Hjem
Etter- og videreutdanning
Språkstudier på nett

Spansk språk, kultur og litteratur - nettspansk

Lyst til å lære deg spansk via nett? Nettspansk ved Universitetet i Bergen består av sju frittstående kurs i spansk språk, litteratur og kultur, med hovedvekt på Latin-Amerika. Nye kurs starter våren 2020, med søknadsfrist 1. desember.

Nettspansk - spansk språk og latinamerikastudier
Er du interessert i Latin-Amerika og har lyst til lære mer om spanskamerikansk språk, historie og litteratur? Hos UiB kan du ta ett eller flere kurs som nettstudier, og studere hvor som helst fra.
Foto/ill.:
Colourbox

Nettspansk ved UiB omfatter sju ulike kurs, hvert på 15 studiepoeng. All undervisning er nettbasert. Noen av kursene har studiesamlinger ved UiB i tillegg.

Kursoversikt

KodeKursnavnNeste kurs
SLAN614Latinamerikansk litteraturVår 2020
SLAN640Fordypning i spansk språkVår 2020
SLAN611Spansk språk og oversettelseIkke fastsatt
SLAN612Latinamerikansk historieIkke fastsatt
SLAN613Kultur og samfunn i Latin-AmerikaIkke fastsatt
SLAN641Fordypning i latinamerikansk litteraturIkke fastsatt
SLAN642Fordypning i latinamerikansk kulturkunnskapIkke fastsatt

Med forbehold om endringer

Vil du undervise i spansk?

De fire kursene SLAN611, SLAN612, SLAN613 og SLAN614 tilsvarer årsstudium i spansk språk- og latinamerikastudium ved UiB. Hvis du vil ha undervisningskompetanse i spansk er det krav om visse emnekombinasjoner for å få opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Les mer om opptakskrav til PPU eller ta kontakt med Institutt for fremmedspråk ved UiB.

Grunn- og fordypningsemner

Noen av kursene er grunnemner, mens andre er fordypingsemner med krav om minimum 60 studiepoeng fra grunnemner før du kan ta fatt på fordypningsemnene.

Les mer om grunnemner

SLAN611 Spansk språk og oversettelse

Kurset gir oversikt over spansk grammatikk og praktisk øving i oversettelse. Du får også innblikk i hva som kjennetegner det spanske språket i Latin-Amerika.

SLAN612 Latinamerikansk historie 

Kurset gir oversikt over hovedtrekk i latinamerikansk historie og samfunnsforhold fra1492 og fram til i dag, med hovedvekt på det 19. og 20. århundret. Kurset kastar lys over særtrekk ved de ulike spanskamerikanske landene, med særlig fokus på Mexico, Argentina, Cuba og Chile.

SLAN613 Kultur og samfunn i Latin-Amerika

Kurset gir oversikt over særtrekk og fellestrekk ved de spansktalande landene i Latin-Amerika. Du får også mulighet til å fordype deg i to emner innen kultur eller samfunnsforhold i disse landene.

SLAN614 Latinamerikansk litteratur 

Kurset gir en innføring i latinamerikansk litteratur med hovedvekt på det 20. århundret.

Anbefalt rekkefølge

Du kan ta kursene i den rekkefølgen du ønsker, men du bør ha 60 studiepoeng i nettspansk  grunnemner før du fortsetter med kurs på fordypningsnivå.

Les mer om fordypningsemner

SLAN640 Fordypning i spansk språk

Dette kurset inneholder tre deler: spansk grammatikk med vekt på syntaks, fonetikk og omsettelse. Det blir lagt særlig vekt på latinamerikansk spansk og kontrastive aspekt mellom spansk og norsk.

SLAN641 Fordypning i latinamerikansk litteratur

Dette kurset legger til rette for fordypning i et tema fra latinamerikansk litteratur, for eksempel en periode, en sjanger, ei tema, en nasjonallitteratur eller lignende. Tema kan hentes fra tekstutvalg fra 1492 og fram til vår egen tid.

SLAN642 Fordypning i latinamerikansk kulturkunnskap

Dette kurset legger til rette for fordypning i et tema fra latinamerikansk kulturkunnskap, for eksempel en periode, et land eller et tema. Tema kan hentes fra tekstutvalg fra1492 og fram til vår egen tid.

Utgåtte kurs

To av kursene som tidligere har inngått i nettspanskporteføljen blir ikke lenger tilbudt ved UiB. Dette gjelder:

SLAN600 Spansk innføringskurs
SLAN626 Kultur og samfunn i Spania, med vekt på muntlig kompetanse