Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning

Helseledelse og Helseinformatikk 2020-2021

UiB har samlingsbaserte videreutdanninger på deltid for deg med lederstillinger i helsetjenesten. Nytt opptak til våre kurs i helseledelse, kvalitetsforbedring, helseøkonomi og helseinformatikk i juni, for oppstart høsten 2020.

Samlingsbaserte videreutdanninger for ansatte i helsetjenesten
Universitetet i Bergen har videreutdanninger på deltid for deg som jobber i helsesektoren og ønsker mer kompetanse ved siden av jobb.
Foto/ill.:
Colourbox

Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er en bred lederutdanning på deltid, som består av tre frittstående kurs á 20 studiepoeng og en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng. Det er separat opptak til hvert kurs, neste søknadsfrist er 1. juni, for studieåret 2020-2021.

Hvert kurs går på deltid over en periode på ca 6 mnd fra september til februar/mars, og består av til sammen 4 ukesamlinger ved Universitetet i Bergen.

Sentrale tema:

 • Ledelse, kommunikasjon og samhandling 
 • Måling, vurdering og sikring av tjenestekvalitet
 • Kvalitetsutviklingsprosesser
 • Økonomistyring og virksomhetsplanlegging
 • Prioritering og effektivisering

Les mer om hvert av de tre enkeltkursene og søk plass via kurssidene under: 

 

Helseinformatikk 

Helseinformatikk er et samlingsbasert deltidsstudium som retter seg mot ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten som trenger kompetanse i å bygge opp, implementere, organisere og lede bruken av teknologi i helsetjenesten.

Kurset er utviklet i samarbeid med Helse Bergen og retter seg mot ansatte i helsesektoren med helsefaglig- eller IKT-faglig grunnutdanning på bachelornivå med minst 2 års relevant yrkespraksis. 

Sentrale tema:

 • Grunnleggende faguttrykk innenfor IT
 • Innføring i nasjonale prioriteringer, lovverk og grunnleggende IKT-strukturer
 • Tekonologiforståelse, informasjonssikkerhet og virksomhetsarkitektur
 • Brukersentrert prosjektmetodikk
 • Strukturering og utveksling av klinisk informasjon
 • Hvordan IT-løsninger kan brukes i kvalitetsforbedring
 • Vurdering av risiko

Les mer og søk plass her:

 

Korona: Muligheter for digital undervisning/fjernundervisning

Vi planlegger for fysiske samlinger på UiBs campus fra høsten av, men tar forbehold om at i hvert fall de første samlingene kan bli gjennomført digitalt dersom koronasituasjonen fortsatt tilsier det. Mer informasjon om dette kan du få ved å kontakte Institutt for global helse og samfunnsmedisin, se kontaktinformasjon i menyen til høyre.