Hjem
Etter- og videreutdanning

Videreutdanninger ved UiB

Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget

Er du matematikklærer og vil lære mer om algoritmisk tenking og programmering? Ta videreutdanning på deltid i programmering som læringsfremmende verktøy i matematikkfaget. Fremdeles ledige plasser, siste frist: 15. august.

Arabisk nettstudier

Har du lyst til å lære arabisk? Ved UiB kan du ta nettstudier i arabisk språk og kultur. Innføringsemnet går hver høst og påbygningsemnet hver vår. Åpent for søknader nå!

Arbeidslivets rett

Trenger du mer kunnskap om de viktigste rettsreglene som gjelder i arbeidslivet? Deltidsstudiet Arbeidslivets retter seg mot deg som er leder, tillitsvalgt eller jobber med HR innenfor offentlig eller privat sektor. Emnet går våren 2024.

Avmystifisering av kunstig intelligens

Hva er egentlig kunstig intelligens (AI)? Hva kan vi bruke det til, både generelt og i arbeidet med SMART cities spesielt? Nettbasert emne på deltid, primært for ansatte i renovasjons- og gjenvinningsbransjen.

Bærekraftig utvikling og klimahandling

Hvilke faktorer påvirker klimaet, hva er konsekvensene av klimaendringene og hvilke løsninger finnes? Nettbasert deltidsstudium for lærere og andre interesserte. Søknadsfrist 7. september.

Barn som pårørende

Hvordan kan vi best ivareta barn som pårørende når foreldre eller søsken blir alvorlig syke eller dør? Nettbasert videreutdanning for helsepersonell og andre som møter barn i krise.

CCUS-kurs: CO2 fangst, bruk og lagring

Vil du lære meir om CO2 fangst, -bruk og -lagring? Nettbasert kurs over 10 veker, primært for deg som jobbar innan olje-, gass- eller leverandørindustrien. Søknadsfrist: 18. september, oppstart 25. september.

Dataanalyse og Data science med R

Lære mer om data science, anvendt prediktiv modellering og dataanalyse? Nye nettbaserte emner starter opp ved UiB til høsten. Løpende opptak så lenge vi har ledige plasser.

Demokratibygging

Masterprogrammet i demokratibygging skal gi innsikt i hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til politisk utvikling, demokrati og menneskerettigheter i ulike stater. Velg om du vil ta enkeltemner eller bygge ut til full erfaringsbasert mastergrad. Søknadsfristen for høsten 2023 er nå gått ut og vi tar ikke mot nye søknader.

Differensialdiagnostikk og laboratorieprøver

Kurs i differensialdiagnostikk og laboratorieprøver for deg som er manuellterapeut eller er i gang med manuellterapiutdanning. Neste kurs går i juni/august 2023 og søknadsfristen er gått ut.

Digitalisering i helse

Nyutviklet, nettbasert videreutdanning for deg som skal implementere, organisere eller lede bruken av teknologi i helsetjenesten. Studiet består av fire mindre emner, med oppstart fra og med høsten 2023.

Energiomstilling

Hvordan kan vi bremse klimaendringene gjennom omstilling til fornybare og mer bærekraftige energikilder? Nettstudium på deltid, primært for deg med bakgrunn fra enten maritime næringer eller elektro, automasjons-, kraft- eller fornybarnæringer. Nytt kurs starter høsten 2023, søknadsfrist 27. august.

Engelsk 1, 8. - 13. trinn

Engelsk 1 er et videreutdanningstilbud for deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i engelsk på 8. - 13. trinn. Neste opptak åpner via Utdanningsdirektoratet 1. februar 2024.

Engelsk 2, 8. - 13. trinn

Engelsk 2 er et videreutdanningstilbud deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i engelsk på 8. - 13. trinn. Opptaket for 2023-2024 er nå avsluttet. Neste opptak åpner via Utdanningsdirektoratet 1. februar 2024.

Executive master i kommunal ledelse

UiB har utviklet et nytt tverrfaglig masterprogram skreddersydd for deg som er- eller vil bli leder i kommunal sektor. Alle emner er nå fulle for 2023-2024. Nytt opptak åpner i mars 2024.

Fantastiske data

Data finnes overalt, men hva er data, hvor kommer de fra, og hva kan de brukes til? Nettbasert emnerekke om data og digitalisering starter høsten 2023.

Farmakologi for manuellterapeuter

Er du manuellterapeut og ønsker kunnskap om farmakologi? UiB tilbyr 5 studiepoengsemne, med undervisning ved UiB i to bolker i mars og juni 2023. Mer informasjon om eventuelt neste opptak kommer i løpet av høsten 2023.

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon

Hvordan kan flerkulturell forståelse bidra til god kommunikasjon i møte med flyktninger og innvandrere i helsevesenet, barnevernet, mottakssektoren og arbeidslivet forøvrig? Deltidsstudium ved UiB hvert vårsemester.

