Hjem

Etter- og videreutdanning

Videreutdanning for helsesektoren

Jobber du i helsesektoren og ønsker deg mer kunnskap og kompetanse? Våre videreutdanninger rettet mot helsesektoren spenner fra kortere enkeltkurs til fullt masterprogram. All undervisning foregår på deltid og kan kombineres med jobb.

Videreutdanning for helsesektoren
Universitetet i Bergen har videreutdanningstilbud for deg som jobber i helsesektoren og ønsker mer kompetanse.

Masterprogram i helseledelse

Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi består av tre frittstående kurs og en masteroppgave. Du velger selv om du vil ta ett eller flere kurs, eller ta alle tre kurs pluss masteroppgave og oppnå full mastergrad. Opptak til kurs i juni hvert år, og nytt opptak til masteroppgaven i januar. 

Helseinformatikk - NYTT!

Helseinformatikk er et nytt videreutdanningskurs som skal gi deltakerne ferdigheter og kompetanse til å kunne delta i IKT-prosjekter og IKT-relatert utviklingsarbeid i helsesektoren. Kurset er utviklet i samarbeid med Helse Bergen og retter seg mot ansatte i helsesektoren med helsefaglig- eller IKT-faglig grunnutdanning på bachelornivå med minst 2 års relevant yrkespraksis. 

Muskelskjelett - kurs for helsepersonell

UiB tilbyr flere ulike videreutdanningskurs for manuellterapeuter og andre offentlig godkjente helsepersonellgrupper som behandler pasienter med muskelskjelettplager. Les mer om videreutdanningene i muskelskjelett og se når de ulike kursene går, eller se kurssidene for hvert enkelt kurs under:

Andre videreutdanninger

Vi har også andre videreutdanningstilbud på deltid, som er aktuelle for ulike grupper helsepersonell. Les mer om disse fagtilbudene på de respektive fagsidene: