Hjem
Etter- og videreutdanning
Kompetanse for kvalitet

Videreutdanning for lærere

Fristen for å søke ledige restplasser på videreutdanning for lærere i matematikk, naturfag, norsk og spansk er nå gått ut. Det er fortsatt mulig å søke på videreutdanning innen veiledning for lærere, fristen er 25. august.

Ledige plasser på videreutdanning for lærere
Er du lærer og vil bygge på kompetansen din? Universitetet i Bergen har videreutdanningstilbud på deltid, blant annet innen norsk, matematikk, naturfag og spansk.

Innhold

Universitetet i Bergen har flere videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets Kompetanse for kvalitet-ordning. Vi har også en rekke andre videreutdanninger som er aktuelle for lærere, med andre søknadsfrister. Det er fortsatt mulige å søke på videreutdanningene under, søknadsfristen er 15. august:

Kompetanse for kvalitet - restplasser

Vi har videreutdanningstilbud i matematikk, naturfag, norsk og spansk. Hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet, med søknadsfrist 1. mars hvert år.

Dersom vi har ledige studieplasser etter at hovedopptaket er gjort, vil disse bli lyst ut. Søkere med godkjent lærerutdanning kan da søke opptak til restplasser direkte til UiB. Søknadsfristen for ledige restplasser studieåret 2019-2020 gikk ut 1. august, og de som har søkt har fått eventuelt tilbud om plass. 

Det blir nytt opptak i 2020, for studieåret 2020-2021. Informasjon om nye studietilbud og søknadsfrister vil bli lagt ut på nett i januar 2020. 

Videreutdanningstilbud 2019-2020: 

 

Opptakskrav

Noen av videreutdanningene stiller bestemte krav til faglige forkunnskaper, se under det aktuelle fagtilbudet hvilke krav som gjelder og hva slags dokumentasjon vi krever av deg på at du fyller disse opptakskravene. 

Hvordan er studiene lagt opp? 

Spansk 1 er et rent nettstudium, de øvrige studietilbudene er samlingsbaserte med 3 + 3 samlinger ved UiB, fordelt på høst- og vårsemesteret. 

Alle videreutdanningene går på deltid over ett år/to semestre, med oppstart høsten 2019.

Hvert studietilbud består av to emner á 15 studiepoeng, med ett emne om høsten og ett emne om våren, til sammen 30 studiepoeng.

Du søker opptak til hele studiet samlet, men kan velge å ta bare ett av emnene dersom det passer best for deg. 

Studieavgift og finansiering

Utdanningsdirektoratet dekker studieavgiften for alle videreutdanningstilbud som inngår i Kompetanse for kvalitet.

Alle som får tilbud om studieplass hos oss må imidlertid selv betale kr 550,- i semesteravgift til Sammen - Studentsamskipnaden på Vestlandet. Du får nærmere informasjon om dette i forbindelse med opptak.

Du må også selv dekke utgifter til reise/opphold i forbindelse med studiesamlinger ved UiB, eventuelt få dekket hele/deler av utgiftene til dette etter nærmere avtale med din arbeidsgiver.

NB: Dette gjelder også for søkere som får opptak til ledige restplasser.

Støtte til å ta andre videreutdanninger ved UiB?

Er du mer interessert i å ta andre videreutdanninger ved UiB enn disse 7 fagtilbudene som er forhåndsfinansiert av Utdanningsdirektoratet? Se oversikt over alle våre videreutdanninger.

Fristen for å søke Utdanningsdirektoratet om støtte til andre videreutdanninger er 1. mars hvert år.  

Har du spørsmål?

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på på denne siden, eller på informasjonssiden for det enkelte videreutdanningstilbudet i listen over, må du gjerne ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon og oversikt over hvem som kan svare på hva finner du i menyen til høyre.

Se også ofte stilte spørsmål hos Utdanningsdirektoratet.

Les mer om hvert studietilbud: