Hjem
Etter- og videreutdanning

Videreutdanning for helsesektoren

Våre videreutdanninger rettet mot helsesektoren spenner fra enkeltkurs til fullt masterprogram. All undervisning foregår på deltid og kan kombineres med jobb.

Videreutdanning for helsesektoren
Universitetet i Bergen har videreutdanningstilbud for deg som jobber i helsesektoren og ønsker mer kompetanse ved siden av jobb.
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Masterprogram i helseledelse

Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er en bred lederutdanning på deltid, som består av tre frittstående kurs á 20 studiepoeng og en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng. Det er separat opptak til hvert kurs og du velger selv om du vil ta ett eller flere kurs. Dersom du vil oppnå full mastergrad må du ta alle tre kursene pluss skrive en avsluttende masteroppgave. 

Sentrale tema:

  • Ledelse, kommunikasjon og samhandling 
  • Måling, vurdering og sikring av tjenestekvalitet
  • Kvalitetsutviklingsprosesser
  • Økonomistyring og virksomhetsplanlegging
  • Prioritering og effektivisering

Les mer om masterprogrammet i helseledelse 

Helseinformatikk 

Helseinformatikk er et nytt videreutdanningskurs som skal gi klinikere og andre som jobber med e-helse ferdigheter og kompetanse til å kunne delta i IKT-prosjekter og IKT-relatert utviklingsarbeid i helsesektoren. Kurset er utviklet i samarbeid med Helse Bergen og retter seg mot ansatte i helsesektoren med helsefaglig- eller IKT-faglig grunnutdanning på bachelornivå med minst 2 års relevant yrkespraksis. 

Sentrale tema:

  • Grunnleggende faguttrykk innenfor IT
  • Sammenhenger og organisering innenfor helseinformatikkområdet
  • Relevansen av riktig planlegging av IT-løsninger
  • Hvordan IT-løsninger kan benyttes i kvalitetsforbedring
  • Vurdering av risiko

Les mer om Helseinformatikk 

Muskelskjelett-kurs for helsepersonell

Vi har en rekke kortere kurs for offentlig godkjente helsepersonellgrupper som behandler pasienter med muskelskjelettplager. Se oversikt over våre muskelskjelett-kurs

Andre videreutdanninger

Vi har også andre videreutdanningstilbud på deltid, som er aktuelle for ulike grupper helsepersonell. Les mer om disse fagtilbudene på de respektive fagsidene: