Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning i matematikk

GeoGebra for lærere

Matematisk institutt ved UiB tilbyr to samlingsbaserte videreutdanningskurs i GeoGebra for lærere på ungdomstrinnet og i videregående skole. Kursene skal gi solid kompetanse i bruk av GeoGebra som undervisnings- og læringsverktøy.

GeoGebra - videreutdanning for lærere ved UiB
Matematisk institutt tilbyr to videreutdanningskurs i bruk av GeoGebra, ett for lærere på ungdomstrinnet og ett for lærere i videregående skole. Kursene går parallellt over to semestre, med oppstart om høsten og eksamen om våren.

Minstekravene til digitale verktøy for skriftlig todelt eksamen i matematikk for ungdomstrinnet krever kompetanse blant lærerne i bruk av programmet GeoGebra.  I videregående skole har GeoGebra blitt det viktigste digitale hjelpemiddelet i matematikkfaget. GeoGebra er et mye sterkere verktøy enn kalkulatoren, og har stor innvirkning på undervisning, læring og vurdering.

Innhold og organisering

Matematisk institutt tilbyr to videreutdanningskurs i bruk av GeoGebra, ett for lærere på ungdomstrinnet og ett for lærere i videregående skole. Kursene går parallellt over to semester, med oppstart om høsten.

Kursene er samlingsbaserte, med tre obligatoriske studiesamlinger pr semester, hver på 2 dager.  Det blir gitt nettbasert, individuell oppfølging mellom samlingene via læringsplattformen Mitt UiB og Adobe Connect.

Faglig ansvarlige for GeoGebrakursene er Tor Espen Kristensen, Anne Bjørnestad og Frode Stava.

Hvem kan søke?

Kursdeltakerne skal lage og gjennomføre undervisningsopplegg for egne klasser i matematikk gjennom et helt skoleår.  Erfaringsbasert refleksjon vil være sentralt i begge kursene. Hvis du ønsker å ta kurs må du derfor undervise i matematikk på ungdomstrinnet eller i videregående skole samtidig som tar kurset. Det er vidare ønskelig at deltakerne har solid matematikkbakgrunn. Minimumskrav for opptak er godkjent lærerutdanning med 45 studiepoeng i matematikk (ungdomstrinnet) og 60 studiepoeng (videregående skole).

Dersom det melder seg mange søkere vil matematikkompetanse bli brukt som som prioriteringskriterium.