Hjem

Etter- og videreutdanning

Nettbasert videreutdanning ved UiB

Her finner du en oversikt over alle nettbaserte videreutdanninger ved Universitetet i Bergen. Noen studier har kun nettundervisning, mens andre har studiesamlinger ved UiB i tillegg til nettundervisningen.

Nettbaserte vidareutdanningskurs ved UiB
Nettbasert videreutdanning gir deg fleksibilitet og mulighet til å studere hvor som helst og når det passer for deg.

Videreutdanningene ved Universitetet i Bergen er organisert på ulike måter. Noen studier er basert på studiesamlinger ved UiB, andre med en kombinasjon av studiesamlinger og undervisning på nett, mens noen er rene nettstudier. Her finner du en oversikt over alle nettbaserte videreutdanninger som gir studiepoeng.

Du kan også ta kortere nettkurs som ikke gir studiepoeng, les mer om disse her: 
Kurs og etterutdanning

Kursoversikt

* Disse kursene arrangerer en eller flere studiesamlinger ved UiB i tillegg til den nettbaserte undervisningen. Disse er ikke obligatoriske.
** Disse kursene har krav om obligatorisk 2-dagerssamling ved UiB ved kursstart, ellers nettundervisning.

*** Videreutdanning i spansk for lærere - 30 studiepoeng. Del 1 går høsten 2018, del 2 går våren 2019.