Hjem
Etter- og videreutdanning
Nasjonal konferanse

Livslang læring for samfunnet​

Velkommen til EVU-forum i Bergen 7. - 8. november 2023!

Høstfarger i Musehagen ved Universitetsmuseet, UiB
Høst i Musehagen, Universitetsmuseet i Bergen
Foto/ill.:
Morten Hoff

Hovedinnhold

Det er en stor glede for Universitetet i Bergen å invitere til årets nasjonale konferanse for etter- og videreutdanning i høyere utdanning i Bergen 7.- 8. november. 

Vi har mange innledere med oss som fortjener en takk, og i stedet for gaver til hver og en har vi valgt å donere et beløp til årets TV-aksjon til inntekt for Redd Barna. 

Velkommen til Bergen!  

Praktisk informasjon: konferanselokaler og middag

Årets konferanse er lagt til to ulike steder på UiBs campus i Bergen sentrum, hhv. Universitetsaulaen, Muséplassen 3 og vår helt nye UiB læringsarena i Nygårdsgaten 5

  • Universitetsaulaen er UiBs storstue, for de de store begivenhetene i universitetssamfunnet. Aulaen ligger i samme bygg som Naturhistorisk museum, som også huser Christie cafe. Her møtes vi til plenumssesjoner på konferansens første dag og lunsj i Cafe Christie. 
  • UiB Læringsarena er et nytt og innovativt kurs- og konferansesenter med fasiliteter for UiBs etter-og videreutdanningsaktiviteter samt faglige seminarer, konferanser, kurs og tjenesteutviklingsaktiviteter, både for interne- og eksterne målgrupper. 

Det er under 5 minutters gange mellom de to lokasjonene. Betjent garderobe for kofferter o.a. er tilgjengelig begge steder. 

Middagen tirsdag kveld foregår i Grand selskapslokaler, Nedre Ole Bulls plass 1. Grand ligger midt i Bergen sentrum, 5-10 min. gange fra Universitetsaulaen og i kort avstand fra de fleste hotellene i sentrum. Vi møtes til aperitif kl. 18.30 og går til bords kl 19.00.

Program: 

Program 7. november - Universitetsaulaen, Muséplassen 3

Konferansier: Siri Kleiven Strøm, kommunikasjonsrådgiver ved UiB

DEL I: LIVSLANG LÆRING I ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV
09.00Registrering og lett servering
10.00Velkommen til Universitetet i Bergen
Livslang læring også for SMB. AI og digitalisering utfordrer høyere utdanning.
 
Åpning av konferanse ved prorektor Pinar Heggernes, UiB. ​  
10.20Hvordan håndterer vi sammen det glasskulen viser?  
Direktør og leder av Kompetansebehovsutvalget, Sveinung Skule, HK-Dir.
10.35SMB er klar for livslang læring!
Administrerende direktør Monica Mæland, Bergen Næringsråd
10.40Kompetansereform i arbeidslivet
Svein Richard Brandtzæg, leder for regjeringens kompetanseutvalg
10.55BEINSTREKK 
11.10Hvordan skal vi virkelig få med SMB og arbeidslivet på livslang læring? 
Vi har god innsikt i behov, vilje og tilbud. Digitalisering og grønn omstilling er kommet for å bli, men vil vi lykkes? 

Samtale mellom Pinar Heggernes, Sveinung Skule, Svein Richard Brandtzæg og Monica Mæland 
 
1140LUNSJ I CAFE CHRISTIE
 
DEL IIDET ER JO KLARE KOMPETANSBEHOV, MEN HVILKE VERKTØY HAR VI?​  
12.40Pilotprosjektet «Kompetansebehov innan ramma av kompetansemeklarordninga»
Prosjektleder Jone Engelsvold i FORREGION Vestland fylkeskommune 
13.00Hvordan møter offentlig sektor kompetansebehov i egen organisasjon?
Kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Arbeids- og velferdsdirektoratet, ansvarlig for samarbeidet med UH-sektoren knyttet til forskning og etter- og videreutdanning 
13.25Kompetanseindikatorene - hva er nå det og hvordan kan vi bruke dem i UH? 
Seniorrådgiver Remi Mikalsen, HK-Dir og rådgiver Jon Olav Sliper, Trøndelag fylkeskommune
13.45PAUSE MED KAFFE
14.05

Regionalt kompetanseforum - arena for samskaping!
Hvordan foregår samhandlingen mellom de regionale kompetansepolitiske aktørene, og hva lykkes vi med? 
Hva må og kan UH-sektoren ta inn over seg i møte med regionale utfordringer?

