Hjem
Etter- og videreutdanning
Nettstudier | Deltid

Digital kompetanse for arbeidslivet

Trenger du mer digital kompetanse? UiB tilbyr en rekke små, nettbaserte emner om data og digitalisering, kunstig intelligens, IKT-sikkerhet, med mer.

Illustrasjonsbilde av hvordan digitalisering endrer arbeidslivet
Få mer digital kompetanse og økt kunnskap om hvordan digitalisering påvirker samfunns- og arbeidsliv.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Digital kompetanse blir stadig mer etterspurt i alle deler av arbeidslivet. Den raske utviklingen innen digital teknologi endrer samfunns- og arbeidsliv og påvirker alle bransjer. En rekke prosesser blir stadig mer datadrevne og automatiserte, blant annet gjennom bruk av algoritmer og kunstig intelligens. Kunnskap om- og innsikt i hvordan teknologiene fungerer blir derfor stadig viktigere.

Flere fagmiljøer ved UiB har nå gått sammen om å utvikle en rekke små emner som skal gi grunnleggende innsikt i ulike tema knyttet til digitalisering og digital teknologi. Emnene er nettbaserte og går på deltid, tilpasset deg som er i jobb. Hvert emne gir 2,5 studiepoeng, noe som tilsvarer ca. 50-70 timers arbeidsinnsats. 

Emner høsten 2024

Følgende to emner starter opp til høsten:

 • DIGI 612 IKT-sikkerhet
 • DIGI 614 Grunnkunnskap om Kunstig intelligens

Emnet DIGI 612 IKT-sikkerhet blir undervist på engelsk, mens emnet DIGI 614 vil gå på norsk. All undervisning er 100 % nettbasert via UiBs læringsplattform Mitt UiB. 

Vi åpnet for påmelding til høstens emner mandag 10. juni kl. 09.00. Det er hhv. 300 og 400 plasser på de to emnene.

Les mer om hvert emne: 

DIGI 612 IKT-sikkerhet

Emnet skal gi grunnleggende kunnskap om datasikkerhet og en introduksjon til verktøy for å identifisere blant annet dataangrep, sårbarheter og cybertrusler. 

Emnet legger vekt på brukerautentisering, data- og nettverkssikkerhet. Etter gjennomført emne skal du kunne:

 • forstå grunnleggende sikkerhetsprinsipper og -praksis
 • forstå de vanlige sikkerhetsrisikoene og trusler som data og datasystemer står overfor
 • identifisere særlige kritiske og sårbare prosesser
 • kunne grunnleggende forsvarsmekanismer mot dataangrep

Les hele emnebeskrivelsen

Emnet er 100% nettbasert og går over en periode på 7-8 uker. All undervisning og oppgaveløsning foregår på UiBs digitale læringsplattform Mitt UiB, som du får tilgang til når du er tatt opp som student. 

Emnet er bestått når alle obligatoriske oppgaver/arbeidskrav er godkjent av faglærer. Det vil si at det ikke er noen avsluttende eksamen på emnet. 

Mer informasjon om undervisningstider osv. kommer. 

MERK: Dette emnet blir undervist på engelsk høsten 2024. 

DIGI 614 Grunnkunnskap om Kunstig Intelligens

Kunstig intelligens (KI) blir tatt i bruk på stadig flere områder i samfunnet og det er både forventning og bekymring for hvordan KI vil påvirke utviklingen fremover. I dette emnet lærer du om bakgrunnen for denne utviklingen, om noen av prinsippene bak viktige former for dagens KI, og om noen av de utfordringene KI reiser. Gjennom forklaring av begreper og eksempler gir kurset en innføring i følgende tema:

 • Om utviklingen av KI frem til i dag
 • Om rollen til data i KI
 • Om noen sentrale tilnærminger til maskinlæring
 • Om generativ KI, blant annet språkmodeller
 • Om KI sin rolle i beslutninger
 • Om etiske utfordringer og forsøk på å regulere KI

Les hele emnebeskrivelsen

Emnet er 100% nettbasert og går over en periode på 7-8 uker. All undervisning og oppgaveløsning foregår på UiBs digitale læringsplattform Mitt UiB, som du får tilgang til når du er tatt opp som student. 

Studiestart: Tirsdag 15. oktober 2024. Digitalt oppstartsmøte kl. 18.00 - 19.00

Det digitale oppstartsmøtet er ikke obligatorisk, men vi oppfordrer alle som kan til å delta. Det vil bli lagt ut opptak av oppstartsmøtet i etterkant, for de som ikke har anledning til å delta direkte.

Emnet er organisert i 6 moduler. Til hver modul er det tekst og digitale forelesninger om tema. Du må løse 1 oppgave i hver modul. Når du har vært gjennom alle modulene, levert alle oppgavene og fått disse godkjent av faglærer er emnet fullført og bestått. Det er ingen avsluttende eksamen i tillegg til dette. Fullført emne gir 2,5 studiepoeng.

Hvem kan melde seg på?

Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper for å kunne delta på DIGI-emnene ved UiB. Men du må melde deg på hvert av emnene du ønsker å ta og bli tatt opp som student ved UiB. Du må fylle de generelle opptakskravene, det vil si at du må enten:

a) ha generell studiekompetanse eller
b) være over 25 år 

Generell studiekompetanse (GSK) har du hvis du har fullført 3-årig videregående skole eller ett av de andre løpene som også fører frem til GSK. Les mer om ulike veier til generell studiekompetanse og se om dette gjelder deg. 

