Hjem
Etter- og videreutdanning

Erfaringsbasert master i undervisning

Er du lærar og ynskjer fagleg fordjuping ved sidan av jobb? Ved UiB kan du ta erfaringsbasert mastergrad i undervisning på deltid, med fordjuping i engelsk, norsk eller matematikk.

Erfaringsbasert master i undervising med fordjuping i engelsk
Med mastergrad i undervisning og fagleg fordjuping i undervisningsfaga norsk, engelsk eller matematikk blir du fagleg tryggare som lærar.

Master i undervisning er eit deltidsstudium over fire år der målet er å vidareutdanne allmennlærarar for mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskulen og for oppgåver i den vidaregåande skulen. Du kan velje mellom fordjuping i engelsk, norsk eller matematikk. Les meir om mål og innhald i dei ulike spesialiseringane: 

Målgruppe og opptakskrav

Masterstudiet rettar seg mot deg som har allmennlærarutdanning med minst 60 studiepoeng i fordjupingsfaget du har valt, eventuelt ein bachelorgrad der det inngår minst 60 studiepoeng i fordjupingsfaget samt praktisk pedagogisk utdanning eller tilsvarande. 

Sidan studiet er eit vidareutdanningstilbod, er det krav minst 2 års relevant undervisningserfaring frå skulen.

Søknad og opptak

Det vert teke opp nye studentar til fordjupingsretningane norsk og engelsk for studieåret 2020-2021. Søk plass gjennom søknadsweb innan 15. april 2020. 

FordjupingStudiestartSøknadsfrist
Fordjuping i engelskHaust 202015. april 2020
Fordjuping i norskHaust 202015. april 2020
Fordjupning i matematikkHaust 202115. april 2021

Meir informasjon

Les meir om innhaldet i kvar av dei fagleg fordjupingane nedanfor, eller ta kontakt med studierettleiarar ved det aktuelle instituttet som har det faglege ansvaret. Kontaktinformasjon til desse finn du i menyen til høgre.