Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for museumssektoren

Vil senke terskelen for forskning i museene

- Norske museer har gått gjennom store forandringer de siste 10 åra. Vi bør ha selvrefleksjon på dette, og blant annet forske mer på egen virksomhet, sier Helle Vangen Stuedal. Hun har tatt videreutdanning ved UiB for å lære mer om forskning og vitenskapelig publisering av forskningsarbeid i museer.

Studenter på videreutdanningskurset Vitenskapelig publisering for museumsansatte våren 2016
Vil lære mer om forskning og publisering: Bak fra venstre Sondre Brandsæter Hvam, Torstein Johnsrud, Simen Lunøe Sætre, Erik Rønning Bergsagel og Helle Vangen Stuedal. Foran fra venstre Susanne Grina Lange og Maja Leonardsen Musum.
Foto/ill.:
Marianne Lundanes

Hovedinnhold

Helle er arkeolog og jobber til daglig ved Bergkunstmuseet, som er et prosjekt under Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Høsten 2015 tok hun videreutdanningskurset  Å forske i og på museum, og fortsetter våren 2016 på kurset Vitenskapelig publisering for museumsansatte .

Medstudent Maja Leonardsen Musum er enig i at forskning og publisering viktig for museene.

- Forskning og publisering kan bidra til å heve kvaliteten på museene, sier Maja, som jobber med formidling ved Randsfjordmuseene og vil forske på folkemuseenes rolle i samfunnet.

- Mange av de store museene har ansatte i forskningsstillinger, men det er viktig at også de mindre museene spredt utover landet blir stimulert til å bidra med forskning, sier Maja, som er glad for at hun i likhet med Helle har fått muligheten å delta på begge kursene.

 - Det er veldig fint å få støtte til hele prosessen, fra en vill ide frem til vitenskapelig publisering, sier hun.

Lavere terskel for å forske

Susanne Grina Lange fra Norsk Industriarbeidermuseum ble oppfordret til å søke kurset og sier at hennes arbeidsgiver gjerne vil prioritere forskning. Hun tror i likhet med Maja at videreutdanningskurs som er såpass kortvarige som museumskursene her ved UiB kan bidra til å gjøre det enklere for flere museer å legge til rette for forskningsarbeid.

- Kortere kurs som dette gir et signal om at forskningsprosjekter ikke behøver å være så omfattende, og kanskje senke terskelen for å sette i gang, tror Susanne, som skal skrive om arbeiderportretter av kunstneren Terje Bergstad.

Fleksibelt kursopplegg

- Det er dessuten veldig bra at utdanningstilbudet er delt opp i to separate kurs, sier Helle Stuedal.

- Om man ikke er klar for å gå rett på vitenskapelige publisering kan man jo eventuelt bare vente et år, sier hun, som selv har flere prosjekter gående, blant annet et bokkapittel om Værnes middelalderkirke.

Flere av de andre kursdeltakerne vurderer også å søke på kurset Å forske i og på museum til høsten, da med nye forskningsprosjekter.

Vil du vite mer?

Les også hva studentene som tok Å forske i og på museum høsten 2015 mener om studiet, og les reportasjen i Museumsnytt 1-2016: - Forskning er ikke noe hokus pokus