Hjem

Universitetet i Bergen

Etter- og videreutdanning

Finn kurs for etter- og videreutdanning

Filtrer på høst og vår

Arabisk

Har du lyst til å lære deg arabisk? Ved UiB kan du ta nettkurs på deltid i arabisk språk og kultur. Innføringskurset går i høstsemesteret og påbygningskurset i vårsemesteret.

Demokratibygging

Masterprogrammet i demokratibygging skal gi innsikt i hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til politisk utvikling, demokrati og menneskerettigheter i ulike stater. Studiet går på deltid med helgesamlinger ved UiB, og du velger selv om du vil ta enkeltkurs eller hele mastergraden.

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon

Hvordan kan flerkulturell forståelse bidra til god kommunikasjon i møte med flyktninger og innvandrere i helsevesenet, barnevernet, mottakssektoren og arbeidslivet forøvrig? Deltidsstudium ved UiB over ett semester, neste gang våren 2019.

Forskning i og på museum

Universitetet i Bergen har i samarbeid med Norges Museumsforbund utvikla to vidareutdanningskurs for museumstilsette som skal gje kompetanse i å planlegge sjølvstendige forskingsprosjekt og øving i vitskapleg publisering.

Franskkurs: Studieforberedende sommerkurs i Caen

Skal du studere i Frankrike? Ta intensivt sommerkurs i fransk ved det fransk-norske studiesenteret i Caen og bli bedre rustet til å studere ved et fransk universitet.

GeoGebra for lærere

Matematisk institutt ved UiB tilbyr to samlingsbaserte videreutdanningskurs i GeoGebra for lærere på ungdomstrinnet og i videregående skole. Kursene skal gi solid kompetanse i bruk av GeoGebra som undervisnings- og læringsverktøy.

Geografi, ressursforvaltning og samfunnsplanlegging

Jobber du med samfunnsplanlegging eller ressursforvaltning og ønsker deg mer kunnskap om økonomisk globalisering, miljø og bærekraftig utvikling? Ved Institutt for geografi kan du ta videreutdanningskurs på deltid.

Helseinformatikk

Helseinformatikk er et nytt videreutdanningskurs på deltid for klinikere og andre som jobber med e-helse. Kurset skal gi økt innsikt i oppbygging- og organisering av helse-IKT og gi kompetanse til å delta i IKT-utviklingsprosjekter i ulike deler av helsesektoren.

Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er en bred lederutdanning på deltid for deg som jobber i helsesektoren. Velg mellom enkeltkurs eller fullt masterprogram.

Hermod: Kommunikasjon i forskning, kultur og forvaltning

Hvordan jobbe strategisk med kommunikasjon innenfor forskning, kultur og forvaltning? Deltidsstudium med samlinger ved UiB, nytt opptak høsten 2018.

Kinesisk

Har du lyst til å lære deg kinesisk? Ved UiB kan du ta nettstudier på deltid i kinesisk/moderne mandarin. Nybegynnerkurset går i høstsemesteret og påbygningskurset går i vårsemesteret.

Muskelskjelett - videreutdanningskurs

UiB har tilbud om videreutdanningskurs på deltid for offentlig godkjent helsepersonell som behandler pasienter med muskelskjelettplager.

Nordisk språk og litteratur - Fjernord

Har du lyst til å jobbe som norsklærer, eller med språk- og litteratur i andre sammenhenger? Ved Universitetet i Bergen kan du ta nordisk språk og litteratur som nettstudium på deltid. Velg mellom enkeltemner, eller ta fullt årsstudium.

Norsk som andrespråk - Prisme

Prismestudiet rettar seg mot deg som underviser i norsk språk for barn eller vaksne med eit anna morsmål, eller som vil kvalifisere deg for slik undervisning i skulen eller i vaksenopplæringa. Studiet består av eitt emne om hausten, og to parallelle emner i vårsemesteret.

Pedagogikk og psykologi

Det psykologiske fakultet tilbyr flere ulike videreutdanningskurs innen fagområdene pedagogikk og psykologi. Alle kurs går på deltid og er tilpasset deg som er i jobb.

Spansk 1 - nettstudium for lærere 5. - 10. trinn

Spansk 1 er et nettbasert videreutdanningstilbud på deltid for lærere som underviser- eller ønsker undervisningskompetanse i spansk for 5. - 10. trinn. Hovedopptak og suppleringsopptak er nå gjort. Neste opptak blir våren 2019.

Spansk språk, kultur og litteratur - nettspansk

Nettspansk ved Universitetet i Bergen består av sju frittstående kurs i spansk språk, litteratur og kultur, med hovedvekt på Latin-Amerika. Nye kurs starter våren 2019, søknadsfrist i desember.

Undervisning i kontroversielle tema - historie og religion fagdidaktikk

Kva er kontroversielle tema i historie- og religionsundervisning? Kvifor vert tema kontroversielle og korleis kan du som lærar handtere dette i undervisninga? Nytt vidareutdanningskurs på deltid startar ved UiB hausten 2018.

Velferdsstaten og det flerkulturelle Norge

Hvordan opplever flyktninger og migranter fra ulike land møtet med den norske velferdsstaten? Hvordan kan økt forståelse for mekanismer bak sosial ulikhet bidra til bedre velferdstjenester? Nytt videreutdanningskurs starter opp ved UiB høsten 2018. Søknadsfristen er utvidet til 13. august.