Hjem
Etter- og videreutdanning
Språkstudier på nett

Spansk språk, kultur og litteratur - nettspansk

Lyst til å lære deg spansk via nett? Nettspansk ved Universitetet i Bergen består av en rekke frittstående kurs i spansk språk, litteratur og kultur, med hovedvekt på Latin-Amerika. Nye kurs starter våren 2021.

Nettspansk - spansk språk og latinamerikastudier
Er du interessert i Latin-Amerika og har lyst til lære mer om spanskamerikansk språk, historie og litteratur? Hos UiB kan du ta ett eller flere kurs som nettstudier, og studere hvor som helst fra.
Foto/ill.:
Colourbox

Nettspansk ved UiB omfatter flere frittstående kurs, hvert på 15 studiepoeng. All undervisning er nettbasert. Noen av kursene har studiesamlinger ved UiB i tillegg.

Nettspansk-tilbudet ved UiB er for tiden under omlegging, og vi vil være klare med nye og omarbeidede kurs fra og med vårsemesteret 2021. De nye kursene vil fremdeles være nettbaserte, men være redusert til 10 studiepoeng per kurs. Vi legger opp til at tre kurs vil gå hvert vårsemester og ytterligere tre kurs vil gå i høstsemesteret. Mer detaljert informasjon kommer i løpet av september.

Søknadsfrist for vårens kurs:  1. desember 2020

Kursoversikt

KodeKursnavnNeste kurs
SLAN611Spansk språk og oversettelse (15 stp)Høst 2020 Siste gang
SLAN642Fordypning i latinamerikansk kulturkunnskap (15 stp)Høst 2020
SLAN640Fordypning i spansk språk (15 stp)Vår 2021
SLAN612Latinamerikansk historie (15 stp)Erstattes av nytt kurs 
SLAN613Kultur og samfunn i Latin-Amerika (15 stp)Erstattes av nytt kurs
SLAN614 Latinamerikansk litteratur (15 stp)Erstattes av nytt kurs
SLAN641Fordypning i latinamerikansk litteratur (15 stp)Ikke fastsatt


Nye kurs våren 2021

SPLA627Spansk grammatikk 1 (10 stp)
SPLA628Latinamerikansk litteratur 1 (10 stp)
SPLA629Latinamerikansk historie (10 stp)


Vil du undervise i spansk?

De fire kursene SLAN611, SLAN612, SLAN613 og SLAN614 har tilsvart årsstudium i spansk språk- og latinamerikastudium ved UiB. De nye kursene som er under planlegging for hhv. vår 2021 og høst 2021 vil også samlet tilsvare et årsstudium og vil gi deg nødvendig fagkompetanse til å undervise i spansk i skolen. 

Dersom du ønsker opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) råder vi deg til å ta kontakt med Institutt for fremmedspråk for nærmere veiledning.

Grunn- og fordypningsemner

Noen av spanskkursene er grunnemner, mens andre er fordypingsemner som krever at du har tatt minimum 60 studiepoeng med grunnemner først.

Under finner du en kort omtale av de kursene som til nå har inngått i nettspansk-tilbudet vårt, også utgående kurs. Omtale av nye kurs kommer så snart vi har disse på plass. 

Les mer om grunnemner

SLAN611 Spansk språk og oversettelse

Kurset gir oversikt over spansk grammatikk og praktisk øving i oversettelse. Du får også innblikk i hva som kjennetegner det spanske språket i Latin-Amerika.

SLAN612 Latinamerikansk historie 

Kurset gir oversikt over hovedtrekk i latinamerikansk historie og samfunnsforhold fra1492 og fram til i dag, med hovedvekt på det 19. og 20. århundret. Kurset kastar lys over særtrekk ved de ulike spanskamerikanske landene, med særlig fokus på Mexico, Argentina, Cuba og Chile.

SLAN613 Kultur og samfunn i Latin-Amerika

Kurset gir oversikt over særtrekk og fellestrekk ved de spansktalande landene i Latin-Amerika. Du får også mulighet til å fordype deg i to emner innen kultur eller samfunnsforhold i disse landene.

SLAN614 Latinamerikansk litteratur 

Kurset gir en innføring i latinamerikansk litteratur med hovedvekt på det 20. århundret.

Anbefalt rekkefølge

Du kan ta kursene i den rekkefølgen du ønsker, men du bør ha 60 studiepoeng i nettspansk  grunnemner før du fortsetter med kurs på fordypningsnivå.

Les mer om fordypningsemner

SLAN640 Fordypning i spansk språk

Dette kurset inneholder tre deler: spansk grammatikk med vekt på syntaks, fonetikk og omsettelse. Det blir lagt særlig vekt på latinamerikansk spansk og kontrastive aspekt mellom spansk og norsk.

SLAN641 Fordypning i latinamerikansk litteratur

Dette kurset legger til rette for fordypning i et tema fra latinamerikansk litteratur, for eksempel en periode, en sjanger, ei tema, en nasjonallitteratur eller lignende. Tema kan hentes fra tekstutvalg fra 1492 og fram til vår egen tid.

SLAN642 Fordypning i latinamerikansk kulturkunnskap

Dette kurset legger til rette for fordypning i et tema fra latinamerikansk kulturkunnskap, for eksempel en periode, et land eller et tema. Tema kan hentes fra tekstutvalg fra1492 og fram til vår egen tid.

Tidligere utgåtte kurs

To av kursene som tidligere har inngått i nettspanskporteføljen blir ikke lenger tilbudt ved UiB. Dette gjelder:

SLAN600 Spansk innføringskurs
SLAN626 Kultur og samfunn i Spania, med vekt på muntlig kompetanse