Hjem

Etter- og videreutdanning

Søknadsfrist 1. mars

Videreutdanning for lærere 2019-2020

Universitetet i Bergen tilbyr videreutdanning for lærere gjennom Kompetanse for kvalitet-ordningen. Hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet, søknadsfrist 1. mars 2019.

Ledige plasser på videreutdanning for lærere
Er du lærer og vil bygge på kompetansen din? Universitetet i Bergen har videreutdanningstilbud på deltid innen norsk, matematikk, naturfag og spansk, via videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet. Søknadsfrist: 1. mars 2019

Universitetet i Bergen tilbyr videreutdanning for lærere innen flere fagområder. Her finner du en oversikt over videreutdanninger som tilbys gjennom Utdanningsdirektoratets Kompetanse for kvalitet-ordning, og informasjon om hvordan du kan søke om støtte til å ta en av våre andre videreutdanninger dersom du heller ønsker det. 

Kompetanse for kvalitet 2019-2020 

Universitetet i Bergen har videreutdanningstilbud gjennom Kompetanse for kvalitet innen matematikk, naturfag, norsk og spansk.

Hovedopptaket går via din skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Les mer og registrer din søknad via nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

  • Søknadsfrist: 1. mars 2019 

Dersom det fortsatt er ledige studieplasser etter at hovedopptaket er gjort, vil UiB foreta suppleringsopptak til ledige plasser. Da skal søknadene sendes direkte til UiB - mer informasjon om suppleringsopptak til restplasser kommer i mai/juni. 

Les mer om videreutdanningstilbudene: 

Matematikk 1, 8.-13.trinn Samlinger ved UiB
Matematikk 2, 8. - 13. trinn Samlinger ved UiB
Naturfag 1, 8. - 1 3. trinnSamlinger ved UiB
Naturfag 2, 8. - 13. trinnSamlinger ved UiB
Norsk 1, 8. - 13. trinn Samlinger ved UiB
Norsk 2, 8. - 13. trinnSamlinger ved UiB
Spansk 1, 5. - 10. trinn Nettstudium

Opptakskrav

Du må ha godkjent lærerutdanning og være tilsatt i skolen for å kunne søke plass via Utdanningsdirektoratets hovedopptak. Les mer under hvert av fagtilbudene for nærmere beskrivelse av nivå og hvilke krav til faglige forkunnskaper som gjelder.

Hvordan er studiene lagt opp? 

Spansk 1 er et rent nettstudium, de øvrige studietilbudene er samlingsbaserte med 3 + 3 samlinger ved UiB.

Alle videreutdanningene går på deltid over ett år/to semestre, med oppstart høsten 2019.

Hvert studietilbud består av to emner á 15 studiepoeng, med ett emne om høsten og ett emne om våren, til sammen 30 studiepoeng.

Du søker opptak til hele studiet samlet, men kan velge å ta bare ett av emnene dersom det passer best for deg. 

Studieavgift og finansiering

Utdanningsdirektoratet dekker studieavgiften for alle videreutdanningstilbud som inngår i Kompetanse for kvalitet. Dette gjelder også dersom du får innvilget støtte til å ta andre videreutdanninger enn de 7 fagtilbudene som er listet opp over. Alle som får tilbud om studieplass hos oss må imidlertid selv betale kr 550,- i semesteravgift til Sammen - Studentsamskipnaden på Vestlandet. Du får nærmere informasjon om dette i forbindelse med opptak.

Du må også selv dekke utgifter til reise/opphold i forbindelse med studiesamlinger ved UiB, eventuelt få dekket hele/deler av utgiftene til dette etter nærmere avtale med din arbeidsgiver.

NB: Dette gjelder også for søkere som får plass senere via lokalt suppleringsopptak.

Søke støtte til andre videreutdanninger ved UiB?

Dersom du ønsker å ta en annen videreutdanning ved UiB enn disse 7 fagtilbudene som er forhåndsfinansiert av Utdanningsdirektoratet, kan du søke direktoratet om støtte til dette. Du må da gjøre følgende: 

  • Registrere søknad under "annet studietilbud" hos Utdanningsdirektoratet innen 1. mars
  • Søke om opptak til det aktuelle studiet hos UiB innen søknadsfristen som er oppgitt. 

Du har altså ikke automatisk fått studieplass ved UiB, selv om du får innvilget støtte til annet studietilbud via Utdanningsdirektoratet. 

Se oversikt over alle videreutdanninger ved UiB med søknadsfrister

Har du spørsmål?

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på på denne siden, eller på informasjonssiden for det enkelte videreutdanningstilbudet i listen over, må du gjerne ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon og oversikt over hvem som kan svare på hva finner du i menyen til høyre.

Se også ofte stilte spørsmål hos Utdanningsdirektoratet.

Les mer om hvert studietilbud: