Hjem
Etter- og videreutdanning
Nasjonal konferanse

Hvordan samarbeider vi best for å løse framtidige kompetansebehov?

Over 200 konferansedeltakere fra hele UH-sektoren var denne uken samlet til diskusjoner om kompetanse og livslang læring. Hvordan kan utdanningsinstitusjonene samarbeide med nærings og arbeidsliv for sikre nødvendig kompetanse til å håndtere store endringsprosesser som digitalisering, klima og energiomstilling?

EVU-konferanse 7. november 2023
Monica Mæland fra Bergen Næringsråd, Sveinung Skule fra HK-Dir og prorektor Pinar Heggernes i samtale med konferansier Kjell Helge Kleppestø.
Foto/ill.:
Marianne Lundanes, UiB

Hovedinnhold

Etter konferanseåpning ved prorektor Pinar Heggernes inviterte direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse hele salen til å se inn i glasskulen og pekte på hvordan store megatrender som digitalisering og teknologisk utvikling, energi- og klimaomstilling samt demografiske- og geopolitiske endringer driver kompetansebehovene fremover. 

Trenger folk med IT, energi og bærekraftskompetanse

- Den grønne omstillingen er rask og bred, og forsterker mange kompetansebehov, sa Skule og viste til at digital kompetanse og bred kompetanse innen energi og bærekraft blir særlig viktig fremover. 

- Universitetetene og høgskolene har en viktig nøkkelrolle i å knytte utdanning og kompetanse til forskning og innovasjon, sa Skule, som også påpekte at en stor del av kompetanseutviklingen er nødt til å skje blant oss som allerede er i arbeid. 

Hvordan få til kompetanseutvikling i arbeidslivet? 

Administrerende direktør Monica Mæland i Bergen Næringsråd har en rekke små og mellomstore bedrifter på Vestlandet blant sine medlemmer, som ifølge Mæland er veldig motiverte for kompetanseheving for sine ansatte og at stikkord for å få dette til er fleksible studier, gjerne nettbasert og i små moduler. 

Prosjektleder Jone Engelsvold i Forregion Vestland fylkeskommune viste hvordan kompetansemeglerordningen kan være et godt verktøy for å koble bedrifter med behov for økt innsikt og kompetanse med forsknings- og utdanningsinstitusjonene. 

Også andre verktøy som regionale kompetanseindikatorer og samarbeidsfora som regionalt kompetanseforum ble løftet frem som viktige verktøy for å avdekke hva arbeids- og næringslivet ønsker og trenger, og hvordan UH-institusjonene kan bidra.

Full sal på EVU-konferanse i Bergen
Foto/ill.:
Marianne Lundanes, UiB

Samarbeid om erfaringsbaserte masterprogram

UiB har de siste årene fått på plass flere erfaringsbaserte masterprogram, i tett samarbeid med blant andre Kystvakten, KS og Statforvalteren i Vestland. Høsten 2023 gikk også startskuddet for erfaringsbasert master i offentlig forvaltning, som UiB og NHH Executive i fellesskap har utviklet for ansatte i departementsfellesskapet.

Både kommandørkaptein Tommy Krabberød og rektor Lise Vivienne Løseth på vegne av departmentene fremhevet den tette dialogen rundt kompetansebehovene og praktisk- og organisatorisk tilrettelegging for målgruppene som en viktig suksessfaktor. 

Mikrokvalifikasjoner og nye regler på trappene

EVU-konferansens dag 2 var satt av til workshops og gode diskusjoner om endringer i regelverk og generelle rammebetingelser, blant annet knyttet til innføring av ny egenbetalingsforskrift for EVU-studier, bruk av realkompetansevurdering for voksne studenter og nye ordninger hos Lånekassen. 

Muligheter og utfordringer med å ta i bruk mikrokvalifikasjoner ble også viet en egen sesjon, der flere utdanningsinstitusjoner delte sine erfaringer.

Les hele konferanseprogrammet og last ned presentasjoner