Hjem
Etter- og videreutdanning
Kurs på deltid

Planlegging og samfunn

Vil du lære mer om hvordan økonomisk globalisering spiller en rolle for lokal og regional samfunnsplanlegging? Ta emne på deltid over ett semester hver høst.

GEO640 Planlegging og samfunn - videreutdanningskurs på deltid UiB
Ved Institutt for geografi kan du ta kurs på deltid for deg som jobber med samfunnsplanlegging i offentlig eller privat sektor, eller vil kvalifisere deg for denne typen arbeidsoppgaver.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

GEO 640 Planlegging og samfunn er et deltidsstudium over ett semester, som gir 10 studiepoeng. Kurset går hvert høstsemester, med forelesninger og seminarer på campus ved Institutt for geografi, UiB. En ekskursjon inngår også. 

Du skal få innsikt i hva samfunnsplanlegging er, hvordan prosessene foregår og hvilke resultater samfunnsplanlegging kan gi. Kurset tar for seg både teorier om samfunnsplanlegging og praktiske eksempler og fokuserer på sammenhengen mellom ulike globale prosesser og lokale, regionale og nasjonale grep innenfor samfunnsplanlegging på en helhetlig måte. 

En sentral problemstilling i kurset er planleging innenfor romlig kompleksitet og hvordan ulike geografiske nivå spiller inn i lokale og regionale planleggingsprosesser. 

Les hele emnebeskrivelsen 

Organisering, undervisning og vurdering

Undervisningen består av forelesninger og seminarer ved UiB, som følger timeplanen for et tilsvarende emne på campus.

Se timeplan høsten 2022

Vurderingen består i innlevering av 3 skriftlige oppgaver, som alle må være bestått for å få karakter i emnet.

Opptakskrav

Dersom du er under 25 år må du ha generell studiekompetanse fra videregående skole, og vi ber deg legge ved dokumentasjon på dette når du registrerer søknaden din, dersom dette ikke allerede er registrert på deg.

Dersom du er over 25 år vil du kunne få opptak på grunnlag av enten generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Du behøver ikke dokumentere noe av dette.