Forebygging og avdekking av korrupsjon i næringslivet og offentlig sektor

Hva er korrupsjon? Hvordan oppstår korrupsjon og hvordan kan aktører i offentlige og private virksomheter best forebygge og avdekke mulige straffbare forhold? Nytt kurs starter ved UiB våren 2024.

Forsking og publisering i museum

Korleis utformer vi eit godt forskingsprosjekt i eige museum og formidler funna? Vidareutdanning på deltid skal bidra til å styrke forskings- og publiseringskompetansen i musea. Siste søknadsfrist: 20. august.

Fransk 1, 8. - 13. trinn

Fransk 1 er en nettbasert videreutdanning for deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i fransk på 8. - 13. trinn. Opptaket for 2023-2024 er nå avsluttet. Neste opptak åpner via Utdanningsdirektoratet 1. februar 2024.

Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Har du lederstilling i helsesektoren, eller vil kvalifisere deg for lederoppgaver? Ta enkeltemner eller hel erfaringsbasert master.

Italiensk nettstudier

Lyst til å lære deg italiensk? Ved UiB kan du ta italiensk som nettstudier på deltid. Vi har nå åpnet for søknader til påbygningsemnet våren 2024.

Komplisert sorg: teori og behandling

Hva skiller komplisert sorg fra vanlige sorgreaksjoner, og hvordan kan vi best forebygge- og behandle kompliserte sorgreaksjoner hos barn og voksne? Deltidsstudium over ett semester, neste gang våren 2024.

Kriminalomsorg som læringsarena

Hvordan kan vi skape gode rammer rundt opplæring og utdanning under- og etter soning? Innføringskurset Kriminalomsorg som læringsarena skal gi forskningsbasert og praksisrelatert kunnskap om læring hos vanskeligstilte unge og voksne. Søknadsfrist: 27. august.

Krise- og katastrofepsykologi

Hvordan kan vi forstå og vurdere krise- og katastrofereaksjoner hos mennesker som har opplevd traumatiske hendelser? Nettbasert emne over ett semester høsten 2023. Emnet er fullt.

Law of Armed Conflict, with emphasis on maritime operations

Law of Armed Conflict, with emphasis on maritime operations, is a new 10 ECTS course presenting the central principles of the law and discussing ethical dilemmas and the interplay with general human rights obligations. Still open for applications!

Master i gravejournalistikk

Lyst til å fordype deg i gravejournalistikk, ved siden av jobben som journalist eller redaktør? Ved UiB og Senter for undersøkende journalistikk kan du nå ta masteremner på deltid. Du velger selv om du vil ta enkeltemner eller sette sammen til erfaringsbasert mastergrad.

Master i operativ ledelse og myndighetsutøvelse

Operativ ledelse krever bred innsikt i politiske, rettslige, organisatoriske og menneskelige faktorer som påvirker handlingsrom og grunnlaget for gode beslutninger. UiB tilbyr et tverrfaglig erfaringsbasert masterprogram for deg som er leder, eller ønsker å kvalifisere deg for lederroller i operative virksomheter. Løpende opptak til enkeltemner.

Matematikk 1, 8.-13. trinn

Videreutdanning for deg som skal undervise i matematikk på ungdomstrinn eller i videregående skole. Opptaket for 2023-2024 er nå avsluttet. Neste opptak åpner via Utdanningsdirektoratet 1. februar 2024.

Matematikk 2, 8. - 13. trinn

Matematikk 2 er en videreutdanning primært rettet mot deg som underviser i matematikk i videregående skole. Opptaket for 2023-2024 er nå avsluttet. Neste opptak åpner via Utdanningsdirektoratet 1. februar 2024.

Musikk i forebyggende arbeid med barn og unge

Hva betyr musikk for barns oppvekst og psykiske helse, og hvordan kan vi bruke musikk som verktøy i forebyggende arbeid med barn og unge? Deltidsstudium i to moduler.

Natural Resources Management

Vil du lære mer om forvaltning av naturressurser som for eksempel vannreservoarer, fiskerier, skog eller dyrebesetninger, og lære mer om hvordan produkt- og kvotemarkeder fungerer? Ta engelskspråklig, nettbasert kurs ved UiB. Løpende påmelding.

Nordisk språk og litteratur - Fjernord

Vil du jobbe som norsklærar, eller med språk- og litteratur i andre samanhengar? Ved UiB kan du studere nordisk språk og litteratur som nettstudium på deltid. Søk opptak til vårens emne no!

Norsk 1, 8. - 13. trinn

Norsk 1 retter seg mot deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i norsk på 8. - 13. trinn. Opptaket for 2023-2024 er nå avsluttet. Neste opptak åpner via Utdanningsdirektoratet 1. februar 2024.

