Hjem
Etter- og videreutdanning
Erfaringsbasert master på deltid

Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Har du lederstilling i helsesektoren, eller vil kvalifisere deg for lederoppgaver? Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er en bred lederutdanning på deltid. Du kan ta enkeltkurs eller fullt masterprogram. Søknadsfristen for 2020-2021 er nå gått ut, og alle kurs er fulle.

Erfaringsbasert masterprogram i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi ved UiB
Har du lederstilling i helsesektoren, eller vil kvalifisere deg for lederoppgaver? Masterprogrammet i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi ved UiB gir deg bred faglig ballast.

Masterprogrammet i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er relevant for deg som har en lederstilling i helsesektoren, eller ønsker å kvalifisere deg for lederoppgaver. Masterprogrammet består av tre frittstående kurs og en masteroppgave. Du velger selv om du ønsker å ta enkeltkurs, eller ta alle tre kursene samt skrive masteroppgave og oppnå full mastergrad.

Sentrale tema som inngår i de tre kursene:

  • Ledelse, kommunikasjon og samhandling 
  • Måling, vurdering og sikring av tjenestekvalitet
  • Kvalitetsutviklingsprosesser
  • Økonomistyring og virksomhetsplanlegging
  • Prioritering og effektivisering
     
KurskodeKursStudiepoeng
HELED620 Helseledelse20
HEKVAL620Kvalitetsforbetring i helsetjenesten20
HELØK610Helseøkonomi20
HELVID650Masteroppgave30


Organisering

Vi tar opp nye studenter til enkeltkursene i juni hvert år, med oppstart om høsten. Hvert kurs varer ca 6 mnd og har 4 obligatoriske ukessamlinger i løpet av kursperioden. Se kursinformasjon for hvert av kursene under for detaljer om uker og datoer for samlingene.

Opptak til masteroppgaven skjer i januar hvert år. I løpet av arbeidet med masteroppgaven skal studentene delta på ukessamlinger med undervisning i metode og statistikk, skrivekurs og gruppeveiledning.

Hvem kan søke?

Studiet retter seg mot helsepersonell eller andre som jobber i helsesektoren. Du må ha høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende, samt kunne dokumentere minimum 2 års yrkespraksis fra helsetjenesten i Norge etter endt grunnutdanning.

Høyt kompetente faglærere

Fagansvarlige for masterprogrammet i helseledelse er forskere og fagfolk med lang erfaring fra kommune- eller spesialisttjeneste. I tillegg inviterer vi inn gjesteforelesere med særlig kompetanse innen aktuelle fagfelt. 

– Helsesektoren er ekstremt kompleks, og det finnes ingen mal å styre etter eller noen fasit på hva som er god ledelse, sier førsteamanuensis og fagansvarlig Inger Lise Teig. Hun fikk Medisinsk fakultets undervisningspris i 2017

Les hele intervjuet her

Trenger du mer kompetanse om e-helse? 

Se også vårt frittstående videreutdanningskurs i Helseinformatikk, rettet mot klinikere og andre som jobber med e-helse. Opptak i juni hvert år. Les mer om deltidsstudiet i Helseinformatikk