Hjem

Etter- og videreutdanning

Videreutdanning for lærere

Kompetanse for kvalitet 2018-2019

Vi har fortsatt ledige plasser på videreutdanning for lærere i matematikk, naturfag, norsk og spansk og åpner nå for suppleringsopptak. Les mer om fagtilbudene og søk opptak direkte til UiB innen 29. juli.

evu_for_laerere_smal_versjon.jpg

Ledige plasser på videreutdanning for lærere

Kompetanse for kvalitet 2018-2019 - suppleringsopptak

Universitetet i Bergen tilbyr videreutdanning for lærere i matematikk, naturfag, norsk og spansk studieåret 2018-2019.

Hovedopptaket via Utdanningsdirektoratet er nå gjort, og vi har åpnet for suppleringsopptak til ledige plasser, med søknad direkte til UiB. 

Søknadsfrist 29. juli. 

Vi vil kunne ta opp lærere/søkere med godkjent lærerutdanning helt frem til studiestart. 

Organisering

Hvert studietilbod er på 30 studiepoeng og består av to emner à 15 studiepoeng. Det første emnet går om høsten og det neste emnet om våren. Spansk 1 er et rent nettstudium, de øvrige studietilbudene er samlingsbaserte med 3 + 3 samlinger ved UiB.

Studieavgift og finansiering

Utdanningsdirektoratet dekker studieavgiften for alle videreutdanningstilbud som inngår i Kompetanse for kvalitet. Dette gjelder også dersom du får innvilget støtte til å ta andre videreutdanninger enn de 7 fagtilbudene som er listet opp over. Alle som får tilbud om plass må imidlertid selv betale kr 550,- i semesteravgift til Studentsamskipnaden. Du får nærmere informasjon om dette i forbindelse med eventuelt opptak.

Du må også selv dekke utgifter til reise/opphold i forbindelse med studiesamlinger ved UiB, eventuelt få dekket hele/deler av utgiftene til dette etter nærmere avtale med din arbeidsgiver.

NB: Dette gjelder også for søkere som får plass via lokalt suppleringsopptak

Fått støtte til andre videreutdanninger ved UiB?

Dersom du har søkt- og fått støtte via Utdanningsdirektoratet til å ta andre videreutdanninger ved UiB enn de 7 fagtilbudene som er nevnt over, må du i tillegg søke om opptak direkte til UiB, innen søknadsfristen som er oppgitt for det aktuelle studiet. Du har altså ikke automatisk fått studieplass ved UiB, selv om du har fått innvilget stipend/vikarordning. 

Se oversikt over alle videreutdanninger ved UiB og søknadsfrister

Opptakskrav

Les mer under hvert av fagtilbudene for nærmere beskrivelse av nivå og hvilke krav til forkunnskaper som gjelder.

Les mer om hvert studietilbud: