Hjem
Etter- og videreutdanning
Suppleringsopptak pågår

Videreutdanning for lærere

Er du lærer og vil ta videreutdanning? Se oversikt over videreutdanningstilbud ved UiB, både innenfor Kompetanse for kvalitet og andre studier utenom. Vi har ledige plasser på de fleste studietilbud. Søknadsfrist 1. august.

Videreutdanning for lærere ved UiB
Er du lærer og vil bygge på kompetansen din? Universitetet i Bergen har videreutdanninger på deltid innen en rekke fagområder.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen har en rekke videreutdanningstilbud for lærere, både innenfor Utdanningsdirektoratets Kompetanse for kvalitet-ordning og andre studietilbud utenom, som du også kan søke Utdanningsdirektoratet om støtte til. 

Kompetanse for kvalitet - suppleringsopptak er åpnet

For videreutdanninger som inngår i Kompetanse for kvalitet foregår hovedopptaket via Utdanningsdirektoratet og du må søke via Utdanningsdirektoratets søknadsportal innen 1. mars hvert år.

Fransk 1 og Engelsk 1 må desverre avlyses for 2022-2023. Matematikk 1 er fulltegnet. 

Vi har ledige plasser på øvrige fag - søknadsfrist 1. august! 

Les mer om opptakskrav og søk via nettsiden for hvert studietilbud:

Andre videreutdanningstilbud: 

Er du interessert i å ta andre videreutdanninger ved UiB enn de videreutdanningene som har opptak gjennom Utdanningsdirektoratet? Vi har flere videreutdanninger som retter seg mot lærere. Alle går på deltid og er tilpasset deg som er i jobb, enten med samlinger på ettermiddag/helg eller som nettstudier. 

Noen av disse videreutdanningene har studieavgift, andre ikke. Fristen for å søke støtte til andre videreutdanninger via Utdanningsdirektoratet gikk ut 1. mars 2022. Uavhengig av om du har søkt studiestøtte eller ikke må du i tillegg søke opptak til selve studiet hos UiB, søknadsinformasjon og frister finner du under hvert studietilbud. 

Se også oversikt over alle videreutdanninger ved UiB

Opptakskrav og søknadsprosedyre

Hovedopptak til studietilbud som inngår i Kompetanse for kvalitet:

Det er et krav at du har godkjent lærerutdanning og er tilsatt i skolen. Noen av videreutdanningene stiller også bestemte krav til faglige forkunnskaper. Du kan lese mer om hvilke krav som gjelder og hva slags dokumentasjon vi krever av deg på at du fyller disse opptakskravene på fagsiden for hvert fag i listen over. 

Utdanningsdirektoratet har nå gjort hovedopptaket for 2022-2023 og du skal ha fått svar via din skoleeier om du har fått studieplass hos oss eller ikke. Vi tar kontakt med alle som har fått plass i hovedopptaket for registrering og formelt opptak.

Les veiledning til søknadsprosessen hos Utdanningsdirektoratet. 

Lokalt suppleringsopptak fra 3. mai 2022: Ettersom vi har ledige plasser på alle våre videreutdanningstilbud vil vi foreta lokalt suppleringsopptak. Du kan da søke på ledige plasser på det enkelte fagtilbudet direkte til UiB, fra og med 3. mai 2022. Vi tar opp nye søkere så lenge vi har ledige plasser, etter førstemann til møllen prinsippet, forutsatt du fyller opptakskravene som er beskrevet under det aktuelle studietilbudet og leverer nødvendig dokumentasjon på dette. 

Dersom du søker på en ledig plass i suppleringsopptaket er det fortsatt et krav at du har godkjent lærerutdanning og fyller evt. krav til faglige forkunnskaper, men det er da ikke et krav at du for tiden er ansatt i skolen.

Søknadsfrist: 1. august 2022

Opptak til videreutdanninger utenfor Kompetanse for kvalitet:

Du må søke opptak direkte til UiB innen den søknadsfristen som er oppgitt på nettsiden for det aktuelle studietilbudet. Her finner du også informasjon om opptakskrav og evt. faglige forkunnskapskrav for det enkelte studium. 

Dersom du har søkt Utdanningsdirektoratet om støtte til et av våre andre videreutdanningstilbud men har fått avslag på dette, kan du trekke søknaden eller evt. studieplassen du allerede har takket ja til. Du må i så fall sende en epost om dette til videre@uib.no

Hvordan er studiene lagt opp? 

Alle videreutdanningene som inngår i Kompetanse for kvalitet er lagt opp som et deltidsstudium over ett år/to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Hvert studietilbud består av to emner à 15 studiepoeng, et emne om høsten og et emne om våren, til sammen 30 studiepoeng.

Du søker opptak til hele studiet samlet, men kan velge å ta bare ett av emnene dersom det passer best i forhold til hva du evt. har av tidligere emner/studiepoeng i faget, eller av andre grunner. Dette avklarer du med rektor/skoleeier og Utdanningsdirektoratet, i forbindelse med søknad. 

Videreutdanningene Fransk 1, Tysk 1 og Spansk 1 er rene nettstudier, de øvrige studietilbudene er samlingsbaserte med en del nettundervisning mellom samlingene.

All nettundervisning foregår via UiBs læringsplattform Mitt UiB, som du får tilgang til når du har fått opptak på studiet. Her legger faglærerne ut skriftlige leksjoner, videoleksjoner, øvingsoppgaver, osv. Du får mer informasjon om dette i forbindelse med opptak og studiestart. 

Andre videreutdanninger ved UiB kan være lagt opp annerledes, se hvert enkelt fagtilbud. 

Studieavgift, stipend og vikarordning

Utdanningsdirektoratet dekker studieavgift for alle videreutdanningstilbud som inngår i Kompetanse for kvalitet. Du søker stipend- eller vikarordning når du registrerer søknad hos Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansieringsordningene her.

Alle som får tilbud om studieplass hos oss må imidlertid selv betale kr 590,- i semesteravgift til Sammen - Studentsamskipnaden på Vestlandet. Du får nærmere informasjon om dette i forbindelse med opptak.

Utgifter til bøker/læremateriell samt reise/opphold i forbindelse med studiesamlinger ved UiB må dekkes utenom, sjekk med din rektor/arbeidsgiver hvilke ordninger som gjelder i din kommune. 

Merk!  De som tas opp i lokalt suppleringsopptak deltar ikke i stipend/vikarordningen via Utdanningsdirektoratet. Du må derfor organisere tid til å følge studiet utenom jobb, eller inngå egen avtale med din arbeidsgiver. Det samme gjelder dekning av eventuell studieavgift. For øvrig gjelder det som står over om semesteravgift og utgifter til pensumlitteratur og evt. reise/opphold. 

Har du spørsmål? 

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på på denne siden, eller på informasjonssiden for det enkelte videreutdanningstilbudet i listen over, må du gjerne ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon og oversikt over hvem som kan svare på hva finner du i menyen til høyre.

Se også ofte stilte spørsmål hos Utdanningsdirektoratet.

Les mer om hvert studietilbud: