Hjem
Etter- og videreutdanning
Språkstudier på nett

Nordisk språk og litteratur - Fjernord

Har du lyst til å jobbe som norsklærer, eller med språk- og litteratur i andre sammenhenger? Ved UiB kan du ta nordisk språk og litteratur som nettstudium på deltid. Du kan ta ett eller flere enkeltemner, eller sette sammen til fullt årsstudium og få undervisningskompetanse i norsk.

Nordisk språk og litteratur - Fjernord
Fjernord er et nettstudium på deltid som består av fire frittstående emner i nordisk språk og litteratur. Tar du alle fire emnene får du undervisningskompetanse i norsk i skolen.
Foto/ill.:
Colourbox

Fjernord er et nettbasert deltidsstudium i nordisk språk og litteratur som skal gi kunnskaper om norsk og nordisk språk og litteratur i både eldre og nyere tid.

Studiet består av fire frittstående emner, to språklige og to litterære, hvert på 15 studiepoeng. Disse tilsvarer emnene i det ordinære årsstudiet i nordisk ved UiB, og vil samlet gi deg undervisningskompetanse i norskfaget i skolen.

Emnene i Fjernord kan dessuten inngå i en bachelorgrad ved UiB som del av spesialisering i nordisk språk og litteratur eller som frie studiepoeng. 

Emneoversikt

KodeEmnenavnGår neste gang
NOSP 103-FNordisk: Språkhistorie og talemålHøst 2020
NOLI 102-FNordisk: Litteratur etter 1900Vår 2021
NOLI 103-FNordisk: Den eldre litteraturenHøst 2021
NOSP 102-FNordisk: Moderne språkVår 2022

Organisering

Fjernordstudiet er et deltidsstudium med 50% studieprogresjon, det vil si at du tar ett emne på 15 studiepoeng hvert semester, mot normalt 30 for fulltidsstudenter. Det blir undervist i ett emne per semester, som rullerer slik at hvert emne går annethvert år. Se oversikten over.

Undervisningen er nettbasert og foregår via UiBs læringsplattform Mitt UiB. I tillegg blir hvert kurs supplert med en eller to helgesamlinger ved Universitetet i Bergen. 

Andre deltidsstudier i norsk

Universitetet i Bergen har flere andre videreutdanninger på deltid for deg som er norsklærer og vil bygge på kompetansen din, eller for deg som ønsker å oppnå undervisningskompetanse i norsk eller norsk som andrespråk.

Norsk 1 og Norsk 2 er spesielt utviklet for lærere gjennom den nasjonale vidareutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet. Opptaket går gjennom Utdanningsdirektoratet med eventuelt lokalt suppleringsopptak direkte til UiB. Les mer om UiBs videreutdanningstilbud for lærere