Hjem
Etter- og videreutdanning
Kurs på deltid

Geografi, ressursforvaltning og samfunnsplanlegging

Jobber du med samfunnsplanlegging eller ressursforvaltning og ønsker deg mer kunnskap om økonomisk globalisering, miljø og bærekraftig utvikling? Ved Institutt for geografi kan du ta videreutdanningskurs på deltid.

Videreutdanning ved UiB i geografi, ressursforvaltning og samfunnsplanlegging
Institutt for geografi tilbyr videreutdanningskurs på deltid for deg som jobber med samfunnsplanlegging og ressursforvaltning, eller vil kvalifisere deg for denne typen arbeidsoppgaver.

Institutt for geografi har tilbud om tre ulike videreutdanningskurs, som alle gir 10 studiepoeng og går på deltid over ett semester. To av kursene har undervisning på dagtid ved UiB, mens det siste kurset er et rent nettbasert studium, som undervises på engelsk. Det er ingen studieavgift på disse kursene.

Planlegging og samfunn

Kurset tar for seg hva samfunnsplanlegging er, hvordan prosessene foregår og hvilke resultater samfunnsplanlegging kan gi. Kurset tar for seg både teorier om samfunnsplanlegging og praktiske eksempler, og fokuserer på sammenhengen mellom ulike globale prosesser og lokale, regionale og nasjonale grep innenfor samfunnsplanlegging på en helhetlig måte.  

Natural Resources Management

Dette er et engelskspråklig kurs som skal gi deg kompetanse til å forvalte en rekke ulike naturressurser som for eksempel vann, fisk og dyrebestander. Spørsmål om klima og ikke-fornybare energikilder inngår også i studiet, og studentene skal lære seg hvordan ulike typer kvotemarkeder fungerer. Kurset er nettbasert med oppgaver, simuleringer, spill og diskusjoner som sentrale element.

Økonomisk globalisering, produksjonssystem og miljø

Kurset fokuserer på økonomiske globaliseringsprosesser med konsekvenser for produksjonssystemer, lokalisering av arbeidsplasser, miljø, bærekraftig utvikling og omstilling. Utgangspunktet er økonomisk geografi, som analyserer endringsprosesser i samfunnet internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Undervisningen blir videreført i kultur- og sosialgeografiske problemstillinger som er koblet mot spørsmål om sted og by.

NB: Dette kurset vil ikke bli tilbudt i 2019.