Hjem
Etter- og videreutdanning
Nytt kurstilbud

Forebygging og avdekking av korrupsjon i næringslivet og offentlig sektor

Hva er korrupsjon? Hvordan oppstår korrupsjon og hvordan kan aktører i offentlige og private virksomheter best forebygge og avdekke mulige straffbare forhold? UiB starter opp nytt kurs på deltid høsten 2023. Løpende opptak. 

Kurs om korrupsjon - llustrasjonsbilde
Nytt kurs ved UiB skal gi innføring i forebygging og avdekking av korrupsjon i næringslivet og offentlig sektor.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Norsk lov krever at både private og offentlige aktører har et bevisst forhold til å forebygge og avdekke korrupsjon. Det juridiske fakultet ved UiB har derfor utviklet et nytt emne som skal gi innsikt i ulike forhold rundt korrupsjon. Emnet gir 10 studiepoeng og går på deltid ved UiB høsten 2023.

Les intervju med kursansvarlig professor Jon Petter Rui

Innhold i kurset 

Kurset har et tredelt fokus: 

Hva er fenomenet korrupsjon og hvordan oppstår det? Hva er omfanget av korrupsjon i dag, hvilke ulike former for korrupsjon snakker vi om og er det noen forskjeller mellom korrupsjon i offentlig og privat sektor? 

Dernest skal vi se nærmere på mulige gråsoner og hvor grensene går mellom uetisk atferd og handlinger som rammes av straffelovens bestemmelser. Vi skal også se på hvordan andre straffbare forhold som bl.a. økonomisk utroskap og hvitvasking står i forhold til korrupsjonsbestemmelsene, og diskutere mulige etiske dilemmaer.

Og sist men ikke minst skal vi se på hvilke instrumenter og retningslinjer som blir viktige når offentlige og private virksomheter skal etablere gode rutiner for å forebygge og avdekke eventuell korrupsjon. 

Les hele emnebeskrivelsen her

Organisering og undervisning

Undervisningen blir gitt som forelesninger og seminarer ved UiB, i kombinasjon med noe nettbasert undervisning via UiBs læringsplattform Mitt UiB.

1. samling:
Torsdag 21. september kl 14.00-18.00 og fredag 22. september kl. 09.00 - 14.00

2. samling:
Torsdag 9. november kl. 14.00 - 18.00 og fredag 10. november kl. 09.00 - 14.00

Samlingene vil foregå sentralt på UiBs campus, nærmere beskjed om sted kommer. 

Kurset avsluttes med en seks timers digital, skriftlig hjemmeeksamen sent på høsten (dato kommer). 

Målgruppe og opptakskrav

Kurset retter seg mot ansatte i offentlig og privat sektor som ønsker større kunnskap om hvordan man kan forebygge og avdekke ulike former for korrupsjon i egen virksomhet.

Kurset er et emne på bachelornivå, og det er derfor ingen formelle krav til utdanningsbakgrunn utover generell studiekompetanse. Det vil likevel være en fordel om du har utdanning på bachelor/masternivå fra tidligere, samt grunnleggende kjennskap til rettsanvendelse. 

Søknad og krav til dokumentasjon

Du registrerer søknad til kurset via Evuweb. Vi tar fortløpende opp kvalifiserte søkere, etter dato for registrert søknad, så lenge vi har ledige plasser. Vi har totalt 40 plasser på dette kurset. 

Er du over 25 år vil du få opptak på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetanse. Du behøver ikke legge ved noen form for dokumentasjon, verken på tidligere utdanning eller yrkeserfaring så lenge du er over 25 år.

Er du under 25 år må du imidlertid legge ved dokumentasjon på at du har generell studiekompetanse (GSK), dersom du ikke allerede er registrert med GSK. Dette vil du se når du begynner å registrere søknaden din. Du laster opp eventuell dokumentasjon i form av vitnemål eller tilsvarende som vedlegg til søknaden din.