Hjem
Etter- og videreutdanning
Nyhet

Skal lede Kontor for etter- og videreutdanning

Ann Margret Hauknes er nytilsatt daglig leder ved Kontor for etter- og videreutdanning. Hun har ambisjoner om å koble arbeids- og samfunnsliv tettere på etter- og videreutdanningsvirksomheten ved UiB.

Ann Margret Hauknes
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Først av alt, gratulerer med ny jobb!

- Takk for det. Det er en spennende utfordring. Jeg startet ved kontoret så smått rett før ferien i juni men har fra august av formelt sett overtatt ansvaret etter Ingvild Greve som nå går over til sin egentlige jobb ved SA etter å ha fungert som leder her de siste to årene.

Du har en variert yrkesbakgrunn, både fra andre deler av UiB og ikke minst utenfor. Hva er den viktigste kompetansen og erfaringen du vil trekke med deg inn i arbeidet med etter- og videreutdanning ved UiB?

- Jeg tror egentlig den blandede kompetansen og erfaringen jeg har er det som er styrken min inn i denne jobben. Stillingen som daglig leder for Kontor for etter- og videreutdanning må slik jeg ser det ha hovedfokus på å bidra til å aktivt koble arbeids- og samfunnsliv til det forskningsbaserte EVU-tilbudet som Universitet i Bergen tilbyr allerede, og ikke minst kan ha et større potensiale for å kunne tilby fremover. Jeg kjenner universitetet noenlunde godt innenfra men har samtidig jobbet mest utenfor, med ulike aktører og i ulike sektorer. Siden jeg har jobbet mye som rådgiver og med prosjektledelse har jeg vært innom mange ulike fagområder og miljø i organisasjoner, offentlig sektor og næringsliv i tillegg til UH sektoren. Dette tror jeg er nyttig i EVU-arbeidet som skal favne såvidt bredt.

Ny handlingsplan for etter- og videreutdanning

Universitetsstyret vedtok ny handlingsplan for etter- og videreutdanningsvirksomheten ved UiB tidligere i vår. Hva blir det viktigste å ta tak i her?

-  EVU-kontoret har i første omgang tatt et ansvar for å lansere planen. Dette ble gjort på vårt halvårlige EVU-forum i juni overfor fakultetenes EVU-kontakter, studiesjefer og andre deltakere. Den er deretter distribuert bredt på UiB.  Vi fortsetter forankringsarbeidet i fagmiljøene nå fremover slik at vi kan få en samlet kraft i forhold til iverksettingen av denne. 

Handlingsplanen definerer fire innsatsområder:  UiB satser på skolen, UiB satser på offentlig sektor og organisasjoner i arbeidslivet, UiB skal tilby EVU innen UiBs strategiske profilområder og UiB skal videreutvikle etterutdanningstilbudet.

- Handlingsplanen må nå operasjonaliseres i konkrete tiltak, og dette må gjøres i tett samarbeid med alle de involverte ved UiB. 
 

Vil ha dialog med arbeidslivet 

I følge den nye handlingsplanen skal UiB bidra til å møte arbeidslivet i Bergen og omegns behov for kompetanseheving, blant annet gjennom samarbeid med fagforeninger og partene i arbeidslivet. Har du noen tanker om hvordan UiB kan bidra her?

- Ja, dette er ett av de fire satsingsområdene og her bør det ligge store muligheter for å videreutvikle UiB sin portefølje. Både når det gjelder videreutdanningstilbud men ikke minst etterutdanningstilbud. I første omgang må vi søke å avdekke kompetansebehovet fra arbeidslivet. Dette tenker jeg er en oppgave vi skal ta fatt på i første omgang og her blir det viktig med et tett samarbeid med Kontor for samfunnskontakt.

- UiB har stor faglig bredde og min rolle blir i hovedsak å kunne bidra til å matche kompetansebehov eksternt med fagmiljøene og eksisterende og mulige EVU-tilbud internt og som sagt bidra til en bedre kobling og dialog rundt dette. UiB kan også bli flinkere til synliggjøre at vi kan tilby kurs og studier på oppdrag fra eksterne og dette ønsker jeg også å prioritere. 
 

- Behov for å spisse EVU-tilbudet

Det er mange konkurrerende tilbydere av kurs og videreutdanning på ulike nivå, både andre universitetet og høyskoler samt private tilbydere. Hva tenker du er UiBs fremste og viktigste konkurransefortrinn, som gjør våre etter- og videreutdanningstilbud attraktive?

- Det er mange tilbydere der ute, det er riktig. Jeg tenker at det fremover blir viktig ikke bare å utvide tilbudet men å spisse profilen på EVU-tilbudene noe mer enn det har vært gjort til nå. Innsatsområdene i handlingsplanen er selvsagt styrende for hva vi skal fokusere på og hvor vi har et potensiale for å utvikle oss. Særlig spennende synes jeg dette med å tilby EVU innen UiB sine strategiske profilområder, utforske mulighetene for tverrfaglige tilbud og satsingen på kunnskapsklynger som omtales i utkastet til ny strategi for UiB. Jeg venter derfor med spenning på at den endelige strategien vedtas nå i høst slik at vi for alvor kan ta fatt på den utfordringen.