Hjem

Universitetet i Bergen

Etter- og videreutdanning

Finn kurs for etter- og videreutdanning

Filtrer på høst og vår

Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget

Er du matematikklærer og vil lære mer om algoritmisk tenking og programmering? Ved UiB kan du ta videreutdanningskurs på deltid i programmering som læringsfremmende verktøy i matematikkfaget. Søknadsfrist 2. august 2020.

Arabisk nettstudier

Har du lyst til å lære deg arabisk? Ved UiB kan du ta nettkurs på deltid i arabisk språk og kultur. Innføringskurset går i høstsemesteret og påbygningskurset i vårsemesteret.

Demokratibygging

Masterprogrammet i demokratibygging skal gi innsikt i hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til politisk utvikling, demokrati og menneskerettigheter i ulike stater. Studiet går på deltid og du velger selv om du vil ta enkeltkurs eller bygge ut til full mastergrad. Nye kurs starter høsten 2020.

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon

Hvordan kan flerkulturell forståelse bidra til god kommunikasjon i møte med flyktninger og innvandrere i helsevesenet, barnevernet, mottakssektoren og arbeidslivet forøvrig? Deltidsstudium ved UiB over ett semester, neste gang våren 2021.

Forsking og publisering i museum

Universitetet i Bergen har i samarbeid med Norges Museumsforbund utvikla to vidareutdanningskurs som skal gje museumstilsette kompetanse i å planlegge sjølvstendige forskingsprosjekt og øving i vitskapleg publisering.

Franskkurs: Studieforberedende sommerkurs i Caen

Skal du studere i Frankrike? Ta intensivt sommerkurs i fransk ved det fransk-norske studiesenteret i Caen og bli bedre rustet til å studere ved et fransk universitet.

GIS-kurs: Geografiske informasjonssystem og geovisualisering

Vil du lære mer om hvordan GIS fungerer? Ved Institutt for geografi kan du ta kurs på deltid som gir deg grunnleggende innføring og praktisk trening i bruk av GIS. Neste kurs går våren 2021.

Helseinformatikk

Helseinformatikk er et samlingsbasert deltidsstudium som retter seg mot ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten som trenger kompetanse i å bygge opp, implementere, organisere og lede bruken av teknologi i helsetjenesten. Nytt opptak i juni 2020.

Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Har du lederstilling i helsesektoren, eller vil kvalifisere deg for lederoppgaver? Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er en bred lederutdanning på deltid. Du kan ta enkeltkurs eller fullt masterprogram.

Kinesisk - nettstudier

UiB har nettstudier på deltid i kinesisk/moderne mandarin. Nybegynnerkurset går normalt i høstsemesteret og påbygningskurset går i vårsemesteret, men det blir desverre ikke tatt opp nye studenter i 2020.

Kriminalomsorg som læringsarena

Hvordan kan vi skape gode rammer rundt opplæring og utdanning under- og etter soning? Deltidsstudiet Kriminalomsorg som læringsarena skal gi forskningsbasert og praksisrelatert kunnskap om læring hos vanskeligstilte unge og voksne.

Krise- og katastrofepsykologi

Hvordan kan vi forstå og vurdere krise- og katastrofereaksjoner hos mennesker som har opplevd traumatiske hendelser? Hvilke tiltak kan vi iverksette for å ivareta overlevende og etterlatte på best mulig måte?

Matematikk 1, 8.-13. trinn

Matematikk 1 er et videreutdanningstilbud for lærere som underviser i matematikk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Vi har ledige restplasser, lenke til søknad finner du under. Søknadsfrist: 21. juni.

Matematikk 2, 8. - 13. trinn

Matematikk 2 er et videreutdanningstilbud primært rettet mot lærere som underviser i matematikk i videregående skole. Vi har ledige restplasser, lenke til søknad finner du under. Søknadsfrist: 21. juni.

Musikk i forebyggende arbeid med barn og unge

Hva betyr musikk for barns oppvekst og psykiske helse, og hvordan kan vi bruke musikk som verktøy i forebyggende arbeid med barn og unge? Nytt deltidsstudium ved Griegakademiet.

