Hjem

Etter- og videreutdanning

Videreutdanning for lærere

Kompetanse for kvalitet 2018-2019

Universitetet i Bergen tilbyr videreutdanning for lærere i matematikk, naturfag, norsk og spansk gjennom Kompetanse for kvalitet-ordningen. Opptaket for 2018-2019 er no avsluttet og vi tar ikke inn nye studenter. Nytt opptak blir fra mars 2019, for studieåret 2019-2020.

Ledige plasser på videreutdanning for lærere

Kompetanse for kvalitet 2018-2019 

Universitetet i Bergen tilbyr videreutdanning for lærere i matematikk, naturfag, norsk og spansk.

Hovedopptaket går via Utdanningsdirektoratet med søknadsfrist i mars hvert år. UiB foretar dessuten suppleringsopptak til eventuelle ledige plasser, med søknad direkte til UiB. Opptaket for 2018-2019 er nå avsluttet, og vi tar ikke inn flere studenter.

Vi tar opp nye studenter fra og med mars 2019, for studieåret 2019-2020. Nærmere informasjon om studietilbud og søknadsfrister for neste studieår vil bli tilgjengelige på denne siden fra 1. februar 2019. 

Organisering

Hvert studietilbod er på 30 studiepoeng og består av to emner à 15 studiepoeng. Det første emnet går om høsten og det neste emnet om våren. Spansk 1 er et rent nettstudium, de øvrige studietilbudene er samlingsbaserte med 3 + 3 samlinger ved UiB.

Studieavgift og finansiering

Utdanningsdirektoratet dekker studieavgiften for alle videreutdanningstilbud som inngår i Kompetanse for kvalitet. Dette gjelder også dersom du har fått innvilget støtte til å ta andre videreutdanninger enn de 7 fagtilbudene som er listet opp over. Alle som har fått tilbud om plass må imidlertid selv betale kr 550,- i semesteravgift til Studentsamskipnaden. Du skal ha fått nærmere informasjon om dette i forbindelse med opptak.

Du må også selv dekke utgifter til reise/opphold i forbindelse med studiesamlinger ved UiB, eventuelt få dekket hele/deler av utgiftene til dette etter nærmere avtale med din arbeidsgiver.

NB: Dette gjelder også for søkere som har fått plass via lokalt suppleringsopptak.

Fått støtte til andre videreutdanninger ved UiB?

Dersom du har søkt- og fått støtte via Utdanningsdirektoratet til å ta andre videreutdanninger ved UiB enn de 7 fagtilbudene som er nevnt over, må du i tillegg ha søkt om opptak direkte til UiB, innen søknadsfristen som er oppgitt for det aktuelle studiet. Du har altså ikke automatisk fått studieplass ved UiB, selv om du har fått innvilget stipend/vikarordning. 

Se oversikt over alle videreutdanninger ved UiB og søknadsfrister

Opptakskrav

Les mer under hvert av fagtilbudene for nærmere beskrivelse av nivå og hvilke krav til forkunnskaper som gjelder.

Les mer om hvert studietilbud: