Hjem
Etter- og videreutdanning
Nyhet

Fikk gode verktøy for flerkulturell kommunikasjon

– Å være nysgjerrig er veldig viktig i alle yrker, men spesielt i NAV, sier Veronica Ivanov. NAV-veilederen har tatt videreutdanning i Flerkulturell forståelse og kommunikasjon og ser med nytt blikk på sin egen yrkesrolle. 

Illustrasjonsbilde til nyhetssak om deltidsstudiet Flerkulturell forståelse og kommunikasjon
Deltakere på deltidsstudiet Flerkulturell forståelse og kommunikasjon lærer gode verktøy for å kommunisere med mennesker på tvers av ulike kulturbakgrunner (illustrasjonsfoto).
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

– Jeg har fått så mye inspirasjon og kunnskap, sier Veronica Ivanov. Hun jobber til daglig som veileder hos NAV Stord og har tatt videreutdanningstudiet Flerkulturell Forståelse og kommunikasjon ved UiB denne våren. 

– Å være nysgjerrig er veldig viktig i alle yrker, men spesielt i NAV. Det å kunne reflektere fra et sosialantropologisk perspektiv over hvordan vi i NAV møter mennesker med en annen kulturbakgrunn gav meg et annet bilde av den viktige og meningsfulle jobben jeg har, men også noen tanker om hva som kan gjøres annerledes, sier hun.   

– Vi antropologer har spisskompetanse i å forstå og kommunisere med mennesker på tvers av ulike sosiale og kulturelle bakgrunner, sier Iselin Åsedotter Strønen, førsteamanuensis ved Institutt for Sosialantropologi og fagansvarlig for emnet.

– Det er veldig kjekt å kunne dele av denne kunnskapen med de som daglig samhandler med mennesker med flyktning- og innvandrerbakgrunn. Jeg håper og tror at det gjør deres arbeid lettere og mer givende, og at menneskene arbeidet deres er rettet mot også føler at de blir møtt på en enda bedre måte.   

Arbeidsrelevant kunnskap 

Flerkulturell Forståelse og kommunikasjon er et videreutdanningsemne på masternivå som tilbys av UiB og Institutt for sosialantropologi. Første del av emnet gir en grunnleggende innføring i antropologiske perspektiver på kultur og samfunn, før studentene går videre til et dypdykk i forskning på innvandring, migrasjon og det flerkulturelle Norge.

Emnet dekker en rekke tematikker som kjønnsroller, familiestrukturer, identitet, tilhørighet og integrering, minoritets-majoritetsrelasjoner, og helse og sykdom.

– Vi gir deltakerne noen faglige verktøy for å bedre forstå og kommunisere med andre mennesker på tvers av ulike kulturbakgrunner. Samtidig reflekterer de også mye rundt seg selv og sin yrkesrolle, og om Norge som innvandringsland. Mange synes neste det er aller mest spennende å få et nytt blikk på "oss selv"og det vi ofte tar for gitt sier Strønen.

Studentene lærer av hverandre

Studiet har gjennom flere år gitt faglig påfyll til en bred vifte av yrkesgrupper som forholder seg til flyktninger og innvandrere i sitt daglige virke. Blant tidligere deltakere finner vi blant annet jordmødre, sykepleiere, politi, fysioterapeuter, NAV-rådgivere, ansatte i barnevern, skole, barnehager og flyktningmottak. 

– Det er utrolig givende å bringe så mange dyktige yrkesutøvere sammen, sier Iselin Strønen. 

– De lærer ikke bare av meg og alle de utrolig flinke gjesteforeleserne som kommer og snakker om sine forskningsfelt, men også av hverandre. Jeg opplever at det er stor etterspørsel og behov for den kunnskapen og kompetansen vi kan tilby, og håper vi kan nå ut med tilbudet til enda flere. For eksempel har vi enda ikke hatt psykologer og leger innom, sier Strønen.

Veiledning av fagfolk

Veronica Ivanov sitter igjen med mange refleksjoner etter deltidsstudiet hun har tatt denne våren. 

– Å studere mennesker er et uendelig arbeid. Men å bli veiledet av fagfolk som har forsket på mennesker i ulike livssituasjoner, kan bidra til at møtet med mennesket foregår på bedre premisser og arenaer, sier hun. 

Deltidsstudiet i Flerkulturell forståelse og kommunikasjon går på nytt våren 2025. Nytt opptak åpner i september 2024. 

Du kan lese mer om studiet her