Hjem
Etter- og videreutdanning
For lærere

Videreutdanning for lærere

Er du lærer og vil ta videreutdanning? Se oversikt over UiBs videreutdanninger for lærere. Opptak for 2021-2022 er nå i ferd med å avsluttes. Noen fagtilbud har utvidet frist til hhv. 4. august og 15. september.

Videreutdanning for lærere ved UiB
Er du lærer og vil bygge på kompetansen din? Universitetet i Bergen har videreutdanninger på deltid innen en rekke fagområder.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen har en rekke videreutdanningstilbud for lærere, både innenfor Utdanningsdirektoratets Kompetanse for kvalitet-ordning og andre. 

Kompetanse for kvalitet 

Hovedopptaket via Utdanningsdirektoratet er avsluttet. De som har fått innvilget plass via Utdanningsdirektoratet har blitt kontaktet av UiB pr e-post for registrering og formelt opptak. 

Vi har gjennomført lokalt suppleringsopptak til ledige restplasser, med søknadsfrist 15. juni. Også suppleringsopptaket er i ferd med å avsluttes. 

Ledige plasser på andre tilbud

Det er fremdeles mulig å søke på noen av våre andre videreutdanninger som er rettet mot lærere:


Fagtilbud 2021-2022 

Engelsk 1, 8. - 13. trinnSøknadsfristen er gått ut
Engelsk 2, 8. - 13. trinnAVLYST 2021-2022
Fransk 1, 8. - 13. trinnSøknadsfristen er gått ut
Spansk 1, 5. - 10. trinn Søknadsfristen er gått ut
Tysk 1, 8. - 13. trinnSøknadsfristen er gått ut
  
Matematikk 1, 8.- 13.trinnSøknadsfristen er gått ut
Matematikk 2, 8. - 13. trinn Søknadsfristen er gått ut
Naturfag 1, 8. - 1 3. trinnSøknadsfristen er gått ut
Naturfag 2, 8. - 13. trinnSøknadsfristen er gått ut
  
Norsk 1, 8. - 13. trinnSøknadsfristen er gått ut
Norsk 2, 8. - 13. trinnSøknadsfristen er gått ut
  
Veilederutdanning for lærereSøknadsfristen er gått ut

Neste opptak 2022-2023

Videreutdanningstilbud for neste studieår 2022-2023 legges ut på våre nettsider og hos Utdanningsdirektoratet rundt årsskiftet. Utdanningsdirektoratet åpner sin søkeportal 1. februar 2022, og søknadsfristen er 1. mars.

Etter at hovedopptaket er gjort vil vi legge ut eventuelle ledige restplasser her på våre nettsider i begynnelsen av mai. Du kan da søke på ledige restplasser frem til 15. juni. Søknader skal sendes direkte til UiB. 

Opptakskrav

For hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet er det et krav at du har godkjent lærerutdanning og er tilsatt i skolen.

Noen av videreutdanningene stiller også bestemte krav til faglige forkunnskaper. Du kan lese mer om hvilke krav som gjelder og hva slags dokumentasjon vi krever av deg på at du fyller disse opptakskravene på fagsiden for hvert fag i listen over. 

Dersom du søker på en ledig restplass er det fortsatt et krav at du har godkjent lærerutdanning og fyller evt. krav til faglige forkunnskaper, men det er da ikke et krav at du for tiden er ansatt i skolen. 

Hvordan er studiene lagt opp? 

Alle videreutdanningene i listen over går på deltid over ett år/to semestre med oppstart i høstsemesteret.

Hvert studietilbud består av to emner à 15 studiepoeng, et emne om høsten og et emne om våren, til sammen 30 studiepoeng.

Du søker opptak til hele studiet samlet, men kan velge å ta bare ett av emnene dersom det passer best i forhold til hva du evt. har av tidligere emner/studiepoeng i faget, eller av andre grunner. Dette avklarer du med rektor/skoleeier og Utdanningsdirektoratet, i forbindelse med søknad. 

Videreutdanningene Fransk 1, Tysk 1 og Spansk 1 er rene nettstudier, de øvrige studietilbudene er samlingsbaserte med en del nettundervisning mellom samlingene.

All nettundervisning foregår via UiBs læringsplattform Mitt UiB, som du får tilgang til når du har fått opptak på studiet. Her legger faglærerne ut skriftlige leksjoner, videoleksjoner, øvingsoppgaver, osv. Du får mer informasjon om dette i forbindelse med opptak og studiestart. 

Studieavgift, stipend og vikarordning

Utdanningsdirektoratet dekker studieavgift for alle videreutdanningstilbud som inngår i Kompetanse for kvalitet. Du søker stipend- eller vikarordning når du registrerer søknad hos Utdanningsdirektoratet, les mer om finansieringsordningene her.

Alle som får tilbud om studieplass hos oss må imidlertid selv betale kr 590,- i semesteravgift til Sammen - Studentsamskipnaden på Vestlandet. Du får nærmere informasjon om dette i forbindelse med opptak.

Utgifter til bøker/læremateriell samt reise/opphold i forbindelse med studiesamlinger ved UiB må dekkes utenom, sjekk med din rektor/arbeidsgiver hvilke ordninger som gjelder i din kommune. 

NB: Dette gjelder også for søkere som får opptak til ledige restplasser.

Ta andre videreutdanninger ved UiB?

Er du interessert i å ta andre videreutdanninger ved UiB enn de videreutdanningene som har opptak gjennom Utdanningsdirektoratet? Vi har flere videreutdanninger som retter seg mot lærere. Alle går på deltid og er tilpasset deg som er i jobb, enten med samlinger på ettermiddag/helg eller som nettstudier. 

Noen av disse videreutdanningen har studieavgift, andre ikke. Du kan søke Utdanningsdirektoratet om støtte til studieavgift også for disse studiene. Det er da viktig at du registrerer søknad hos Utdanningsdirektoratet innen hovedfristen 1. mars 2021, selv om søknadsfristen til selve studiet hos UiB kan være senere på våren. Du må også søke opptak til selve studiet hos UiB, søknadsinformasjon og frister finner du under hvert studietilbud. 

Les veiledning til søknadsprosessen hos Utdanningsdirektoratet. 

Andre aktuelle videreutdanninger: 

Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget 
(15 studiepoeng)
Søknadsfristen er gått ut
Flerkulturell forståelse og kommunikasjon 
(15 studiepoeng)
Neste kurs: Våren 2023
Nordisk språk og litteratur/Fjernordstudiet 
(4 x 15 studiepoeng)
Utvidet søknadsfrist: 4. august
Norsk som andrespråk/Prismestudiet 
(2 x 15 studiepoeng + nytt emne 5 studiepoeng)
Utvidet søknadsfrist: 4. august
Musikk i forebyggende arbeid med barn og unge 
(5+5 studiepoeng)
Utvidet søknadsfrist: 15. september
Undervisning i kontroversielle tema - historie og religion fagdidaktikk 
(15 studiepoeng)
Neste kurs: Våren 2022 (med forbehold)

Se også samlet oversikt over alle videreutdanninger ved UiB

Har du spørsmål? 

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på på denne siden, eller på informasjonssiden for det enkelte videreutdanningstilbudet i listen over, må du gjerne ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon og oversikt over hvem som kan svare på hva finner du i menyen til høyre.

Se også ofte stilte spørsmål hos Utdanningsdirektoratet.

Les mer om hvert studietilbud: