Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanningskurs for helsepersonell

Ultralyd av muskelskjelettsystemet

Hvordan kan helsepersonell bruke og forstå diagnostisk ultralyd i behandling av pasienter med muskelskjelettplager? Videreutdanningskurs i to moduler for behandlere med primærkontaktstatus. Søknadsfristen for Modul 1 høsten 2021 nå gått ut.

Videreutdanningskurs i ultralyd av muskelskjelettsystemet
Videreutdanningskursene i ultralyd retter seg mot manuellterapeuter, leger, kiropraktorer og andre helsepersonellgrupper som undersøker og behandler pasienter med muskelskjelettplager.
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Ultralyd av muskelskjelettsystemet er et videreutdanningstilbud som består av to kursmoduler, hver på 15 studiepoeng. Kursene retter seg mot manuellterapeuter, leger, kiropraktorer og andre helsepersonellgrupper som undersøker og behandler pasienter med muskelskjelettplager.

Studieplan for begge kursmoduler er bygd opp etter anbefaling fra EFSUMB (EFSUM competency requirements for rheumatologists who perform musculoskeletal ultrasound, Level 1). Kurset tilsvarer Postgraduate Certificate in Ultrasonography ved University of East London, som er akkreditert av den engelske radiologi- og allmennlegeforeningen.

Modul 1

Modul 1 går i høstsemesteret, hvor deltakerne skal få innføring i ultralydfysikk og bruk av ultralydapparatet, samt få trening i ultralydskanning. Undervisningen blir gitt i løpet av 2 samlinger, hver på 2 dager, ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB.

Neste kurs starter høsten 2021.

1. samling16. - 17. september 
2. samling27. - 29. oktober
Praktisk eksamen3. desember

Les mer om Modul 1

Modul 2

Modul 2 går i vårsemesteret, og bygger på kunnskap og ferdigheter som deltakerne har tilegnet seg i løpet av Modul 1. Opptak til Modul 2 forutsetter gjennomført og bestått Modul 1. Denne modulen består av ett todagers seminar ved Westfield Anatomy Department, Queen Mary University i London, i tillegg til videreutvikling av praktiske ferdigheter under veiledning av mentor. 

Modul 2 våren 2020 ble utsatt pga koronasituasjonen. Kurset gjennomføres i stedet våren 2021, med samme deltakere som var påmeldt våren 2020. Neste opptak vil da etter planen bli høsten 2021, for kursstart i januar 2022. Mer informasjon kommer. 

Les mer om Modul 2