Hjem
Etter- og videreutdanning
Ny videreutdanning

Digitalisering i helse

Nettbasert videreutdanning for deg som skal implementere, organisere eller lede bruken av teknologi i helsetjenesten. Studiet består av fire mindre emner, med oppstart høsten 2024. Søk plass nå!

Illustrasjonsbilde: Ny videreutdanning Digitalisering i helse
Digitalisering i helse er et videreutdanningstilbud som skal gi bedre kunnskap om muligheter og utfordringer knyttet til teknologi i helsetjenesten.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Teknologi gir oss muligheter til å løse oppgaver og arbeidsprosesser på nye måter og kan bidra til bedre organisering og nye former for samhandling. Men for at teknologi skal være et effektivt verktøy som fremmer kvalitet og bidrar til utviklingen av bærekraftige helsetjenester trengs det solid kunnskap og kompetanse om hvilke muligheter og utfordringer teknologien gir oss. 

Digitalisering i helse retter seg mot deg som skal implementere, organisere eller lede bruken av teknologi i enten kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste eller i privat helsevirksomhet. 

Studiet er i hovedsak nettbasert og tilrettelagt som et deltidsstudium med fire mindre emner som tas i rekkefølge. Studiet er utviklet av Universitetet i Bergen i tett samarbeid med representanter for både helseforetak og kommunehelsetjenesten. 

Faglig ansvarlig: Professor Tine Nordgreen. 

Målgruppe

Digitalisering i helse er aktuelt for helsepersonell og andre ansatte i helsesektoren som enten er ledere eller har roller som for eksempel superbrukere, systemansvarlige eller sikkerhetsansvarlige. Studietilbudet er på masternivå og krever derfor at  du har bachelorgrad eller tilsvarende grunnutdanning, se avsnittet om Opptakskrav under. 

Sentrale tema

Studietilbudet består av fire emner, hvert på 5 studiepoeng. Emnene tar for seg ulike aspekter av den pågående digitaliseringen av helsetjenesten, der blant annet 
Nasjonal e-helsestrategi utgjør en viktig referanseramme: 

 • Føringer og strategier for digitalisering av helsesektoren
 • IKT-sikkerhet
 • Brukerinvolvering
 • Etikk og pasientsikkerhet
 • Organisasjonsmuligheter
 • Ledelse av endringsprosesser
 • Prosjektmetodikk
 • Rolleforståelse i digitaliseringsprosjekter
 • Utvikling av digitale helsetjenester

Organisering 

De fire emnene går over to semestre, hvor de to første emnene går i høstsemesteret og de to siste i vårsemesteret: 

Tilbudet er fleksibelt og du kan velge å ta alle emnene eller ta kun ett, to eller tre emner. 

For å skape en felles grunnmur av begreper og metodikk må alle starte med det obligatoriske emnet DIGIHEL 630. Når du har bestått eksamen i DIGHEL630 blir du automatisk meldt opp til de neste emnene. Dersom det er noen av emnene du ikke ønsker å ta, må du derfor selv melde deg av disse innen de fristene som blir oppgitt i forbindelse med opptak til grunnemnet DIGHEL 630

Hvert emne varer i omtrent to måneder og inkluderer obligatoriske innleveringer og en avsluttende eksamen. Se informasjonen om hvert enkelt emne for detaljer om innhold, krav til fysisk oppmøte og vurderingsformer.

Emne 1: DIGHEL 630 (august-oktober 2024)

 • Oppstart: Torsdag 15. august (digitalt, via læringsplattformen Mitt UiB)
 • Fysisk oppstartssamling ved UiB: Mandag 19. august
 • Eksamen: Utlevering mandag 30. september, innleveringsfrist mandag 14. oktober

Emne 2:  DIGHEL 631 (oktober-desember 2024)

 • Oppstart: Fredag 18. oktober (digitalt, via læringsplattformen Mitt UiB)
 • Eksamen: Utlevering torsdag 5. desember, innleveringsfrist torsdag 19. desember

Emne 3: DIGHEL 632 (januar-mars 2025)

 • Oppstart: Mandag 6. januar (digitalt, via læringsplattformen Mitt UiB)
 • Fysisk oppstartssamling ved UiB: Onsdag 15. januar
 • Eksamen: Utlevering torsdag 6. mars, innleveringsfrist fredag 21. mars

Emne 4: DIGHEL 633 (mars-juni 2025)

 • Oppstart: Mandag 24. mars (digitalt, via læringsplattformen Mitt UiB)
 • Eksamen: Utlevering tirsdag 20. mai, innleveringsfrist tirsdag 3. juni

Opptakskrav og krav til dokumentasjon

Emnene som inngår er på masternivå og du må derfor ha bachelorgrad, cand.mag.grad eller tilsvarende grunnutdanning av minimum 3 års omfang.

I  tillegg må du ha minimum 2 års yrkespraksis fra helsetjenesten i Norge. 

Du laster opp vitnemål som dokumenterer tidligere utdanning, samt CV og attest/tjenestebevis fra arbeidsgiver som viser omfang og varighet av yrkeserfaring ihht. kravene, samtidig som du registrerer søknaden din. 

Har du utdanningen din fra UiB eller fra andre offentlige universitet/høyskoler i Norge vil vi i de fleste tilfeller ha tilgang til å se denne og du trenger da ikke laste opp karakterutskrifter/vitnemål. Har du imidlertid utdanning fra en privat høyskole, fra utlandet, eller det er lenge siden du avsluttet utdanningen (før 1995) må vi be deg laste opp vitnemål/karakterutskrifter sammen med søknaden din. Du finner en oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner som deler resultater automatisk når du har logget deg inn for å registrere søknad.   

Prioriteringskriterier

Vi har 30 studieplasser pr emne. Dersom vi får flere søkere enn vi har plass til vil vi prioritere etter følgende kriterier: 

1. Antall utdanningspoeng ut over bachelorgrad.

2. Omfang av relevant yrkeserfaring

3. Spesiell utdanning eller praksis som styrker bredden i studentgruppen.

Dersom det blir fullt, vil du få tilbud om å stå på venteliste.