Hjem

Etter- og videreutdanning

Muskelskjelett - videreutdanningskurs

UiB har tilbud om videreutdanningskurs på deltid for offentlig godkjent helsepersonell som behandler pasienter med muskelskjelettplager.

Vidareutdanning for manuellterapeutar
Universitetet i Bergen tilbyr ulike videreutdanningskurs for offentlig godkjente helsepersonellgrupper som behandler pasienter med muskelskjelettplager.

Universitetet i Bergen tilbyr videreutdanningskurs for offentlig godkjente helsepersonellgrupper som behandler pasienter med muskelskjelettplager. Se oversikten under for når de ulike kursene går. Du søker plass direkte via kurssidene under. 

Kursoversikt 

* Nytt opptak er planlagt i 2019, med forbehold om endringer. 
** Nytt opptak våren 2019, vi åpner for opptak fra oktober 2018.
*** Ta kontakt med Institutt for global helse og samfunnsmedisin for nærmere informasjon.