Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanningskurs for helsepersonell

Ultralyd av muskelskjelettsystemet

Hvordan kan helsepersonell bruke og forstå diagnostisk ultralyd i behandling av pasienter med muskelskjelettplager? Videreutdanningskurs i to moduler for behandlere med primærkontaktstatus. Det blir ikke oppstart av nye kurs i 2022.

Videreutdanningskurs i ultralyd av muskelskjelettsystemet
Videreutdanningskursene i ultralyd retter seg mot manuellterapeuter, leger, kiropraktorer og andre helsepersonellgrupper som undersøker og behandler pasienter med muskelskjelettplager.
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Ultralyd av muskelskjelettsystemet er et videreutdanningstilbud som består av to kursmoduler, hver på 15 studiepoeng. Kursene retter seg mot manuellterapeuter, leger, kiropraktorer og andre helsepersonellgrupper som undersøker og behandler pasienter med muskelskjelettplager.

Studieplan for begge kursmoduler er bygd opp etter anbefaling fra EFSUMB (EFSUM competency requirements for rheumatologists who perform musculoskeletal ultrasound, Level 1). Kurset tilsvarer Postgraduate Certificate in Ultrasonography ved University of East London, som er akkreditert av den engelske radiologi- og allmennlegeforeningen.

Modul 1

Modul 1 går normalt i høstsemesteret, hvor deltakerne skal få innføring i ultralydfysikk og bruk av ultralydapparatet, samt få trening i ultralydskanning. Undervisningen blir gitt i løpet av 2 samlinger, hver på 2 dager, ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB. 

Merk: Det blir ikke oppstart av denne modulen høsten 2022. Det er heller ikke besluttet når det eventuelt skal gå neste gang. 

Les mer om Modul 1

Modul 2

Modul 2 går normalt i vårsemesteret, og bygger på kunnskap og ferdigheter som deltakerne har tilegnet seg i løpet av Modul 1. Opptak til Modul 2 forutsetter gjennomført og bestått Modul 1. Denne modulen består av ett todagers seminar ved Westfield Anatomy Department, Queen Mary University i London, i tillegg til videreutvikling av praktiske ferdigheter under veiledning av mentor. 

Les mer om Modul 2