Er du over 25 år vil vi uansett kunne gi deg opptak på grunnlag av realkompetanse. Det vil si at summen av din tidligere skolegang/utdanning og yrkeserfaring er tilstrekkelig. Du trenger ikke sende oss noen vitnemål, attester eller annen for for dokumentasjon på tidligere utdanning/yrkeserfaring. 

Hvordan melder jeg meg på? 

Vi åpner for påmelding til høstens emner mandag 10. juni kl. 09.00. Du vil da finne lenke til søknadsportalen vår her på denne siden, for hvert av høstens to emner. 

 • Vi tar opp alle søkere fortløpende
 • Du får automatisk bekreftelse på at du har fått plass, så lenge vi har ledige plasser.
 • Dersom det blir fullt vil du få tilbud om å stå på venteliste.   

Vi ønsker å få litt oversikt over hvem dette studietilbudet er mest aktuelt for. Vi ber deg derfor oppgi om du er i arbeid, og eventuell arbeidsgiver og stilling når du registrerer søknad. Vi ønsker også å få oversikt over hvem som deltar fra hhv. små eller store virksomheter og ber deg oppgi om det er over- eller under 100 ansatte i virksomheten. 

Hvordan er undervisningen lagt opp? 

Når det nærmer seg oppstart vil du få en ny e-post med informasjon om hvordan du går frem for å aktivere IT-brukerkonto ved UiB. Denne trenger du for å kunne logge inn på UiBs læringsplattform Mitt UiB, hvor hvert av emnene har sin egen side. 

På emnesiden i Mitt UiB vil du finne mer informasjon om emnet. Der finner duy blant annet lenker til pensumartikler og lignende som du skal lese, videoer med innspilte forelesninger, lenke til evt. forelesninger som skal foregå på bestemte dager/klokkeslett via Zoom/Teams. Det er også via emnesiden at du skal levere inn oppgaver, kommunisere med faglærer og medstudenter, osv. 

Eksamensformen er ulik fra emne til emne, dette står det mer om i emnebeskrivelsen for hvert emne og det vil bli lagt ut informasjon på emnesiden i Mitt UiB. 

Hva koster det?

Emnene er utviklet med støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og blir derfor tilbudt gratis uten studieavgift for deltakerne.

Alle som blir tatt opp som studenter ved UiB må imidlertid betale en personlig semesteravgift på kr 650,- per semester. Mer informasjon om hvordan denne skal betales får du når du er tatt opp til emnet. Du betaler kun én semesteravgift, uansett om du tar ett- eller flere emner per semester. 

Hva trenger jeg av datautstyr? 

Undervisningen er nettbasert og du trenger derfor tilgang til en datamaskin med internettilgang. 

Dersom du har spørsmål om noe av dette kan du ta kontakt med UiB Videre

Øvrige emner

De to første emnene i rekken gikk vårsemesteret 2024. Disse emnene vil bli satt opp på nytt på et senere tidspunkt, men det er ikke avklart når dette blir. Du kan lese mer om innhold i disse to emnene her: 

DIGI 610 Fantastiske data

Data finnes overalt og i ulike former, men hva er egentlig data, hvor kommer de fra og hva kan de brukes til? Målet med dette emnet er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap i hva data og digitalisering gjør med oss og samfunnet vi er del av og forstå mer av teknologiene som ligger bak. Sentrale begreper og tema i dette emnet: 

 • Digitalisering og datafisering
 • Forskjellige typer data og egenskaper ved disse
 • Livsløpet til ulike typer data
 • Ulike bruksområder for forskjellige typer data
 • Rollene data spiller i samfunnet
 • Data literacy

Les hele emnebeskrivelsen

Emnet er 100% nettbasert og går over en periode på 7-8 uker. All undervisning og oppgaveløsning foregår på UiBs digitale læringsplattform Mitt UiB, som du får tilgang til når du er tatt opp som student. 

Emnet er organisert i moduler, en for hver uke. Du skal lese om ulike tema og løse 1-2 små oppgaver i hver modul. Det blir også satt opp 1-2 digitale forelesninger på fastsatte datoer, som du enten kan følge live eller se i opptak senere. 

Det er også satt opp en fysisk samling på UiBs campus. Meld deg gjerne på her dersom du har mulighet til å delta, men denne er kun et ekstra tilbud og er ikke obligatorisk. Mer informasjon om samlingen og lenke til påmelding vil du finne på emnesiden på læringsplattformen Mitt UiB etter studiestart. 

Når du har vært gjennom alle modulene, levert alle oppgavene og fått disse godkjent av faglærer er emnet fullført og bestått. Det er ingen avsluttende eksamen i tillegg til dette. Fullført emne gir 2,5 studiepoeng. 

DIGI611 Algoritmer og programmering

Emnet skal gi deltakerne en praktisk grunnleggende innføring i programmering ved hjelp av programmeringsspråket Python. Vi går gjennom enkle prinsipper innen programmering og algoritmer, og etter fullført emne skal du kunne: 

 • skrive og kjøre enkle programmer
 • lagre data på ulike måter
 • utføre enkle behandlingsoperasjoner på datasett
 • forstå enkle programmer skrevet av en tredjepart
 • tolke en feilmelding og feilsøke enkle programmer
 • finne relevant informasjon i dokumentasjonen til et programmeringsspråk og bibliotek

Les hele emnebeskrivelsen

Emnet er 100% nettbasert og består av nettbasert undervisning, gruppearbeid og bruk av digitale læringsressurser.