Hjem
Etter- og videreutdanning
For oppdragsgivere

Kurs og studier på oppdrag

Har din virksomhet behov for å få skreddersydd kurs eller videreutdanning? Universitetet i Bergen kan levere fleksible kurs og utdanninger innen en rekke fagområder. Ta kontakt med UiB Videre for å diskutere mulighetene.

Kurs og studier på oppdrag
Har dere behov for å få skreddersydd kurs eller studier? UiB Videre formidler kontakt med relevante fagmiljøer.
Foto/ill.:
Illustrasjonsbilde: Colourbox

Universitetet i Bergen er et internasjonalt anerkjent breddeuniversitet, med tung faglig kompetanse innen en rekke fagområder, fordelt på 7 fakulteter. Hvert av fakultetene har spisskompetanse på utvalgte tema innenfor sine prioriterte satsingsområder.

Ta kontakt med daglig leder Ann Margret Hauknes ved UiB Videre for å diskutere muligheter for din virksomhet.

Som oppdragsgiver bestemmer du selv hvordan oppdraget skal utformes, i dialog med UiB. Oppdraget kan organiseres med forelesninger/studiesamlinger ved UiB eller hos oppdragsgiver, tilbys som nettstudium, eller en kombinasjon. Du kan også velge omfang og nivå på utdanningstilbudet. Under følger eksempler på ulike samarbeidsprosjekter.

Eksempler videreutdanning på oppdrag

  Organisasjon og ledelse

  Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap ved UiB holder tre ulike videreutdanningskurs for LO Stat, med tema organisasjonsteori, forvaltningspolitikk og nye organisasjons- og styringsformer i offentlig sektor.

  Studieopplegget er spesielt tilrettelagt for tillitsvalgte, ansatte og ledere i arbeidslivet. Alle kursene går på deltid over 1-2 semester, med en kombinasjon av nettstøttet undervisning og studiesamlinger. 

  Samme institutt samarbeider også med utdanningsselskapet Addisco, som leverer etter- og videreutdanning for medlemmer av Forbundet for ledelse og teknikk, og tilbyr kurs om organisasjon og ledelse av teknologibedrifter.

  Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap arrangerer også kurs i Arbeidslivsstudier for Norsk Sykepleierforbund.

  Les mer om kursinnhold: 

  Kontaktpersoner ved UiB:

  Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap: 

  Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap:

  Jus

  Juridisk fakultet samarbeider også med Addisco om et innføringskurs i jus, som skal gi oversikt over aktuelt lovverk og sentrale juridiske problemstillinger. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium over 1 semester, med nettundervisning i kombinasjon med to studiesamlinger ved UiB. For Fylkesmannen i Sogn og Fjordane holdes kurs innføringskurs i forvaltningsrett for saksbehandlere. 

  Kontaktperson juridisk fakultet:

  Psykologi

  Psykologisk fakultet arrangerer videreutdanningskurset  PSYK603 Organisasjonspsykologi for Addisco.

  Fakultetet har tidligere også kunnet tilby kurs i Personalpsykologi og Motivasjonspsykologi. 

  Kontaktperson psykologisk fakultet: 

  Etter- og videreutdanning for lærere

  Norske universiteteter og høgskoler konkurrerer hvert år om å få tildelt videreutdanningstilbud for lærere gjennom den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet. Utdanningsdirektoratet spesifiserer faglig innhold og rammer for hvert av tilbudene, og står for finanseringen. 

  Universitetet i Bergen tilbyr videreutdanning for lærere innen blant annet matematikk, naturfag, norsk og spansk. Tilbudene er rettet mot lærere på ungdomstrinn og i videregående skole. 

  Kontaktperson UiB Videre:

  Kortere kurs uten studiepoeng

  Universitetet i Bergen kan også levere skreddersydde kurs som ikke gir formell kompetanse i form av studiepoeng. Slik etterutdanning kan være organisert som enkeltkurs eller kursrekker med ulikt omfang og varighet, alt etter hva du som oppdragsgiver ønsker og har behov for. 

  Norsk som andrespråk for vgs-lærere

  Hordaland fylkeskommune har avtale med Institutt for lingvistiske-, litterære- og estetiske studier om en kursrekke i norsk som andrespråk for lærere som underviser ved videregående skoler i fylket. Kursrekken er lagt opp med fire todagers samlinger ved UiB, og skal gi lærere som underviser minoritetsspråklige elever bedre kunnskaper om andrespråkspedagogikk og norsk som andrespråk. 

  Kontaktpersoner ved UiB:

  Ann Margret Hauknes
  Ann-Kristin Helland Gujord