Hjem
Etter- og videreutdanning
Nasjonal konferanse

Livslang læring for samfunnet​

Universitetet i Bergen er vertskap for EVU-forum, den årlige nasjonale konferansen for universitets- og høyskolesektorens satsing på livslang læring/etter- og videreutdanning 7. - 8. november 2023.

Høstfarger i Musehagen ved Universitetsmuseet, UiB
Høst i Musehagen, Universitetsmuseet i Bergen
Foto/ill.:
Morten Hoff

Hovedinnhold

Det er en stor glede for Universitetet i Bergen å invitere til årets nasjonale konferanse for etter- og videreutdanning i høyere utdanning. Vi ser frem til viktige og gode samtaler om livslang læring for samfunnet.

Tradisjonelt har vertskapet for den årlige konferansen kjent som EVU-forum rullert mellom alle UH-institusjoner i Norge, og vi er glad for å ønske dere velkommen til Bergen i 2023. 

Tema for årets konferanse: Livslang læring for samfunnet

UH-sektoren leverer tjenester til samfunnet av avgjørende betydning og balanserer korte og lange perspektiver på utdanning og forskningsbasert kunnskap. UH-sektoren møter tydelige forventninger fra myndigheter og arbeidslivet forøvrig, som utfordrer og inspirerer oss til å møte samfunnets kompetansebehov med forskning og utdanning som våre kjerneaktiviteter. 

Universitetene og høyskolene i Norge organiserer  etter- og videreutdanningsaktivitet svært ulikt og med ulikt omfang. Årets program tar høyde for dette, samtidig som vi løfter tema og diskusjoner som vi alle må forholde oss til som sektor, uavhengig av organisering og lokale strategier.

Konferansen vil adressere livslang læring i møte med et presset arbeids- og næringsliv og hvordan det store segmentet av små- og mellomstore bedrifter kan ta del i kompetanseløftet som myndighetene etterspør. Programmet legger også opp til innsikt i virkelmiddelapparatets muligheter og begrensninger både på individ- og organsiasjonsnivå. Vi løfter også frem forskningens plass for å styrke livslang læring, og mulighetene for å utvikle etter- og videreutdanningstilbud.

Vi ser frem til gode dager og ønsker deg og dine kolleger hjertelig velkommen til Universitetet i Bergen 7. - 8. november.    

Program 7. november: Universitetsaulaen

Dagen ledes av Siri Kleiven Strøm, kommunikasjonsrådgiver ved UiB

Del I: LIVSLANG LÆRING I ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV
09.00Registrering og lett servering
10.00Livslang læring og forskningsbaserte videreutdanningstilbud i møte med arbeidslivets behov
Rektor Margareth Hagen, Universitetet i Bergen
 

Det er avgjørende at flere fyller på med kompetanse gjennom livet
Politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet - TBA

Behovet for kunstig intelligens og digitalisering i arbeidslivet er stort. UH-sektor med lange tradisjoner for samarbeid med arbeidslivet er en viktig del av løsningen. 

 

Livslang læring også for små- og mellomstore bedrifter (SMB). AI og digitalisering utfordrer høyere utdanning
Prorektor for utdanning Pinar Heggernes, Universitetet i Bergen

UiB samarbeider med Digital Norway, NAV Vestland, Bergen Næringsråd, Nordhordland Næringslag og Hardanger og Voss Næringshage om utdanningspakken DIGI (Digital forståelse, kunnskap og kompetanse)​ 

 SMB er klar for livslang læring hver eneste dag! 
Administrerende direktør Monica Mæland, Bergen Næringsråd
 
 Hvordan få med SMB og arbeidslivet på livslang læring, selv med god innsikt i behov for kunstig intelligens og digitalisering?
Panelsamtale mellom rektor Margareth Hagen, adm.dir. Monica Mæland, Bergen Næringsråd og Svein Richard Brandtzæg, leder for regjeringens kompetanseutvalg. 
 
 PAUSE
 

Kompetansereform i arbeidslivet
Svein Richard Brandtzæg, leder for regjeringens kompetanseutvalg.

