Hjem
Etter- og videreutdanning

Ta master på deltid

Har du noen års yrkeserfaring og ønsker deg faglig fordypning på masternivå? Ved Universitetet i Bergen kan du ta erfaringsbasert master på deltid innen flere fagområder. Du kan ta emner enkeltvis eller sette sammen til full mastergrad.

Ta masterprogram på deltid ved UiB
Universitetet i Bergen har flere fleksible masterprogram som kan tas på deltid ved siden av jobb.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Executive master i kommunal ledelse

UiB har utviklet et tverrfaglig masterprogram skreddersydd for deg som er- eller ønsker å bli leder i kommunal sektor. 

Masterprogrammet trekker inn juridiske, samfunnsøkonomiske, statsvitenskapelige og psykologiske perspektiver på aktuelle problemstillinger og utfordringer som er særlig knyttet til ledelse i kommunal sektor. 

Programmet består av tre frittstående emner og en avsluttende masteroppgave. Løpende opptak til enkeltemner med oppstart høsten 2023

Les mer om Executive master i kommunal ledelse

Erfaringsbasert master i Operativ ledelse og myndighetsutøvelse

Dette masterprogrammet er rettet mot deg som har erfaring fra operativ virksomhet i ulike organisasjoner og/eller offentlige etater som driver med myndighetsutøvelse. Operativ ledelse og myndighetsutøvelse kjennetegnes ofte av et komplisert situasjonsbilde der plan møter virkelighet. Beslutninger må treffes under tidspress og krever avveininger mellom politiske, rettslige, organisatoriske og menneskelige faktorer. Ledelse i en slik kontekst krever en sammensatt kompetanse.

Programmet består av fem frittstående emner (hvert på 10 studiepoeng) samt et praksisemne (10 studiepoeng) der studentene gjennomfører veiledet praksis ved egen arbeidsplass eller i en annen organisasjon med operativ virksomhet. Programmet avsluttes med en masteroppgave med et omfang på 30 studiepoeng. 

Løpende opptak til enkeltemner med oppstart høsten 2023.

Les mer om masterprogrammet i Operativ ledelse og myndighetsutøvelse

Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbetring og helseøkonomi

Dette masterprogrammet retter seg mot deg som har høyere utdanning samt yrkeserfaring fra helsesektoren, og som ønsker mer kunnskap om sentrale ledelsesutfordringer i helsesektoren.

Programmet består av tre selvstendige emner og en masteroppgave. Hvert emne kan tas enkeltvis, dersom du ikke ønsker å ta hele masterprogrammet. Hele programmet er lagt opp som et deltidsstudium med ukesamlinger i Bergen.

  • Neste søknadsfrist enkeltemner: 20. april 2023
  • Neste søknadsfrist masteroppgave: 31. januar 2024 

Les mer om masterprogrammet i helseledelse

Erfaringsbasert master i demokratibygging

Masterprogrammet i demokratibygging skal gi bred innsikt i hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til politisk utvikling, demokrati og menneskerettigheter i ulike stater. Programmet består av 6 selvstendige emner som går vekselvis i høst- eller vårsemesteret, samt en avsluttende masteroppgave.

For å oppnå mastergrad må du velge fire av emnene, inkludert det obligatoriske metodeemnet, samt levere masteroppgave. Hvert av emnene kan også tas enkeltvis

Noen av emnene er heldigitale, mens andre emner har fysiske samlinger ved UiB. På noen av emnene kan du dessuten velge om du vil delta på fysiske samlinger eller følge disse digitalt. 

Løpende opptak til enkeltemner med oppstart høsten 2023.

Les mer om masterprogrammet i demokratibygging

Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i engelsk, norsk eller matematikk

Masterprogrammet i undervisning er et deltidsstudium over 4 år skal videreutdanne allmennlærere for undervisningsoppgaver på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole. Du kan velge mellom fordypning i engelsk, norsk eller matematikk. Undervisningen foregår dels ved UiB, dels som nettundervisning.

Masterprogrammet har opptak via Søknadsweb. Søknadsfrist i april hvert år.

Les mer om erfaringsbasert master i undervisning

Kommende masterprogrammer

Nye erfaringsbaserte masterprogrammer er under utvikling, mer informasjon kommer:

  • Master i krisepsykologi
  • Master i offentlig forvaltning