Naturfag 1 for lærere 8.-13. trinn

Naturfag 1 er et kompetansegivende videreutdanningskurs for naturfaglærere på trinn 8-13. Kurset er omfattet av den statlige ordningen ‘Kompetanse for kvalitet’. Kurset gir 30 studiepoeng.

Naturfag 2 for lærere 8.-13. trinn

Naturfag 2 er et kompetansegivende videreutdanningskurs for naturfaglærere på trinn 8-13. Hvert semester er det tre samlinger, over 2 eller 3 dager. Mellom samlingene arbeider du i en gruppe sammen med kollegaer, med å utvikle god naturfagundervisning. Det er muntlig eksamen hvert semester.

Nordisk språk og litteratur - Fjernord

Har du lyst til å jobbe som norsklærer, eller med språk- og litteratur i andre sammenhenger? Ved UiB kan du ta nordisk språk og litteratur som nettstudium på deltid. Du kan ta ett eller flere enkeltemner, eller sette sammen til fullt årsstudium og få undervisningskompetanse i norsk.

Norsk 1, 8. - 13. trinn

Norsk 1 er et videreutdanningstilbud for lærere som vil ha undervisningskompetanse i norskfaget på 8. - 13. trinn. Vi har ledige restplasser, lenke til søknad finner du under. Søknadsfrist: 21. juni.

Norsk 2, 8. - 13. trinn

Norsk 2 er et videreutdanningstilbud for lærere som underviser i norsk på 8. - 13. trinn. Vi har ledige restplasser, lenke til søknad finner du under. Søknadsfrist: 21. juni.

Norsk som andrespråk - Prismestudiet

Prismestudiet består rettar seg mot deg som underviser i norsk språk for barn eller vaksne med eit anna morsmål, eller som vil kvalifisere deg for slik undervisning i skulen eller i vaksenopplæringa. Søknadsfrist for studiestart hausten 2020 er 2. august.

Operativ psykologi

Operativ psykologi handler om hvordan du oppfatter ulike situasjoner, hvordan du tar avgjørelser og din atferd i kritiske situasjoner der liv, helse eller grunnleggende verdier er truet. Samlingsbasert kurs på deltid ved UiB.

Samfunnsplanlegging

Jobber du med samfunnsplanlegging og ønsker deg mer kunnskap om hvordan økonomisk globalisering spiller en rolle for lokal og regional samfunnsplanlegging? Kurs på deltid ved UiB starter høsten 2020.

Sorgutdanning

Hva er forskjell på vanlig sorg og mer kompliserte sorgreaksjoner? Hvordan kan du som fagperson møte sørgende på best mulig måte ? Ved Senter for krisepsykologi kan du ta videreutdanning i sorg som deltidsstudium over to år.

Spansk 1, 5. - 10. trinn - nettstudium

Nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i spansk på 5. - 10. trinn. Vi har ledige restplasser, lenke til søknad finner du under. Søknadsfrist: 21. juni.

Spansk språk, kultur og litteratur - nettspansk

Lyst til å lære deg spansk via nett? Nettspansk ved Universitetet i Bergen består av en rekke frittstående kurs i spansk språk, litteratur og kultur, med hovedvekt på Latin-Amerika. Søknadsfrist 2. august, for kurs som går høsten 2020.

Tysk 1, 8. - 13. trinn

Ny nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i tysk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Vi har ledige restplasser, lenke til søknad finner du under. Søknadsfrist: 21. juni.

Ultralyd av muskelskjelettsystemet

Hvordan kan helsepersonell bruke og forstå diagnostisk ultralyd i behandling av pasienter med muskelskjelettplager? Videreutdanningskurs i to moduler for behandlere med primærkontaktstatus.

Undervisning i kontroversielle tema - historie og religion fagdidaktikk

Kva er kontroversielle tema i historie- og religionsundervisning? Kvifor vert tema kontroversielle og korleis kan du som lærar handtere dette i undervisninga? Deltidsstudium i historie og religionsdidaktikk.

Veilederutdanning for lærere

Er du lærer eller skoleleder i grunn- eller videregående skole og ønsker å utvikle deg som veileder? UiB starter opp ny videreutdanning i veiledning høsten 2020. Vi har ledige restplasser, lenke til søknad finner du under. Søknadsfrist: 21. juni.