Mangel på kompetanse og økende krav til omstilling vil prege samfunnet fremover. Brandtzæg-utvalget skal utrede hvordan Norge skal lykkes med livslang læring i arbeidslivet.

 Hvordan møter offentlig sektor kompetansebehov i egen organisasjon. Eksempel: Kompetansestrategi i NAV​ 
Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet og ansvarlig for samarbeidet med UH-sektoren knyttet til forskning og etter- og videreutdanning
 
 LUNSJ, CAFE CHRISTIE
Del IIKOMPETANSEPOLITIKK I REGIONENE, HVILKE VERKTØY HAR VI?  
 Hvordan håndterer vi hva glasskulen viser? 
Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-Dir) og leder av Kompetansebehovsutvalget 
 Kompetanseindikatorene - hva er nå det og hvordan kan vi bruke dem i UH? 
Remi Mikalsen, seniorrådgiver i HK-Dir og Jon Olav Sliper, rådgiver statistikk og analyse, Trøndelag fylkeskommune
 

Regionalt kompetanseforum - arena for samskaping!
Hvordan foregår samhandlingen mellom de regionale kompetansepolitiske aktørene, og hva lykkes vi med? Hva må og kan UH-sektoren ta inn over seg i møte med regionale utfordringer?

Samtale mellom
Kirsten Indgjerd Værdal, direktør Trøndelag fylkeskommune
Ole I. Gjerald, seksjonssjef for regional kompetanseutvikling , Innlandet fylkeskommune
Geir Kåre Resaland, prorektor for regional utvikling, Høgskulen på Vestlandet
Sunniva Whittaker, rektor Universitetet i Agder
Sveinung Skule, direktør HK-Dir

Del IIIFORSKNINGSBASERT UTDANNING KREVER FORSKNING OG UTDANNING. SUKSESSKRITERIER OG UTFORDRINGSPUNKTER
  Pilotprosjektet «Kompetansebehov innan ramma av kompetansemeklarordninga» 
 Jone  Engelsvold, Prosjektleder FORREGION Vestland , Vestland fylkeskommune​

Alle regioner tilbyr gratis rådgivning gjennom kompetansemegling, for bedrifter som vil komme i gang med forskning. Kompetansemegleren kan hjelpe med å avklare behov for forskning, finne forskningspartnere og rett finansiering. 
 
 Samskaping av forsknings- og erfaringsbasert masterutdanning løfter oss videre
1) Bo Byrkjeland, underdirektør og leder av UiB Videre om UiBs arbeid med erfaringsbaserte masterprogram
2) Samtale mellom kommandørkaptein Tommy Krabberød, Sjøforsvaret og dekan Karl Harald Søvig, Det juridiske fakultet, UiB
3) Samtale mellom høgskolelærer Astrid Dalehaug Norheim ved Senter for undersøkende journalistikk (UiB) og journalist/student ved Erfaringsbasert master i gravejournalistikk
4) Samtale mellom instituttleder Lise Rykkja, Institutt for politikk og forvaltning, UiB, direktør Tore Hillestad, NHH Executive og Lise Vivienne Løseth, rektor Departementsakademiet om samarbeidet rundt utvikling av felles erfaringsbasert master i offentlig forvaltning
 
16.00Takk for i dag. Vi ses til middag i Grand selskapslokaler!

 Program 8. november: UiB Læringsarena

09.00Velkommen til UiB Læringsarena! 
Tore Tungodden, universitetsdirektør UiB
 Parallellsesjoner: Hvordan stimulere enkeltpersoner og virksomheter til å investere i kompetanse? 
 1) Lånekassen møter utfordringene studentene har. Dialog for å få gode og riktige ordninger som møter EVU-students behov. Ingunn Bakkene Cowan, fagdirektør i Lånekassen
 2) Videreutdanning: Ulik praksis i bruk av realkompetansevurdering i UH-sektoren​. Muligheter og utfordringer.
Elisabeth Bøe, HK-dir. Erfaringer og praksis fra sektoren
 

3) Utfordringer og muligheter med minikvalifikasjoner (microcredentials) for UH-sektoren. Er det på tide å komme seg på hesten? Representanter fra HKdir og UH inviterer til dialog.​ 

Medvirkende med presentasjoner, refleksjoner og dialog: 
Trym Holbek fra Universitetet i Stavanger, Hilde Gaard fra HK-Dir, Anne I Loftfjell og Veronica Sortland, begge fra Nord universitet.