Samtale mellom direktør Kirsten Indgjerd Værdal (Trøndelag fylkeskommune) seksjonssjef Ole I. Gjerald (Innlandet fylkeskommune) prorektor Geir Kåre Resaland (Høgskulen på Vestlandet) rektor Sunniva Whittaker (Universitetet i Agder) og direktør Sveinung Skule (HK-Dir.​)  

14.50KAFFE OG MATPAUSE
 
DEL IIIFORSKNINGSBASERT UTDANNING KREVER FORSKNING OG UTDANNING.
DISKUSJONEN OM SUKSESSKRITERIER OG UTFORDRINGSPUNKTER
15.10Samskaping av forsknings- og erfaringsbasert masterutdanning løfter oss videre
Samtale mellom Bo Byrkjeland (leder av UiB Videre) kommandørkaptein Tommy Krabberød (Forsvarets høgskole / Sjøkrigsskolen), dekan Karl Harald Søvig (Det juridiske fakultet, UiB), høgskolelærer Astrid Dalehaug Norheim (Senter for undersøkende journalistikk, UiB), redaksjonssjef i NRK Astrid Rommetveit, p.t. også student ved erfaringsbasert master i gravejournalistikk, instituttleder Lise Rykkja (Institutt for politikk og forvaltning, UiB), direktør Tore Hillestad (NHH Executive) og rektor Lise Vivienne Løseth (Departementsakademiet)  
 
16.00Takk for i dag. Vi ses til middag i Grand selskapslokaler til aperitif kl. 18.30. Vi går til bords kl. 19.00.

Vi møtes igjen i  UiB Læringsarena, Nygårdsgaten 5 onsdag 8. november kl 0900. Garderobe og bagasjerom er tilgjengelig, henvendelse i resepsjonsområdet. 

 Program 8. november - UiB Læringsarena, Nygårdsgaten 5

09.00Velkommen til UiB Læringsarena! 
Universitetsdirektør Tore Tungodden, UiB
09.10Parallellsesjoner:
Sesjon 1

Lånekassen møter utfordringene studentene har.
Dialog for å få gode og riktige ordninger som møter EVU-studentens behov

Fagdirektør Ingunn Bakkene Cowan, Lånekassen

Har du lyst til å være med å diskutere mulige løsninger for et kompetent og bærekraftig Norge? Livslang læring skal bidra til å møte store samfunnsutfordringer. Relevant kompetanse er helt nødvendig for et bærekraftig Norge. Vi er flere aktører i dette samspillet. Lånekassen kan bidra med finansiering til livsopphold for den enkelte, lærestedene utvikler studietilbud som treffer arbeidslivets behov og arbeidsgivere kan motivere den enkelte til å sikre sin egen relevans gjennom hele yrkeskarrieren. Hver for oss har vi gode ideer om hva vi kan bidra med. 

I denne workshopen ønsker vi å utfordre deltakerne til å diskutere og gi innspill på hvordan vi sammen kan nå målet om en fremtidsrettet kompetanseforvaltning.  

Lånekassen innleder kort om hva som ligger til grunn for ny studiestøtteordning og innretningen på denne. 

Spørsmål vi stiller er: 

1) Har Lånekassen sett hele bildet når vi tenker nytt om studiestøtteordningene? 

2) Hvilken påvirkning kan en mer fleksibel studiestøtteordning ha på studietilbud og etterspørsel? 

3) Hvordan kan vi måle effektene av ny finansieringsordning for studentene og for lærestedene? 

Sesjon 2

Hvordan jobber UH-sektoren med realkompetansevurdering til EVU og hvorfor er dette viktig?
HK-Dir. har gjennomført en undersøkelse som viser store variasjoner i praksis og tilnærming med bruk av realkompetansevurdering i sektoren. Tall viser at opptak på bakgrunn av realkompetansevurdering er lave både til grunnutdanningene og EVU. Hva er utfordringene og mulighetene? Vi deler noen sentrale funn som danner utgangspunkt for videre dialog og erfaringsutveksling med panelet og salen.  

Elisabeth Bøe fra HK-Dir. innleder og leder samtalen med innspill og erfaringer fra avdelingsdirektør Vigdis Johansen, Senter for etter- og videreutdanning ved NMBU, instituttleder og professor Atle Rotevatn, Institutt for geovitenskap, UiB og seniorrådgiver Marthe Abelsen Strømmen, seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø, NTNU   

Sesjon 3

Utfordringer og muligheter med minikvalifikasjoner (microcredentials) for UH-sektoren. 
Er det på tide å komme seg på hesten?
 Presentasjoner, refleksjoner og dialog

Hilde Gaard og Jørund Magnus Jørgensen, HK-Dir. innleder

Prosjektleder for ECIU University Trym N. Holbek, Universitetet i Stavanger:
ECIU University består av 13 europeiske universiteter med assosierte regionale samarbeidspartnere. Vi har en langsiktig strategi mot 2030 med en ambisjon om å bygge opp et nytt europeisk universitet i form av et økosystem av universiteter, offentlige og private aktører, NGOer og der man kan drive utdanning, forskning og innovasjon sømløst på tvers av landegrensene for å løse samfunnsutfordringer. Fleksibel utdanning og minikvalifikasjoner (micro-credentials) er nøkkelord for utdanningsvirksomheten, som skal omfatte så vel gradsstudier som livslang læring. 

