Hjem
Etter- og videreutdanning
Språkstudier på nett

Spansk nettstudier

Lyst til å studere spansk via nett? Ved UiB kan du velge mellom flere frittstående kurs i spansk språk, litteratur og kultur, med hovedvekt på Latin-Amerika. Nye kurs starter høsten 2021. Fremdeles ledige plasser, søk før 4. august!

Nettspansk - spansk språk og latinamerikastudier
Er du interessert i Latin-Amerika og har lyst til lære mer om spanskamerikansk språk, historie og litteratur? Hos UiB kan du ta ett eller flere kurs som nettstudier og studere hvor som helst fra.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Nettspansk ved UiB omfatter flere frittstående kurs som kan settes sammen etter eget ønske, blant annet med tanke på å oppnå undervisningskompetanse i spansk.

Nettspansk-tilbudet ved UiB er lagt om fra og med 2021, og vi tilbyr nå helt nye kurs som erstatter det tidligere nettspansk-tilbudet. Tre av kursene vil gå hvert vårsemester og ytterligere tre nye kurs vil gå i høstsemesteret. 

Alle kursene er 100 % nettbaserte, men merk at noen av de tre fordypningskursene har studiesamlinger ved UiB i tillegg.

Nivå og anbefalt rekkefølge

Noen av spanskkursene er på grunnivå, mens andre er fordypingskurs hvor vi sterkt anbefaler at du har tatt noen av grunnkursene fra før. Vi anbefaler at du har grunnleggende forkunnskaper i spansk også før du starter på noen av grunnkursene. 

Merk! Grunnkursene som går i høstsemesteret bygger dessuten videre på kursene fra vårsemesteret og vi anbefaler derfor at du starter med kurs som går om våren og fortsetter med kursene som går om høsten. Det er imidlertid fullt mulig å begynne med ett av høstkursene dersom du mener du har et godt nok grunnlag i spansk til å få utbytte av det.

Les mer om opptakskrav og anbefalte forkunnskaper i spansk under. 

Kursoversikt

SPLA637Spansk II (nett) - 10 stpHøst 2021
SPLA638Latinamerikansk litteratur II (nett) - 10 stpHøst 2021
SPLA639Kultur og samfunn i Latin-Amerika (nett) - 10 stpHøst 2021
SPLA627Spansk grammatikk 1 (nett) - 10 stpVår 2022
SPLA628Latinamerikansk litteratur 1 (nett) - 10 stpVår 2022
SPLA629Latinamerikansk historie (nett) - 10 stpVår 2022
SLAN640Fordypning i spansk språk (15 stp)Vår 2022
SLAN641Fordypning i latinamerikansk litteratur (15 stp)Ikke avklart*
SLAN642Fordypning i latinamerikansk kulturkunnskap (15 stp)Ikke avklart

*SLAN641 var opprinnelig planlagt å gå høsten 2021, men er utsatt inntil videre. Ta kontakt dersom du har spørsmål. 

Følgende kurs er utgått og blir ikke lenger tilbudt ved UiB:

SLAN611 Spansk språk og oversettelse (15 stp)
SLAN612 Latinamerikansk historie (15 stp)
SLAN613 Kultur og samfunn i Latin-Amerika (15 stp)
SLAN614 Latinamerikansk litteratur (15 stp)


Felles for alle grunnkursene

  • 10 studiepoeng pr kurs
  • Deltidsstudium over 1 semester
  • 100 % nettbasert undervisning via UiBs læringsplattform Mitt UiB og Zoom
  • Ca 2-3 timers seminarundervisning pr uke, en ettermiddag i uken
  • Ingen kursavgift (men tar du 2 eller flere kurs pr semester må du betale semesteravgift kr 590,-)

Felles for fordypningskursene

  • 15 studiepoeng pr kurs
  • Deltidsstudium over 1 semester
  • Nettbasert undervisning via UiBs læringsplattform Mitt UiB og Zoom, evt. med studiesamling ved UiB i tillegg
  • Studieavgift kr 12 000,- pr kurs
  • Semesteravgift kr 590,- er inkludert i kursavgiften

Opptakskrav og krav til forkunnskaper 

All undervisning foregår på spansk, og vi forutsetter derfor at du har grunnleggende spanskkunnskaper fra før, tilsvarende Spansk nivå II / B-språk fra videregående skole. Dette er imidlertid ikke et formelt opptakskrav, og du behøver derfor ikke dokumentere spanskkunnskapene dine når du søker opptak. 

Dersom det er lenge siden du har tatt spansk på videregående eller du er usikker på hvordan du ligger an, kan du ta en språktest:

Ta spansk språktest her

Dersom du fortsatt er i tvil om du har tilstrekkelige forkunnskaper kan du ta kontakt med Institutt for fremmedspråk v/ Robert Graff Bakkevold, se kontaktinformasjon i høyre kolonne. 

Ellers gjelder de generelle opptakskravene for etter- og videreutdanningskurs ved UiB: generell studiekompetanse (gsk) for deg som er under 25 år, eller realkompetanse for deg som er over 25 år. Les mer om generelle opptakskrav

Les mer om hvert kurs:
 

SPLA 627 Spansk grammatikk 1

Dette kurset gir deg en grundig innføring i moderne spansk grammatikk, med vekt på spanskamerikanske varianter av språket.

2 timer nettforelesning pr uke i ukene 4-12 i vårsemesteret (minus vinterferie uke 9), hvor vi går gjennom sentrale deler av grammatikkpensum. 

I tillegg blir det 2 timer seminarundervisning i grupper i uke 5-14 (minus vinterferie uke 9 og påskeferie uke 13). 

