Hjem
Etter- og videreutdanning
Språkstudier på nett

Nordisk språk og litteratur - Fjernord

Har du lyst til å jobbe som norsklærer, eller med språk- og litteratur i andre sammenhenger? Ved Universitetet i Bergen kan du ta nordisk språk og litteratur som nettstudium på deltid. Velg mellom enkeltemner, eller ta fullt årsstudium.

Nordisk språk og litteratur - Fjernord
Fjernord er et nettstudium på deltid som består av fire frittstående emner i nordisk språk og litteratur. Alle fire emner samlet gir deg undervisningskompetanse i norsk i skolen.

Fjernord er et nettbasert deltidsstudium i nordisk språk og litteratur som skal gi kunnskaper om norsk og nordisk språk og litteratur i både eldre og nyere tid.

Studiet består av fire enkeltemner, to språklige og to litterære, hvert på 15 studiepoeng. Disse tilsvarer emnene i det ordinære årsstudiet i nordisk ved UiB, og vil samlet gi deg undervisningskompetanse i norskfaget i skolen.

Emnene i Fjernord kan dessuten inngå i en bachelorgrad ved UiB som del av spesialisering i nordisk språk og litteratur eller som frie studiepoeng. 

Kursoversikt

KodeKursnavnNeste kurs
NOSP102-FNordisk: Moderne språkVår 2020
NOSP103-FNordisk: Språkhistorie og talemålHøst 2020
NOLI102-FNordisk: Litteratur etter 1900Vår 2021
NOLI103-FNordisk: Den eldre litteraturenHøst 2021

Organisering

Fjernord er et nettbasert deltidsstudium som kan kombineres med jobb. Det er lagt opp til 50% studieprogresjon, det vil si at du tar ett emne på 15 studiepoeng hvert semester, mot 30 for fulltidsstudenter. Det blir undervist i ett kurs per semester. Se oversikten over.

Undervisningen er nettbasert, i tillegg blir hvert kurs supplert med en eller to helgesamlinger ved Universitetet i Bergen. 

Andre deltidsstudier i norsk

Universitetet i Bergen har flere andre videreutdanninger på deltid for deg som er norsklærer og vil bygge på kompetansen din, eller for deg som ønsker å oppnå undervisningskompetanse i norsk eller norsk som andrespråk.

Norsk 1 og Norsk 2 er spesielt utviklet for lærere gjennom den nasjonale vidareutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet. Opptaket går gjennom Utdanningsdirektoratet med eventuelt lokalt suppleringsopptak direkte til UiB. Les mer om UiBs videreutdanningstilbud for lærere