Hjem
Etter- og videreutdanning
Kompetanse for kvalitet

Videreutdanning for lærere

Ved UiB kan du som er lærer ta videreutdanning innen en rekke fagområder. Hovedopptaket for 2019-2020 er nå gjort. Informasjon om videreutdanningstilbudet for 2020-2021 kommer i løpet av høsten.

Ledige plasser på videreutdanning for lærere
Er du lærer og vil bygge på kompetansen din? Universitetet i Bergen har videreutdanningstilbud på deltid, blant annet innen norsk, matematikk, naturfag og spansk.

Universitetet i Bergen har videreutdanningstilbud for lærere innenfor en rekke fagområder. Søknadsprosedyre og opptakskriterier varierer, se under for en oversikt.

Kompetanse for kvalitet

Vi har videreutdanningstilbud innenfor Utdanningsdirektoratets Kompetanse for kvalitet-ordning innen matematikk, naturfag, norsk og spansk. Hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet, med søknadsfrist 1. mars hvert år.

Dersom vi har ledige studieplasser etter at hovedopptaket er gjort, vil disse bli lyst ut. Søkere med godkjent lærerutdanning kan da søke opptak til restplasser direkte til UiB. Søknadsfristen for ledige restplasser studieåret 2019-2020 gikk ut 1. august, og de som har søkt har fått eventuelt tilbud om plass. 

Det blir nytt opptak for studieåret 2020-2021, med ordinær søknadsfrist via Utdanningsdirektoratet innen 1. mars 2020. Informasjon om videreutdanningstilbudene for 2020-2021 vil bli lagt ut på nett i januar 2020. 

Videreutdanningstilbud  

Opptakskrav

Noen av videreutdanningene stiller bestemte krav til faglige forkunnskaper, se under det aktuelle fagtilbudet hvilke krav som gjelder og hva slags dokumentasjon vi krever av deg på at du fyller disse opptakskravene. 

Hvordan er studiene lagt opp? 

Spansk 1 er et rent nettstudium, de øvrige studietilbudene er samlingsbaserte med 3 + 3 samlinger ved UiB, fordelt på høst- og vårsemesteret. 

Alle videreutdanningene går på deltid over ett år/to semestre med oppstart om høsten.

Hvert studietilbud består av to emner á 15 studiepoeng, med ett emne om høsten og ett emne om våren, til sammen 30 studiepoeng.

Du søker opptak til hele studiet samlet, men kan velge å ta bare ett av emnene dersom det passer best for deg. 

Studieavgift og finansiering

Utdanningsdirektoratet dekker studieavgiften for alle videreutdanningstilbud som inngår i Kompetanse for kvalitet.

Alle som får tilbud om studieplass hos oss må imidlertid selv betale kr 550,- i semesteravgift til Sammen - Studentsamskipnaden på Vestlandet. Du får nærmere informasjon om dette i forbindelse med opptak.

Du må også selv dekke utgifter til reise/opphold i forbindelse med studiesamlinger ved UiB, eventuelt få dekket hele/deler av utgiftene til dette etter nærmere avtale med din arbeidsgiver.

NB: Dette gjelder også for søkere som får opptak til ledige restplasser.

 

Ta andre videreutdanninger ved UiB?

Er du interessert i å ta andre videreutdanninger ved UiB enn de videreutdanningene som har opptak gjennom Utdanningsdirektoratet? Se også:

Se også samlet oversikt over alle våre videreutdanninger.

NB: Dersom du ønsker å søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta andre videreutdanninger enn de som omfattes av selve Kompetanse for kvalitet-tilbudet, må du søke om støtte innen 1. mars for kommende studieår, selv om søknadsfristen til selve studiet hos UiB kan være senere. 

Har du spørsmål?

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på på denne siden, eller på informasjonssiden for det enkelte videreutdanningstilbudet i listen over, må du gjerne ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon og oversikt over hvem som kan svare på hva finner du i menyen til høyre.

Se også ofte stilte spørsmål hos Utdanningsdirektoratet.

Les mer om hvert studietilbud: