmessige utfordringene og mulighetene ved havvindutbygging.

Kurset er utviklet med støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK Dir) og dekker et bredt felt med emner, som for eksempel: 

  • Vindressurser og hvordan vindturbiner virker
  • Hvordan vindparker påvirker livet i havet
  • Det juridiske rammeverket for utbygging av havvind

Målgrupper 

Kurset er gratis og rettet mot alle som ønsker en introduksjon mot havvindfeltet. Aktuelle målgrupper er ansatte i olje- og gassnæringen, supply-industrien, politikere, journalister, ansatte i offentlig sektor og lærere. Det er ikke nødvendig å ha teknisk bakgrunn for å kunne følge kurset. Kurset foregår i sin helhet på engelsk.

Opptakskrav og påmelding

Det er ingen opptakskrav, kurset er åpent for alle interesserte. Du melder deg på kurset direkte her:

PÅMELDING INTROKURS HAVVIND

Det kan ta opp til en uke etter registrering før du mottar en epost med invitasjon til å logge deg inn på læringsplattformen Mitt UiB, hvor du får tilgang til selve kurset.

Kursinnhold

Kurset har en tverrfaglig tilnærming og henter ressurser fra fagområder som geovitenskap, klima, fysikk, biologi, samfunnsvitenskap og jus. Hele kurset er bygget opp rundt syv moduler:

  1. Viktige perspektiver og konsepter på havvindområdet
  2. Grunnleggende om vindturbiner
  3. Vind som fornybar ressurs
  4. Fundamentering og forankring av vindturbiner
  5. Elektriske systemer
  6. Juridisk rammeverk for havvind: globalt, i Europa og når det gjelder finansiering
  7. Samfunns- og miljømessige aspekter ved havvind

Organisering og undervisning

Hver av de syv modulene inneholder to til seks videoer, à fire til 12 minutter lange. Etter flere av modulene følger det en quiz som er frivillig å svare på.

Kurset er 100 % nettbasert og i all hovedsak basert på selvstudier, slik at du kan følge kurset i det tempoet som passer for deg. Det er med andre ord ingen felles undervisning til bestemte dager eller tidspunkter. 

Faglig refleksjon vil nesten utelukkende skje sammen med andre kursdeltakere, så vi oppfordrer alle til å være aktive i diskusjonsfora.

Kurset har ingen eksamen eller sluttest, og du får ikke studiepoeng. 

Kontakt

Ta kontakt med Bergen Offshore Wind Centre (BOW) dersom du har spørsmål: post@gfi.uib.no