Hjem
Etter- og videreutdanning
Nettbasert kurs

Kurs i forsøksdyrlære

Skal du jobbe med forsøksdyr? Da kan du ta nettbasert kurs ved UiB som dekker Mattilsynets og EU-direktivets krav til obligatorisk teoretisk opplæring. Vi tilbyr to kurs: generell del og spesialiseringsdel for fisk. Søknadsfrist for generell del: 1. februar.

Illustrasjonsbilde: Forskning på fisk
Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk, for deg som skal jobbe med forsøk på levende fisk.
Foto/ill.:
Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen tilbyr flere nettbaserte opplæringskurs i forsøksdyrlære. Noen emner er forbeholdt studenter og Ph.D-kandidater ved UiB eller andre utdanningsinstitusjoner, mens andre emner åpnes for eksterne deltakere fra offentlige og private laboratorievirksomheter som involverer forsøk med dyr, mot en studieavgift. 

Vinteren og våren 2023 tar vi opp eksterne deltakere til emnene LAS601 og LAS603, som dekker hhv. generell teoretisk opplæring og videre spesialisering for deg som skal jobbe med fisk. Du søker plass på hvert emne separat. 

Emnene gjennomføres i utgangspunktet på engelsk og alt undervisningsmateriellet er engelskspråklig. 

LAS 601 Kurs i forsøksdyrlære, generell del

Emnet LAS 601 skal dekke den generelle delen av Mattilsynets og EU-direktivets (2010/63) krav til obligatorisk teoretisk opplæring av personer som skal utføre prosedyrer på dyr (funksjon A) eller planlegge/designe forsøk med dyr (funksjon B) i forsøksdyrlære.

Målet er at du skal få en innføring i sentrale tema som gjør deg i stand til å anvende kunnskap når du selv skal gjøre forsøk med dyr.

Emnet fokuserer på generelle forhold som er viktig om bruk av forsøksdyr. Eksempler som belyser teori blir hentet fra både pattedyr og fisk. Emnet omfatter følgende tema: 

 • Lover, regler og etikk for bruk av forsøksdyr
 • Helsefarer i Dyreavdelinga
 • Dyrevelferd
 • Håndteringsteknikker
 • Anestesi og avliving
 • Humane endepunkter
 • Planlegging, litteratursøk og design av dyreforsøk
 • Alternativ til dyreforsøk
 • FOTS - søknad om forsøk med dyr

Les hele emnebeskrivelsen

Organisering og undervisning

 • 6 studiepoeng
 • Intensiv kursperiode over 4 uker, fra og med 6. februar 2023
 • Uke 6-7: Selvstudier via læringsplattformen Mitt UiB
 • Uke 8-9: Forelesninger og gruppearbeid (hele/halve dager)
 • Obligatorisk å delta i undervisningen
 • Hjemmeeksamen (1 time) torsdag 2. mars kl. 0900 - 1000

Se hele timeplanen her

LAS 603 Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk

Dette spesialiseringsemnet skal dekke den artsspesifikke delen av Mattilsynets og EU-direktivets (2010/63) krav til obligatorisk teoretisk opplæring av personer som skal utføre prosedyrar på dyr (funksjon A) eller planlegge/designe forsøk med dyr (funksjon B) i forsøksdyrlære.

Emnet vil fokusere på fisk som forsøksdyr. 

I dette spesialiseringsemnet går vi gjennom følgende tema:

 • Grunnleggende biologiske behov og atferd hos de aktuelle artene
 • Reproduksjon og genmodifiserte dyr
 • Helsekvaliteter og helseovervåkingsprogram
 • Diett og ernæring
 • Miljøbetingelser
 • Anestesi og smertebehandling
 • Aseptikk og kirurgiske teknikker

Les hele emnebeskrivelsen

Organisering og undervisning

 • 4 studiepoeng
 • Intensiv kursperiode over 4 uker i mars/april, fra og med 22. mars 2023
 • Uke 12-15: Forelesninger, gruppearbeid og selvstudier (ikke undervisning i påsken uke 14)
 • Obligatorisk å delta i undervisningen
 • Hjemmeeksamen (1 time) fredag 21. april kl. 0900 - 1000

Se hele timeplanen her

Målgruppe og opptakskrav

Begge emnene er på masternivå retter seg mot deg som har en bachelorgrad eller tilsvarende fag/yrkesutdanning av minimum 3 års omfang innen relevante fag. Du må i tillegg være i jobb der forsøk med dyr inngår. 

Du søker via EVU-web innen 1. februar (søknadslenker finner du i kolonnen til høyre). Du må oppgi nåværende arbeidsgiver og sjekke om du trenger å laste opp dokumentasjon på tidligere utdanning: 

 • Har du utdanningen din fra UiB eller fra andre offentlige universitet/høyskoler i Norge vil vi i de fleste tilfeller ha tilgang til å se denne og du trenger ikke laste opp vitnemål eller annet som dokumentasjon på tidligere utdanning. Du finner en oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner som deler resultater automatisk når du har logget deg inn for å registrere søknad. 
   
 • Har du imidlertid grunnutdanning fra en privat høyskole, fra utlandet, eller det er lenge siden du avsluttet utdanningen må vi be deg laste opp vitnemål/karakterutskrifter sammen med søknaden din.
   
 • Dersom du søker og får opptak til LAS 601 er det ikke nødvendig å laste opp samme dokumentasjon på nytt dersom du også registrerer søknad til LAS 603 - da har vi dokumentasjonen vi trenger.