Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning

Pedagogikk og veiledning

Er du lærer og ønsker deg mer kompetanse om veiledning som profesjonell utvikling for lærere og lærerkolleger? Eller jobber du innenfor kriminalomsorgen og vil lære mer om undervisning og opplæring under og etter soning?

Videreutdanning pedagogikk UiB
UiB har flere ulike videreutdanningskurs i pedagogikk, undervisning og veiledning. Alle kurs går på deltid og kan tas ved siden av jobb.
Foto/ill.:
Colourbox

Det psykologiske fakultet ved UiB har flere kurs og videreutdanninger på deltid rettet mot deg som jobber med undervisning og veiledning i skolen. Se oversikt under og les mer om de forskjellige kursene. 

KodeKurs 
PED600Veiledning som profesjonell utvikling for lærere og lærerstudenter Høst 2019
PED667Veiledning i lærerprofesjonen - nytt innføringsemne Høst 2019
PED641Mentorutdanning - Rettleiing av nye lærararIkke klart
PED665Kriminalomsorg som læringsarena2020

Veiledning i lærerprofesjonen - NYTT!

Studiet er et nytt innføringsemne på 5 studiepoeng som er lagt opp som 2 dagssamlinger ved UiB. Studiet tar sikte på å kvalifisere til oppgaver som veileder i ulike pedagogiske sammenhenger. Videre har studiet en tydelig praktisk forankring med utgangspunkt i deltakerne sin egen praksis som veileder.

Du lærer blant annet:

  • om profesjonsutøverens kvalifisering, utvikling og læring
  • om veilederens rolle, oppgaver og ansvar
  • å kommunisere i veiledningssituasjoner
  • å planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere veiledning

Les mer om PED667 Veiledning i lærerprofesjonen

Veiledning som profesjonell utvikling for lærere og lærerstudenter

Studiet er et fordypningsemne på masternivå som er lagt opp om som et deltidsstudium over to semester og er organisert gjennom 8 dagssamlinger ved UiB. Studiet gir fordypning i sentrale aspekt ved veiledning. Formålet er å utvikle teoretisk innsikt i ulike tilnærminger til veiledning, samt utvikle forståelse for hvordan veiledning kan være et redskap for læring og utvikling. Videre har studiet en tydelig praktisk forankring med utgangspunkt i deltakerne sin egen praksis som veileder.

Du lærer blant annet:

  • om veiledning som redskap for læring og utvikling i lærerutdanning og i skolen
  • om veiledning som begrep, tradisjon og om ulike veiledningsteorier
  • å kommunisere og gjøre etiske vurderinger i veiledningssituasjoner
  • å møte den som blir veiledet med empati og åpenhet

Les mer om PED600 Veiledning som profesjonell utvikling for lærere og lærerstudenter

Mentorutdanning

Mentorutdanningen retter seg mot lærere som skal veilede nyansatte kolleger i skolen. Studiet skal styrke deltakernes bevissthet om hvilke rolle veiledning spiller i skolen og etablere forståelse for hvilke vilkår og utfordringer nyutdannede lærere møter i skolen. Studiet vil sette fokus på nye læreres verdi for skolen og gi kunnskap om- og forståelse for lærerens profesjonelle utvikling og skolen som lærende organisasjon. 

Les mer om PED641 Mentorutdanning

Kriminalomsorg som læringsarena

Videreutdanningskurset Kriminalomsorg som læringsarena retter seg mot deg som arbeider innen kriminalomsorg, skole- og opplæring, i barnevernet eller tilsvarende og skal gi forskningsbasert og praksisrelatert kunnskap om læring hos vanskeligstilte unge og voksne.

Kurset går over to semester vår/høst. Nytt opptak våren 2020. Mer informasjon kommer medio september. 

Les mer om PED665 Kriminalomsorg som læringsarena