Les mer om undervisning, obligatoriske krav og eksamen i emnebeskrivelsen.

SPLA 628 Latinamerikansk litteratur 1

Kurset omhandler sentrale deler av moderne spanskspråklig litteratur, med hovedvekt på tendenser i latinamerikansk og spansk litteratur. Studentene skal arbeide med et representativt utvalg tekster, sjangre og epoker og utvikle analytisk forståelse for egenarten ved tekstene. Kurset skal gi innsyn i sentrale tema og problemstillinger innen latinamerikansk og spansk litteratur.

2 timer nettforelesning og 2 timer seminarundervisning i uke 5-14 (minus vinterferie uke 9 og påskeferie uke 13). 

Les hele emnebeskrivelsen

SPLA 629 Latinamerikansk historie

Kurset skal gi oversikt over viktige hendelser og utviklingstrekk i latinamerikansk historie, med nåtiden som utgangspunkt. Gjennom historisk tilnærming skal du få tematisk innsikt i aktuelle spørsmål i Latin-Amerika i det 21. århundret. Utvalgte tema er relevante for den dagsaktuelle situasjonen i Latin-Amerika med tanke på politikk, økonomi og samfunnsforhold, men henger samtidig nært sammen med den historiske utviklingen gjennom flere århundrer. 

2 timer seminarundervisning i grupper, i uke 4-7, 10-12 og i uke 14. 

Les hele emnebeskrivelsen

SPLA 637 Spansk II

Dette kurset er helt nytt og går første gang høsten 2021. Kurset skal gi en grundig innføring i spansk syntaks og fonetikk, samt fordypning i spansk grammatikk, med vekt på spanskamerikanske varianter av spåket. 

Kurset bygger på grunnleggende grammatikk-kunnskaper fra SPLA627 eller det tilsvarende campusemnet SPLA107 og det vil derfor være en fordel om du har forkunnskaper som tilsvarer dette, selv om det ikke er noe formelt opptakskrav. 

Les hele emnebeskrivelsen

Undervisningsplan høsten 2021:

Gruppe 1: Mandager kl. 14.15 - 16.00
Gruppe 2: Mandager kl. 16.15 - 18.00

Undervisningen går over totalt 10 uker, uke 34-37, 39-40 og 43-46 (undervisningsfrie uker: 38, 41 og 42).

SPLA 638 Latinamerikansk litteratur II

Dette kurset er helt nytt og går første gang høsten 2021. Kurset skal gi kunnskaper om sentrale deler av moderne spanskspråklig litteratur, med hovedvekt på tendenser i latinamerikansk samtidslitteratur. Gjennom kurset skal studentene arbeide med et representativt utvalg tekster, sjangre og epoker og utvikle analytiske forståelse for egenarten ved tekstene. 

Kurset bygger på grunnleggende kunnskaper om latinamerikansk litteratur fra SPLA628 eller det tilsvarende campusemnet SPLA108 og det vil derfor være en fordel om du har forkunnskaper som tilsvarer dette, selv om det ikke er noe formelt opptakskrav. 

Les hele emnebeskrivelsen

Undervisningsplan høsten 2021:

Onsdager 16.00 - 17.30 og torsdager 18.00 - 19.30

Undervisningen går over 10 uker, uke 34-40 og uke 42-46 (ikke høstferien uke 41).

SPLA 639 Kultur og samfunn i Latin-Amerika

Dette kurset erstatter det utgåtte kurset SLAN613 og skal gi kunnskap om noen sentrale tema og problemstillinger i dagens latinamerikanske samfunn og kulturer. 

Kurset bygger på grunnleggende kunnskaper om latinamerikansk historie fra SPLA629 eller det tilsvarende campusemnet SPLA109 og det vil derfor være en fordel om du har forkunnskaper som tilsvarer dette, selv om det ikke er noe formelt opptakskrav. 

Les hele emnebeskrivelsen

Undervisningsplan høsten 2021:

Mandager kl. 18.15 - 20.00 og onsdager kl. 18.15 - 20.00

Undervisningen går over 8 uker, uke 36-44 (ikke høstferien uke 41).

SLAN640 Fordypning i spansk språk

Dette kurset inneholder tre deler: spansk grammatikk med vekt på syntaks, fonetikk og omsettelse. Det blir lagt særlig vekt på latinamerikansk spansk og kontrastive aspekt mellom spansk og norsk.  

Les hele emnebeskrivelsen.

SLAN641 Fordypning i latinamerikansk litteratur

Dette kurset legger til rette for fordypning i et tema fra latinamerikansk litteratur, for eksempel en periode, en sjanger, ei tema, en nasjonallitteratur eller lignende. Tema kan hentes fra tekstutvalg fra 1492 og fram til vår egen tid. 

Les hele emnebeskrivelsen

SLAN642 Fordypning i latinamerikansk kulturkunnskap

Dette kurset legger til rette for fordypning i et tema fra latinamerikansk kulturkunnskap, for eksempel en periode, et land eller et tema. Tema kan hentes fra tekstutvalg fra1492 og fram til vår egen tid. 

Les hele emnebeskrivelsen

Vil du undervise i spansk?

De fire utgåtte kursene SLAN611, SLAN612, SLAN613 og SLAN614 tilsvarte årsstudium i spansk språk- og latinamerikastudium ved UiB og ga undervisningskompetanse i spansk. De tre nye kursene som går våren 2021 og nye tre kurs som kommer for høsten 2021 vil også samlet tilsvare et årsstudium/ 60 studiepoeng og vil gi deg nødvendig fagkompetanse til å undervise i spansk i skolen. 

Dersom du ønsker opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) råder vi deg til å ta kontakt med Institutt for fremmedspråk for nærmere veiledning.