 

4) "Skreddersydd video for læring. Når pedagogikken styrer kamera". Møt to undervisere ved UiB som bevisst har valgt å bruke video som en integrert del av undervisningen. Det blir video-eksempler med påfølgende diskusjon om hvordan videoene inngår i undervisningsopplegget og muligheter og utfordringer ved videoformatet. 

Knut Hidle, professor ved Institutt for geografi og professor May Aasebø Hauken, Senter for krisepsykologi.
Parallellsesjonen fasiliteres av Ingrid Losnegaard, videoprodusent og Tane Holm Høisæter, læringsdesigner - begge ved UiB Videre.

 PAUSE
 Utsynsmelding og finansering
TBA
 LUNSJ
 Tverrsektorielt og internasjonalt samarbeid for fokus på utdanning, mobilitet, kunnskap og innovasjon. Kapasitetsløft for å styrke kompetanse og forskning for regionalt næringsliv 
Hans Kleivdal, ass. konserndirektør og forretningsutvikler for klima og miljø i NORCE, og styreleder i KABIS

KABIS-prosjektet har fokus på kompetanseløft og forskningsløft. Vi får innsikt i KABIS` brede fokus på utdanning, mobilitet, kunnskap og innovasjon i et stort og viktig samarbeid på tvers både i Norge og internasjonalt.  

NORCE har også erfaring med Forskningsrådets Kapasitetsløft og Hans Kleivdal gir innsikt i hvordan dette styrker forsknings- og utviklingsarbeid i regionen og i NORCE spesielt. 

 UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere
Ellen Hagen​, leder UiB Ferd
 Avslutning og stafettpinnen videre
14.00Vel hjem! 

Praktisk informasjon

Årets konferanse er lagt til to ulike steder på UiBs campus i Bergen sentrum, hhv. Universitetsaulaen og vår helt nye UiB læringsarena.

Universitetsaulaen er UiBs storstue, for de de store begivenhetene i universitetssamfunnet. Aulaen ligger i samme bygg som Naturhistorisk museum, som også huser Christie cafe. Her møtes vi til plenumssesjoner på konferansens første dag og lunsj i Cafe Christie. 

UiB Læringsarena åpner i september 2023 og er et nytt og innovativt kurs- og konferansesenter med fasiliteter for UiBs etter-og videreutdanningsaktiviteter samt faglige seminarer, konferanser, kurs og tjenesteutviklingsaktiviteter, både for interne- og eksterne målgrupper. 

Påmelding

Vi tar påmelding til konferansen samt middag om kvelden første dag. Bruk påmeldingsskjema og husk å oppgi fakturainformasjon:

Påmelding Nasjonal EVU-forum 7. - 8- november 2023

Alle spørsmål kan rettes til Kjell Helge Kleppestø ved UiB Videre. Det gjelder også dersom du ønsker å endre din påmelding eller melde deg av. 

Konferanse og middag 

  • Konferanseavgift inkl. lunsj begge dager: Kr 2750,- ekskl. mva.
  • 3-retters middag inkl. 3 enheter tirsdag 7. november: kr 1150,- inkl. mva. 

Vi møtes til felles middag i Grand selskapslokaler, rett ved Ole Bulls plass i Bergen sentrum. 

Hotellovernatting

Du bestiller og betaler reise og hotellovernatting selv utenom. 

Vi har reservert et antall rom med UiBs avtalepriser. Rommene er reservert frem t.o.m. 18. september. Etter denne datoen frigis rommene så her er det lurt å være raskt ute med å booke ønsket rom. 

Begge hotellene ligger sentralt i Bergen sentrum, med 5-10 min. gange til hhv. Universitetsaulaen og UiB Læringsarena i Nygårdsgaten 5