Norsk 2, 8. - 13. trinn

Norsk 2 retter seg mot deg som er lærer og ønsker å bygge ut undervisningskompetansen din i norsk på 8. - 13. trinn. Opptaket for 2023-2024 er nå avsluttet. Neste opptak åpner via Utdanningsdirektoratet 1. februar 2024.

Norsk som andrespråk - Prismestudiet

Treng du meir kompetanse i norsk som andrespråk? Ved UiB kan du ta inntil 35 studiepoeng som nettstudium på deltid. Vi har no opna for søknader til emnet som går våren 2024.

Operativ psykologi

Operativ psykologi handler om situasjonsoppfattelse, avgjørelser og atferd i kritiske situasjoner der liv, helse eller grunnleggende verdier er truet. Samlingsbasert videreutdanning ved UiB starter hver høst. Høsten 2023 er nå fullt og vi tar ikke mot nye søknader.

Operativ teamledelse i kriser

Hvordan kan kommunale ledere bidra til å få operative team til å fungere godt i krisesituasjoner hvor liv, helse eller grunnleggende verdier er truet? Operativ teamledelse i kriser er et frittstående emne som også inngår i masterprogrammet Executive master i kommunal ledelse. Emnet er fullt for 2023-2024.

Radiologi for manuellterapeuter

Intensivt grunnkurs i radiologi med fokus på nerve-, muskel- og skjelettradiologi for deg som er- eller utdanner deg til manuellterapeut.

Resirkulering i akvakultur (RAS)

Lær mer om biologiske, miljømessige og teknologiske prosesser i fiskeoppdrett ved bruk av resirkulering. Enkeltemne med intensiv undervisning over en uke i september.

Rettslig, politisk og økonomisk handlingsrom for kommunale ledere

Hvilket handlingsrom har du som leder i en kommune eller fylkeskommune og hvordan kan du utnytte dette til å drifte, fornye og forbedre komplekse offentlige organisasjoner i en tid med store forandringer? Rettslig, politisk og økonomisk handlingsrom for kommunale ledere er ett av tre emner i Executive master i kommunal ledelse.

Rolleforståelse for kommunale ledere

Rolleforståelse for kommunale ledere er et emne som inngår i Executive master i kommunal ledelse. Emnet skal gi dypere innsikt i forholdet mellom politisk- og administrativ ledelse i kommuner og fylkeskommuner. Emnet er fullt for 2023-2024. Nytt opptak åpner i mars 2024.

Samfunnsplanlegging og rolleforståelse i komplekse plansituasjoner

Jobber du med offentlige planprosesser og ønsker bedre kompetanse på strategiske grep og metoder i samfunnsplanlegging? Nettbasert videreutdanning i regi av Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder og NTNU. Fremdeles ledige plasser!

Sorg: Forståelse, støtte og tiltak

Hva er naturlige sorgreaksjoner hos barn og voksne, og hvordan kan støtteapparatet rundt bidra til at sorgrammede mestrer situasjonen og unngår kompliserte sorgreaksjoner? Nettbasert videreutdanning for helsepersonell og andre som møter mennesker i sorg. Søknadsfrist 24. august.

Spansk 1, 5. - 10. trinn - nettstudium

Spansk 1 er en nettbasert videreutdanning for deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i spansk på 5. - 10. trinn. Opptaket for 2023-2024 er nå avsluttet. Neste opptak åpner via Utdanningsdirektoratet 1. februar 2024.

Spansk nettstudier

Lyst til å studere spansk via nett? Ved UiB kan du velge mellom flere enkeltemner i spansk språk, litteratur og kultur, med hovedvekt på Latin-Amerika. Søk vårens emner nå!

Strategisk design for innovasjon - Design Thinking

Strategisk design for innovasjon - Design Thinking er en videreutdanning i skjæringspunktet mellom design, teknologi og økonomi som gjennomføres med åtte intensive samlinger over ett år. Studiet er et samarbeid mellom UiB, HVL og NHH. Løpende opptak frem til studiestart 21. september 2023.

System Dynamics Modelling and Analysis

Vil du lære grunnleggende systemdynamikk som metode? Ta engelskspråklig nettbasert kurs ved UiB. Nytt kurs starter hvert semester. Løpende påmelding.

Tysk 1, 8. - 13. trinn

Tysk 1 er en nettbasert videreutdanning for deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i tysk på 8. - 13. trinn. Opptaket for 2023-2024 er nå avsluttet. Neste opptak åpner via Utdanningsdirektoratet 1. februar 2024.

Ultralyd av muskelskjelettsystemet

Hvordan kan helsepersonell bruke og forstå diagnostisk ultralyd i behandling av pasienter med muskelskjelettplager? Videreutdanningskurs i to moduler for behandlere med primærkontaktstatus.

Veilederutdanning for lærere

Veilederutdanningen retter seg mot deg som er lærer eller skoleleder og ønsker å utvikle deg som veileder. Opptaket for 2023-2024 er nå avsluttet. Neste opptak åpner via Utdanningsdirektoratet 1. februar 2024.