Studieleder Anne I. Loftfjell og universitetslektor Veronica Sortland, begge ved Nord universitet:
Fremover vil helsepersonell på Helgeland kunne boltre seg i fem nye microemner på masternivå som er skreddersydd for etterspørselen i regionen. Slik skal Nord universitet sikre at flere får den kompetansen de trenger og dermed blir i yrket. Utvider studieporteføljen på Helgeland: Gjennom prosjektet «Styrking av generalistkompetansen» vil universitetslektor Veronica Sortland og studieleder Anne Lise Grønningsæter Loftfjell tilby fem nye microemner fra våren 2024 – enten man ønsker kompetanseheving eller som en forsiktig inngang til masterstudiet.  

Refleksjoner fra arbeidsgiversiden. Er mikroemner og – mikrokvalifikasjoner noe å satse på? 
Seksjonssjef Ingrid Birkelund, Bergen kommune

Innledning til dialog mellom innledere og åpen mikrofon for alle deltakerne på sesjonen. 

Sesjon 4

"Skreddersydd video for læring. Når pedagogikken styrer kamera". 
Møt to undervisere ved UiB som bevisst har valgt å bruke video som en integrert del av undervisningen. Det blir video-eksempler med påfølgende diskusjon om hvordan videoene inngår i undervisningsopplegget og muligheter og utfordringer ved videoformatet. 

Professor Knut Hidle, Institutt for geografi og professor May Aasebø Hauken, Senter for krisepsykologi, begge ved UiB.
Parallellsesjonen fasiliteres av Ingrid Losnegaard, videoprodusent og Tane Holm Høisæter, læringsdesigner - begge ved UiB Videre.

10.00PAUSE
10.30

Egenbetalingsforskriften og TDI-modellen

Egenbetalingsforskriften
 

Seniorrådgiver Gertie De Fraeye i Kunnskapsdepartementet vil innlede om de nye reglene, bakgrunn for endringene og hvordan dette skal forståes av sektoren. Gertie De Fraeye er jurist i Juridisk avdeling og har over lengre tid arbeidet med endringene i forskriften.  Det settes av god tid til spørsmål fra salen. 

Ny TDI-modell: Hvordan fungerer den og kan den brukes til EVU? 

Økonomi- og analysesjef Per Arne Skjervik ved Nord universitet vil innlede om den nye TDI-modellen som lanseres i disse dager, hvordan fungere den i praksis. Hvordan kan modellene brukes til å beregne kostnader for EVU-tilbud? Han vil og reflektere rundt hva sektoren bør gjøre for å få en felles måte å beregne totalkostnader for EVU på? Det settes av god tid til spørsmål fra salen. 

Endringer i egenbetalingsforskriften fra 2024
 

12.00LUNSJ, UIB LÆRINGSARENA - serveres flere steder i hele etasjen
13.00Tverrsektorielt og internasjonalt samarbeid for fokus på utdanning, mobilitet, kunnskap og innovasjon.
Havbruksnæringen, forskning og utdanning står samlet i storprosjektet «Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon» (KABIS)

Hans Kleivdal, ass. konserndirektør og forretningsutvikler for klima og miljø i NORCE, og styreleder i KABIS

13.30UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere
Ellen Hagen​, leder UiB Ferd
13.50Avslutning og stafettpinnen videre
14.00Vel hjem! 

Om tema for årets konferanse: Livslang læring for samfunnet

UH-sektoren leverer tjenester til samfunnet av avgjørende betydning og balanserer korte og lange perspektiver på utdanning og forskningsbasert kunnskap. UH-sektoren møter tydelige forventninger fra myndigheter og arbeidslivet forøvrig, som utfordrer og inspirerer oss til å møte samfunnets kompetansebehov med forskning og utdanning som våre kjerneaktiviteter. 

Universitetene og høyskolene i Norge organiserer  etter- og videreutdanningsaktivitet svært ulikt og med ulikt omfang. Årets program tar høyde for dette, samtidig som vi løfter tema og diskusjoner som vi alle må forholde oss til som sektor, uavhengig av organisering og lokale strategier.

Konferansen vil adressere livslang læring i møte med et presset arbeids- og næringsliv og hvordan det store segmentet av små- og mellomstore bedrifter kan ta del i kompetanseløftet som myndighetene etterspør. Programmet legger også opp til innsikt i virkelmiddelapparatets muligheter og begrensninger både på individ- og organsiasjonsnivå. Vi løfter også frem forskningens plass for å styrke livslang læring, og mulighetene for å utvikle etter- og videreutdanningstilbud.